web analytics

Coste-OkladkaNakładem Wydawnictwa Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie po raz pierwszy po polsku ukazał się pierwszy tom monumentalnej monografii ks. Pierre’a Coste’a CM – „Saint Vincent de Paul Correspondance Entretiens Documents”.

Ks. Pierre Coste (1873-1935) zebrał, opracował, uzupełnił komentarzami wszystkie pisma i wypowiedzi św. Wincentego a Paulo jakie przetrwały do początku XX wieku. Całość została opublikowana w 13 tomach w latach 1920 – 1925. Uzupełniający 14 tom zawiera szczegółowy indeks tematyczny. Jest jedyne takie dzieło, które jest podstawą wszelkich studiów życia i duchowości naszego Świętego Założyciela.

Św. Wincenty a Paulo Listy Konferencje Dokumenty Tom I – obejmuje korespondencję z lat 1607-1639. Został wydany w twardej oprawie w formacie B5 i liczy 790 stron. Jest dostępny w sklepie internetowym Wydawnictwa – TUTAJ – w cenie 55zł

Niemal od początku „Coste”, jak popularnie się mówi o tym dziele, był tłumaczony na inne języki. Trudności i czas jaki to tłumaczenie zajmuje dobitnie ukazuje jak wielkim wyzwaniem dla francuskiego Misjonarza było zebranie wszystkich pism św. Wincentego i wydanie ich drukiem. Powstały tłumaczenia hiszpańskie, angielskie, włoskie. Tłumaczenie angielskie (w Stanach Zjednoczonych) zostało poprawione i uaktualnione pod koniec poprzedniego wieku. W ostatnich latach opublikowano ostatnie tomy tłumaczenia portugalskiego (w Brazylii).

Po polsku jak dotąd nie zostało wydane drukiem. Istniały tłumaczenia różnych fragmentów, przeważnie w maszynopisie, które były inicjatywą m.in. Sióstr Miłosierdzia. Było też niekompletne tłumaczenie w maszynopisie ks. Pawła Kurtyki CM, którego dokonał w czasie pracy w Prowincji Nowej Anglii. Pięć lat temu podjęte zostały pracy nad pełnym, współczesnym tłumaczeniem po polsku. Zespół redakcyjny i tłumacze pochodzą ze wszystkich polskich prowincji Księży Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia. Należą do nich m.in. ks. Józef Kapuściak CM (redaktor tomu I) i s. Kazimiera Potok SM (Prowincja Krakowska).

Dzieło Coste’a w całości jest dostępne online:

po angielsku: (w bibliografii oznaczane jako „CCD”) Vincent de Paul, Correspondence, Conferences, Documents

po francusku: (w bibliografii jako „Coste” lub „CED”) Saint Vincent de Paul, Correspondance, Entretiens, Documents (link do tomu I, pozostałe można odnaleźć w Indeksie Archive.org)

Coste-I 480


Tags: , , , , , , , , , ,