web analytics

wewnątrz .famvin

Tag Archives | Stradom

Pray Rosary GGG - POL_ESP 1280

Rezar el Rosario con P. Gregorio – Różaniec z O. Generałem

Ks. Gregory Gay, Przełożony Generalny Zgromadzenia Misji i Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia zachęca do wspólnej modlitwy różańcowej. W wirtualny sposób możemy przyłączyć się do niego i wspólnie, po hiszpańsku, odmówić dziesiątek lub cały Różaniec.

Continue Reading · 1

Tags: , , , , , , , , , ,

Pray Rosary GGG - POL-wp 1280

Pray the Rosary with Fr. Greg – Różaniec z O. Generałem

Ks. Gregory Gay, Przełożony Generalny Zgromadzenia Misji i Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia zachęca do wspólnej modlitwy różańcowej. W wirtualny sposób możemy przyłączyć się do niego i wspólnie, po angielsku, odmówić dziesiątek lub cały Różaniec.

Continue Reading · 1

Tags: , , , , , , , , , , ,

Coste-I 480_Pol

Pierre Coste: Św. Wincenty – Listy Konferencje Dokumenty po polsku

Nakładem Wydawnictwa Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie po raz pierwszy po polsku ukazał się pierwszy tom monumentalnej monografii ks. Pierre’a Coste’a CM – „Saint Vincent de Paul Correspondance Entretiens Documents”.

Continue Reading · 0

Tags: , , , , , , , , , ,

Roczniki 800x600

„Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo” dostępne online

Biblioteka Księży Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie z przyjemnością informuje, że w zbiorach cyfrowych umieszconych na jej stronie WWW, w dziale CZASOPISMA zostały udostępnione wszystkie wydania periodyku wydawanego przez Księży Misjonarzy w latach 1895 – 1938 pt. „Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo”.

Continue Reading · 0

Tags: , , , , , , , , , , ,

JubileuszeStradom2014[GAs] 2

Misjonarskie Jubileusze kapłańskie na Stradomiu

Święcenia kapłańskie otrzymali 60, 50 i 25 lat temu. W niedzielę, 22 czerwca 2014 niemal wszyscy zgromadzili się na wspólnej, koncelebrowanej Eucharystii w kościele seminaryjnym pw. Nawrócenia św. Pawła na Stradomiu w Krakowie. (więcej…)

Continue Reading · 0

Tags: , , , , , , , ,

Jubileusze 2013 Stradom 1 360x

świętowanie jubileuszy kapłańskich w kościele seminaryjnym

Tegoroczna Oktawa Bożego Ciała w kościele seminaryjnym na Stradomiu w Krakowie zakończyła się barzdzo uroczystym wydarzeniem – Mszą św. dziękczynną za 25, 50, 55 i 60 lat kapłaństwa kilkunastu Księży, którzy otrzymali święcenia w Prowincji Polski Zgromadzenia Misji w 1953, 1958, 1963 i 1988 r.

Continue Reading · 2

Tags: , , , , , ,

ordinatio13 s13 thmb

Nowi robotnicy w Winnicy Pańskiej

W sobotę, 25 maja 2013 w kościele seminaryjnym na Stradomiu w Krakowie czterej diakoni ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy i jeden z Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich z rąk bp Pawła Sochy CM otrzymali święcenia kapłańskie prezbiteratu. Ponadto jeden kandydat z Zakonu Kanoników Regularnych przyjął święcenia diakonatu.

Continue Reading · 0

Tags: , , , , , , , , , ,

METEOR – rocznik 1909 w internecie

Pierwszy numer „METEORA – Gazetki Kleru Stradomskiego”  ukazał się 20 lutego 1909 r. Był redagowany przez kleryków Zgromadzenia Misji (wówczas Prowincji Krakowskiej). Został zaplanowany jako miesięcznik i przez wiele lat z taką częstotliwością się  ukazywał. Od początku był forum przekazywania myśli, poglądów i historii Zgromadzenia tworzonej w Domu Prowincjalnym Prowincji. (więcej…)

Continue Reading · 0

Tags: , , , , , ,

Jubileusz Brata Stanisława w Domu Stradomskim

Jednym z dwóch doniosłych wydarzeń przeżywanych w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w kościele seminaryjnym Księży Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie było 50-lecie ślubów Brata Stanisława RUDECKIEGO CM, który jak pewnie przyzna każdy kto spotkał jubilata jest żywym przykładem prostoty, pokory, pracowitości i głębokiej modlitwy.  (więcej…)

Continue Reading · 0

Tags: , , , , , ,

Obłóczyny kleryków Zgromadzenia Księży Misjonarzy

Długoletnią tradycją Prowincji Polski Zgromadzenia Misji jest, że uroczystość św. Wincentego a Paulo formalnie kończy okres Seminarium Internum (nowicjatu) .  Podczas uroczystej Mszy św. mają miejsce Obłóczyny – wkraczający w nowy etap formacji alumni otrzymują strój duchownych. Od ubiegłego roku, dodatkowo tuż po Obłóczynach alumni I roku składają Bonum Propositum,  (więcej…)

Continue Reading · 0

Tags: , , , , , , ,