web analytics

agJMV-head-jul23Dzień przed rozpoczęciem Zgromadzenia Generalnego WMM w Salamance w Hiszpanii odbyło się III Spotkanie Krajów Azji i Oceanii.  Z powodu różnych trudności, jakie stanęły przed delegacjami podróżującymi do Europy uczestniczyli w nim tylko przedstawiciele z Wysp Salomona (Oceania), Filipin, Indonezji i Wietnamu.

Dzień rozpoczęła Eucharystia, której przewodniczył Dyrektor Generalny Stowarzyszenia, Ksiądz Gregory Gay CM. Radna z Azji, Anh Thu otworzyła spotkanie witając delegatów. Po niej powitała wszystkich również Yasmine Cajuste.  Prace przedpołudniowe zostały podzielone na trzy części: Zobaczyć – Osądzić – Działać. Użyto tej metody do przeanalizowania rzeczywistości Stowarzyszenia na tych kontynentach. Po pracy w grupach odbyła się sesja plenarna. Podczas niej uczestnicy podzielili się słabymi i silnymi cechami jakie odkryli w trakcie analizy Stowarzyszenia.

Radna z Europy, Karmen Kunc, zaprezentowała rozważanie na temat Exhortacji Apostolskiej Papieża Franciszka Evangelii Gaudium. Prezentacja opierała się na sześciu aspektach ewangelizacji: radości Ewangelii, osobistym wzroście, dotarciu do i włączeniu ubogich, postawy w obliczu bierności i reformy duszpasterskiej.

Sesja popołudniowa rozpoczęła się warsztatami prowadzonymi przez Yasmine Cajuste, która zaprosiła uczestników do refleksji nad ich misją służenia. Ks. Gregory Gay przedstawił dokumenty, które w ostatnich latach zarząd międzynarodowy WMM opracował na temat formacji młodzieży. Na zakończenie ks. Claudio Santangelo przedstawił prezentację na temat tego, jak ważna  jest obecność chrześcijan w dialogu międzyreligijnym opierając się na osobistym doświadczeniu i spotkaniach z braćmi i siostrami różnych wyznań.

Na zakończenie wykonano oficjalne zdjęcie uczestników

[zdjęcia: archiwum Sekretariatu Międzynarodowego WMM]


Tags: , , , , , , , ,