web analytics

dsc04369_48025 stycznia, święto Nawrócenia św. Pawła, to jeden z najważniejszych dni w kalendarzu Zgromadzenia Misji i Rodziny Wincentyńskiej. Jest traktowany jako rocznica powstania wspólnoty Księży Misji, jak na początku nazywano założone przez św. Wincentego a Paulo w 1625 Zgromadzenie Misji. W Polsce znane powszechnie jako Zgromadzenie Księży Misjonarzy. Za datę początkową uznaje się wydarzenie z roku 1617, kiedy to w kościele w Folleville, we Francji,  Monsieur Vincent dePaul wygłasza kazanie na temat spowiedzi generalnej, uznawane przez niego samego za pierwsze kazanie misyjne. W kościele seminaryjnym przy Domu Centralnym Prowincji Polski Zgromadzenia w Krakowie jest to również odpust w dniu patrona świątyni.  Tradycyjnie obchody święta rozłożone są na trzy dni, od 23 do 25 stycznia i zwane Triduum Stradomskim. Dla studentów Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy jest to także moment zakończenia zajęć dydaktycznych pierwszego semestru i rozpoczęcie zimowej sesji egzaminacyjnej.

W tym roku, Roku Jubileuszowym Bimilenium Narodzenia św. Pawła Apostoła, Triduum było poświęcone przybliżeniu postaci i nauki Apostoła Narodów. Jemu poświęcone były homilie każdego dnia wygłoszone przez uznanych biblistów, profesorów polskich uczelni katolickich oraz przez Metropolite Krakowskiego. Każdego dnia, Liturgię Eucharystii koncelebrowali wszyscy konfratrzy Domu Sradomskiego. W niedzielę dołączyli do nich superiorzy domów Zgromadzenia w Krakowie oraz proboszczowie parafii w kraju prowadzonych przez Księży Misjonarzy.

W piątek, 23 stycznia, Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię na temat „chrześcijanin mieszkańcem ziemi i obywatelem nieba” wygłosił ks. prof. Waldemar RAKOCY CM, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Klikając  na link poniżej można pobrać plik z nagraniem homilii. W swojej homilii kaznodzieja wskazał na to jak bardzo postać św. Pawła i jego nauczanie miały wpływ na powstanie obecnej wspólnoty europejskiej i jedność narodów chrześcijańskich. W trakcie Mszy św., oraz wcześniejszych nieszporów, śpiewała schola Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej.

Sobota, 24 stycznia, drugi dzień Triduum to wystawienie Najświętszego Sakramentu do adoracji przez cały dzień. Wieczorem podobnie jak w piątek, uroczyste nieszpory i Liturgia Eucharystii. Przewodniczącym i kaznodzieją w tym dniu był ks. prof. Stanisław MĘDALA CM, profesor Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy.
W homilii na temat: „Święty Paweł jako Apostoł” (można ją pobrać klikając na wskazany link poniżej) w której przedstawił sylwetkę Pawła z Tarsu jako gorliwego Apostoła i obrońcę wiary na podstawie jego Listów. Splendoru liturgii dodawał śpiew  żeńskiego chóru międzyzakonnego.

Niedziela, 25 stycznia, w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Krakowie, na Stradomiu, uroczystość patrona kościoła – odpust. W całym Zgromadzeniu Misji to rocznica powstania Zgromadzenia, w tym roku 384. Kulminacją obchodów stradomskich była uroczysta Suma Odpustowa pod przewodnictwem J.E. kardynała Stanisława DZIWISZA, Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego i koncelebrowana, jak wspomnieliśmy, przez konfratrów Domu Stradomskiego i innych domów Zgromadzenia w Polsce. Kaznodzieją był ks. kardynał Dziwisz, również biblista, który podobnie jak poprzednicy skupił się na postaci Pawła – Apostoła Narodów. Obecni na Mszy św. mogli też wysłuchać śpiewów w wykonaniu Chóru Mariańskiego pod dyrekcją p. Jana Rybarskiego z parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie, prowadzonej przez księży Zgromadzenia Misji. Na dziękczynienie po Komunii św. chór odśpiewał  uroczyście hymn Te Deum. Na koniec liturgii, ks. Kardynał udzielił zgromadzonym, w tym wielu Siostrom Miłosierdzia, pasterskiego błogosławieństwa.  Uroczysta Eucharystia zakończyła się wykonaną przez chór pieśnią  Adeste Fideles.

  • homilia ks. Waldemara Rakocego CM (chwilowo niedostepne)
  • homilia ks. Stanisława Mędali CM (chwilowo niedostępne)

Tags: , , ,