web analytics

logo-ann-sac_300x400_sepiaW uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 19 czerwca, uroczystymi Nieszporami w Bazylice św. Piotra w Watykanie, papież Benedykt XVI rozpoczął obchody Roku Kapłańskiego.

Tematem ogłoszonego przez Ojca Świętego 16 marca br. Roku Kapłańskiego jest „Wierność Chrystusa, wierność kapłana”. W związku z jego inauguracją zostaną przywiezione do Rzymu relikwie św. Jana Marii Vianneya, którego papież ogłosi patronem wszystkich kapłanów świata.  Zostanie też opublikowane dyrektorium dla spowiedników i kierowników duchowych oraz zbiór wypowiedzi Ojca Świętego dotyczących życia i misji kapłanów w czasach współczesnych.

Zakończeniem obchodów będzie planowane na 19 czerwca 2010 r. Światowe Spotkanie Kapłańskie na placu św. Piotra, które poprzedzi Międzynarodowy Kongres Kapłański w dniach od 9-11 czerwca 2010 r. w Rzymie.

FAMVIN.ORG POLSKA nie przewiduje specjalnego serwisu poświęconego temu wydarzeniu. Ale to nie znaczy, że nie będziemy poświęcać mu uwagi. W chwili obecnej w naszym serwisie możecie przeczytać List Prefekta Kongregacji ds. Duchowieństwa do kapłanów na Rok Kapłański a także, równie ważny co przydatny przy przeżywaniu tego wyjątkowego okresu, Dekret o odpustach w Roku Kapłańskim.

Oddzielny serwis  – „ROK KAPŁAŃSKI 2009-2010″ – przygotowany został w witrynie Polskiej Prowincji Zgromadzenia sięży Misjonarzy .   Serwis jest umieszczony na stronie witryny poświęconej duchowości i formacji ciągłej – „SURSUM CORDA”.  Zawartość tego serwisu będzie się wzbogacać o nowe treści w marę trwania Roku. Sugestie i propozycje mile widziane (skorzystaj z formularza kontaktowego)

Jednym z charyzmatów Zgromadzenia Misji jest kształcenie, wychowanie i praca nad uświęceniem kleru. Założyciel, św. Wincenty a Paulo, działaniom mającym na celu reformę XVII-wiecznego kleru francuskiego poświęcał wiele starań i troski. Jednym z nich były organizowane regularnie co tydzień w domu St. Lazare, konferencje, zwane później „wtorkowymi”, od dnia kiedy się odbywały. Gromadziły one nie tylko Misjonarzy ze Zgromadzenia Misji, ale coraz większe tłumy duchownych diecezjalnych z Paryża i nie tylko. Św,. Wincenty głosił konferencje wtorkowe niemal do swojej śmierci.

Dla patrona Roku Kapłańskiego – św. Jana Marii Vianneya – św. Wincenty a Paulo był wzorem do naśladowania, często studiował jego duchowość. Portret naszego Założyciela wisiał nad łóżkiem świętego proboszcz z Ars.

Przy okazji Roku Kapłańskiego we wspomnianym serwisie witryny „MISJONARZE.PL”,   przez kolejne tygodnie i miesiące  będą publikowane Konferencje Wtorkowe i Powtórzenia Rozmyślania, tak jak św. Wincenty wygłaszał je w St. Lazare —  co wtorek.

Dla ułatwienia rozpoznawania, materiały dotyczące Roku Kapłańskiego w naszym serwisie będą opatrzone logo Annus Sacerdotalis zatwierdzonym przez Kongregację ds. Duchowieństwa.


Tags: , , ,