web analytics

YVC-header1-pol

Pobierz jako PDF all  languages (Scribd.com)

10 maja 2015

Drodzy członkowie Międzynarodowej Rodziny Wincentyńskiej

Jak zapewne wiecie, O. Gregory Gay zaprosił Rodzinę Wincentyńską do obchodów „Roku Współpracy”, który potrwa od Uroczystości Zesłania Ducha Świętego 24 maja 2015 do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego 15 maja 2016.  Motto “Zjednoczeni w Chrystusie, my Wincentianie dokonamy zmian.”

Nasze starania w trakcie tego roku będą koordynowane przez Komisję Współpracy Rodziny Wincentyńskiej (ang. VFCC), Poniżej powtarzamy rekomendacje do celebrowania rozpoczęcia tego Roku na poziomie lokalnym i regionalnym.

Nasz temat na Zesłanie Ducha Świętego 2015 to „Dziękczynienie”.

QR-YVC-YTfg-playlistNa rozpoczęcie obchodów Roku Współpracy O. Generał przekazuje nam przesłanie na wideo. Możecie je znaleźć na stronie Famvin.org fanpage’u Vincentian Collaboration na Facebooku, YouTube  (http://famvin.net.pl/YVC-GGGvideo-eng ) lub skanując kod QR ➾

Rodzina Wincentyńska została zachęcona do zgromadzenia się i wspólnej celebracji i dziękczynienia. Poniżej znajdują się trzy fragmenty z listów św. Wincentego, które możecie uwzględnić w nabożeństwie lub podczas Mszy św. Dziękczynnej. Możecie również włączyć do celebracji czas na świadectwa lub dzielenie się na temat tego, co lokalnie zrobiła  Rodzina Wincentyńska.

Propozycje czytań z listów św. Wincentego:

a. DO JANA DE FONTENEIL 29 sierpnia 1635; Coste t. I, nr 204;
„Jestem również zaskoczony miłosierdziem jak rozciągnąłeś i nadal rozciągasz na mojego biednego brata. Ponieważ uczyniłeś to wszystko z miłości do Boga i ponieważ wdzięczność za tak wiele życzliwości jest poza naszą mocą, błagam Naszego Pana, Monsieur, aby jednocześnie był twoim podziękowaniem i nagrodą”

b. TO JANA DE FONTENEIL 7 grudnia 1634; Coste t. I, nr 189;
„Teraz, za wszystko to, Monsieur, dziękuje ci jak najpokorniej i błagam samego Pana Naszego, aby był twoim podziękowaniem i nagrodą i aby jeszcze bardziej rozlał na ciebie swoje łaski i błogosławieństwa.   O, Monsieur, jakże pełne pociechy jest moje serce za każdym razem, gdy wspomniany wyżej M. De Salle pisze do mnie o twojej gorliwości o zbawienie dusz, twojej staranności o wygranie ich, błogosławieństwie, którym Nasz Pan cię obdarowuje i stałej cnocie, którą posiadasz! Zapewniam Cię Monsieur, że wszystko to sprawia mi radość, której nie potrafię ci wyrazić oraz bardzo szczególną wiara w modlitwie do Boga, abyś nadal cię lubił i aby wzmacniał te same łaski w tobie.”

c. TO STEFANA BLATIRONA 14 lutego 1648; Coste t. III, nr 1017
„Łaski, którymi Bóg obsypuje twoje trudy są skutkiem Jego czystego miłosierdzia , a nie naszych wątłych modlitw. Jesteśmy słabymi ludźmi, którzy są bardziej zdolni do  zmarnowania Jego błogosławieństw niż to ich przyciągnięcia. Dziękuje Jego Boskiej Dobroci za gorliwość i wierność, którymi obdarza twoje serce i tych, z którymi jesteś. W istocie, Monsieur, jestem poruszony tym w jaki sposób korzystasz z tych cnót i wielu innych, kiedy nadarza się okazja do pobudzenia wspólnoty Saint-Lazare do jej własnej doskonałości. Odnoszę do tego przykłady, które ty nam dajesz o tym. Mówię im o twoich długotrwałych pracach, twojej cierpliwości przy trudnościach, twojej miłości i wsparciu dla siebie, łaskawym powitaniu, uprzejmości i powinnościach, które osoby z zewnątrz odnajdują w każdym z was.  Stąd widzisz, Monsieur, że miód z twojego ula  wypływa nawet do tego domu i służy jako pokarm dla jego dzieci. O Boże! Jakież to źródło pocieszenia dla całego Zgromadzenia, ale również jaki powód dla naszej małej rodziny do ukorzenia się przed Bogiem i do działania lepiej i lepiej, skoro podoba mu się, aby powiększyć i pomnożyć w ten sposób dobro, które jest czynione nawet w miejscach, w których nie jest obecne!”

Ponadto, w załączeniu do niniejszego listu znajduje się konspekt nabożeństwa, który możecie dostosować według uznania do lokalnej sytuacji.

Nie zapomnijcie proszę, o przesyłaniu do nas zdjęć i sprawozdań z Waszych obchodów na jeden z adresów email: agostinojv@gmail.com lub vfcaprogram@gmail.com 

Dziękuję za to, że uczynicie obchody tego roku wypełnione dziękczynieniem za wiele sposobów dzięki którym wspólnie pracujemy w służbie żyjącym w ubóstwie.

Szczerze oddany,

Ks. Joseph V. Agostino CM
Koordynator
Komisja Współpracy Rodziny Wincentyńskiej

 


Tags: , , , , , , , , , ,