web analytics

List Przełożonego Generalnego ze szczegółami Roku Współpracy Wincentyńskiej

utworzone przez | mar 24, 2015 | formacja, listy, okólniki, Przełożony Generalny, Rodzina Wincentyńska, Rok Współpracy Wincnetyńskiej | 1 komentarz

YVC2015-3 570 POL(Z ubolewaniem zwracamy uwagę, że ten list może być kolportowany w innej wersji, we wszystkich językach, które zawierają błędy i niedokładności. Według naszych starań i wiedzy wersja umieszczona tutaj jest poprawna i zawiera prawidłowe linki. Na dole tekstu znajdziecie odnośniki do tego poprawionego dokumentu w innych językach) 

Pobierz LIST w PDF

Rzym, 16 marca 2015, uroczystość św. Ludwiki de Marillac

Drodzy członkowie Międzynarodowej Rodziny Wincentyńskiej

W obecnym liście powtarza się wiele elementów zawartych w mojej poprzedniej korespondencji z 30 stycznia odnoszącej się do „Roku Współpracy”. Lecz zawiera więcej szczegółów oraz wskazówki jak zastosować plan roczny.

Temat to: “Zjednoczeni w Chrystusie, my Wincentianie dokonamy zmian.”

Wszyscy wiemy w jaki sposób współpraca jest zakorzeniona w naszym charyzmacie jako Rodziny Wincentyńskiej. Zwłaszcza na przykładzie życia naszych Założycieli. Wiemy również, że żyjącym w ubóstwie najskuteczniej pomożemy tylko wtedy, gdy będziemy współpracować w tym posłannictwie z nimi i między sobą.

Rok Współpracy rozpocznie się w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 24 maja 2015 a zakończy się w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 15 maja 2016 r.

W trakcie trwania tego roku poprosimy o to, aby struktury lokalne, regionalne i międzynarodowe Rodziny Wincentyńskiej zbadały sposoby jakimi ze sobą będą mogli świętować, łączyć się i uczyć oraz służyć.  Nasze starania będą koordynowane Komisję Współpracy Rodziny Wincentyńskiej (VFCC). Niniejszy list zawiera rekomendacje VFCC na nadchodzący rok.

Wydarzenia tego roku składają się z trzech elementów:

 1. Celebracji
 2. Połączenia i poznania
 3. Posługi

Poniżej znajdują się materiały źródłowe, które mogą ułatwić Rodzinie Wincentyńskiej uczcić Rok Współpracy.

I. CELEBRACJA

Pragniemy wyróżnić trzy wyjątkowe dni,  które należy uczcić w ciągu tego roku: 24 maja 2015 (Pięćdziesiątnica), 27 września 2015 i 15 maja 2016 (Pięćdziesiątnica). Oto sugestie obchodów każdego z tych dni:

 1. Dziękczynienie: 24 maja 2015; zgromadzić członków Rodziny Wincentyńskiej na dziękczynienie Bogu i wspólną celebrację. Poniżej znajdują się trzy czytania z Listów św. Wincentego, które można będzie wykorzystać podczas nabożeństwa modlitewnego lub  Mszy św. dziękczynnej. Możecie również włączyć w celebrację czas na świadectwa  lub prezentację dokonań miejscowej Rodziny Wincentyńskiej.

Propozycje czytań z listów św. Wincentego:

A. 204. – DO JEANA DE FONTENEIL 29 sierpnia 1635; (CCD:I, 291)
„Jestem również zaskoczony miłosierdziem jak rozciągnąłeś i nadal rozciągasz na mojego biednego brata. Ponieważ uczyniłeś to wszystko z miłości do Boga i ponieważ wdzięczność za tak wiele życzliwości jest poza naszą mocą, błagam Naszego Pana, Monsieur, aby jednocześnie był twoim podziękowaniem i nagrodą”

B. 189. – DO JEANA DE FONTENEIL 7 grudnia 1634; (CCD:I , 268)
„Teraz, za wszystko to, Monsieur, dziękuje ci jak najpokorniej i błagam samego Pana Naszego, aby był twoim podziękowaniem i nagrodą i aby jeszcze bardziej rozlał na ciebie swoje łaski i błogosławieństwa.   O, Monsieur, jakże pełne pociechy jest moje serce za każdym razem, gdy wspomniany wyżej M. De Salle pisze do mnie o twojej gorliwości o zbawienie dusz, twojej staranności o wygranie ich, błogosławieństwie, którym Nasz Pan cię obdarowuje i stałej cnocie, którą posiadasz! Zapewniam Cię Monsieur, że wszystko to sprawia mi radość, której nie potrafię ci wyrazić oraz bardzo szczególną wiara w modlitwie do Boga, abyś nadal cię lubił i aby wzmacniał te same łaski w tobie.” 

C. 1017. – DO ETIENNE’A BLATIRONA 14 lutego 1648; (CCD:III, 274-275)
„Łaski, którymi Bóg obsypuje twoje trudy są skutkiem Jego czystego miłosierdzia , a nie naszych wątłych modlitw. Jesteśmy słabymi ludźmi, którzy są bardziej zdolni do  zmarnowania Jego błogosławieństw niż to ich przyciągnięcia. Dziękuje Jego Boskiej Dobroci za gorliwość i wierność, którymi obdarza twoje serce i tych, z którymi jesteś. W istocie, Monsieur, jestem poruszony tym w jaki sposób korzystasz z tych cnót i wielu innych, kiedy nadarza się okazja do pobudzenia wspólnoty Saint-Lazare do jej własnej doskonałości. Odnoszę do tego przykłady, które ty nam dajesz o tym. Mówię im o twoich długotrwałych pracach, twojej cierpliwości przy trudnościach, twojej miłości i wsparciu dla siebie, łaskawym powitaniu, uprzejmości i powinnościach, które osoby z zewnątrz odnajdują w każdym z was.  Stąd widzisz, Monsieur, że miód z twojego ula  wypływa nawet do tego domu i służy jako pokarm dla jego dzieci. O Boże! Jakież to źródło pocieszenia dla całego Zgromadzenia, ale również jaki powód dla naszej małej rodziny do ukorzenia się przed Bogiem i do działania lepiej i lepiej, skoro podoba mu się, aby powiększyć i pomnożyć w ten sposób dobro, które jest czynione nawet w miejscach, w których nie jest obecne!”

 1. Refleksja: 27 września 2015; te “24 godziny modlitwy wincentyńskiej” to czas na refleksję. Do swoich modlitw  dołączcie proszę Modlitwę Rodziny Wincentyńskiej.  Sugerujemy, aby zaplanować nie tylko indywidualnie, lecz również z innymi członkami Rodziny Wincentyńskiej czas na refleksję na dzisiejszą rzeczywistością lokalnej Rodziny Wincentyńskiej mając na względzie rosnące potrzeby żyjących w ubóstwie w waszym regionie.
 2. Działanie: 15 maja 2016: prośmy Ducha Świętego, aby nas błogosławił i poruszył nas do działania lokalnie jako Rodzina Wincentyńska.  Prosimy o wykorzystanie podczas Waszych celebracji cytatu św. Wincentego:  “Niech Bóg będzie uradowany wzmacniając was i ustanawiając wielką jedność pomiędzy wami, bowiem będziecie o tyle silniejsi, o ile  wszyscy będzie blisko zjednoczeni” (CCD, VII:473). Poświęćcie czas na rozważanie czytań biblijnych z dnia oraz poniższych fragmentów z publikacji AIC: “Być profetycznym członkiem Rodziny Wincentyńskiej” oraz artykułu Siostry Julmy Neo SM a “Wspominając Wincentego i Ludwikę dwoje wielkich proroków miłosierdzia” :

a. “W tym świecie, podążającym na opak, pełnym przeciwności, prorocy to wszyscy ci mężczyźni i kobiety, którzy poświęcili swoje życie głoszeniu Królestwa Bożego, głoszeniu prawd naszej wiary, głoszeniu, że Królestwo Boże jest blisko i jest obiecane  ubogim, przemawiającym przeciwko wszelkim niesprawiedliwościom, które uniemożliwiają wypełnienie Bożych planów” (http://bit.ly/YVC2015-aicpdf5 tekst angielski)

b. “…Gdyby Wincenty i Ludwika byli dzisiaj w naszym otoczeniu, jak odbieraliby dzisiejszą sytuację w świetle Chrystusa, którego chcieli naśladować? Jakimi słowami mówiliby do nas? Jak zareagowaliby na nowe sytuacje, którym dzisiaj stawiamy czoło? Jakich dokonaliby wyborów?” Rozważania miesięczne na 350. rocznicę – Rozważanie 1. – autorstwa S. Julmy C. Neo SM (http://bit.ly/YVC2015pol-annref1)

c. “Nasz świat, na wiele sposobów jest radykalnie różny od świata Wincentego i Ludwiki. Narzucają się nam nowe pytania. W świecie, który wygenerował nowe formy ubóstwa, nowe oblicza biedy, kto i co powinno być naszym priorytetem? Wincenty i Ludwika nieustanie uważali na wydarzenia jako “miejsce” (locus) spotkania Ducha. W świecie z obsesją na temat “błyskawiczny” i “super szybki”, jak możemy być nadal naprawdę uważni i wnikliwi?” Rozważania miesięczne na 350. rocznicę – Rozważanie 1. – autorstwa S. Julmy C. Neo SM (http://bit.ly/YVC2015pol-annref1)

d. Posuwać się do przodu… razem: „Jesteśmy spadkobiercami wielkiego dziedzictwa… synowie i córki dwojga wielkich proroków miłosierdzia. Jesteśmy dumni z tego wspólnego dziedzictwa. Nasze więzy wzmacniają się. Mając licznych członków na wszystkich kontynentach, my, Rodzina Wincentyńska posiadamy wielki potencjał do dokonania w naszych czasach zmian tak, jak Wincenty i Ludwika zrobili to w swoich… Mamy ‚geny’ Wincentego i Ludwiki. Mamy ich serce i ducha. Wierność  ich dziedzictwu ponagla nas do posuwania się do przodu razem… aby być prorokami miłosierdzia w dzisiejszym świecie… być prorokami i generować nadzieję…”   (http://bit.ly/YVC2015eng-aicpdf1 tekst angielski)

Proszę publikujcie zdjęcia i/lub wideo z waszych obchodów na fanpage’u Vincentian Collaboration na Facebooku (https://www.facebook.com/Vincentian.Collaboration) lub przesyłanie ich do redakcji famvin.org przez formularz kontaktowy http://bit.ly/YVC2015-send-file.

Nie będzie zgromadzeń międzynarodowych za wyjątkiem spotkania liderów, międzynarodowych Rodziny Wincentyńskiej, które odbędzie się w Rzymie (w styczniu 2016). Omawiane tutaj obchody odbędą się na poziomie lokalnym i regionalnym.

II. POŁĄCZYĆ I POZNAĆ SIĘ

Bardzo inspirujące będzie dowiedzieć się więcej na temat nasze Rodziny Wincentyńskiej, zwłaszcza o tych gałęziach, o które z perspektywy międzynarodowej są mniej znane. Wzajemne głębsze poznanie się wytworzy lepsze środowisko do współpracy.

Śledźcie informacje o Rodzinie Wincentyńskiej za pośrednictwem fanpage’a Vincentian Collaboration na Facebooku oraz w portalu famvin.org (jak cytowane wyżej).

W każdym z 52 tygodni Roku Współpracy wyróżnimy jedną gałąź Rodziny Wincentyńskiej, aby w ten sposób więcej dowiedzieć się o sobie nawzajem.

Raz w miesiącu będziemy publikować opowiadania o współpracy, podkreślając w nich to jak Rodzina Wincentyńska pracuje wspólnie. Za pośrednictwem tej samej strony na Facebooku i przez portal famvin.org zapraszamy Wasz do publikowania i dzielenia się  swoimi włąsnymi doświadczeniami dotyczącymi skutecznej współpracy w posłudze ubogim wewnątrz Rodziny Wincentyńskiej i poza nią.

Tak wiele się dzieje, a razem możemy zrobić o wiele więcej!

III. SŁUŻYĆ

Wspomniana wcześniej VFCC nadzorowała rozwój doświadczeń formacyjnych w dziedzinie współpracy. W 2013 i 2014 w Paryżu odbyły się sesje Programu Działania Współpracy Rodziny Wincentyńskiej (Vincentian Family Collaborative Action Program lub VFCAP), więcj: http://tinyurl.com/VFCAP. Uczestniczyło w nich ponad 70 członków Rodziny Wincentyńskiej. Poprosimy ich o nagranie trzyminutowych videoklipów o tym czego nauczyli się podczas sesji w Paryżu i jak to im pomogło w ich własnych staraniach o promowanie współpracy w swoich regionach i krajach.  Prosimy również uczestników sesji regionalnych VFCAP z 2015 i 2016 roku do uczynienia tego samego.

W nadchodzących miesiącach wideoklipy pojawią się na Facebooku, na fanpage’u Vincentian Collaboration (http://www.facebook.com/Vincentian.Collaboration) i w portalu famvin.org.

Odzwiedzajcie, oglądajcie i komentujcie to, co tam znajdziecie. Mamy tak wiele do nauczenia się nawzajem od siebie.

Jak widzicie, mamy bogate plany działań upamiętniających ten szczególny rok dla Rodziny Wincetyńskiej. Z góry dziękuję za wszystko co zrobicie w ramach współpracy w Rodzinie Wincentyńskiej oraz wspólnie i dla żyjących w ubóstwie. A szczególnie dziękuję za sposoby,  dzięki którym ukształtujecie tę cnotę, która nadaje naszemu charyzmatowi wyjątkową naturę i  oddziaływanie.

szczerze oddany

G. Gregory Gay, C.M.
Przełożony Generalny

[hr]

W innych językach –
in other languages – en otros idiomas– en d’autres langues
 

1 komentarz

 1. Villa Russo

  As a christian i read a lot about Vincent de Paul was renowned for his compassion, humility, and generosity and is known as the Great Apostle of Charity.he also dedicated himself to serving the poor people he is a one big sample for all of as.

  Odpowiedz

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Rodzina Wincentyńska na rzecz bezdomności:

VinFlix
VFO

Kategorie

archiwum

Polecane wideo

Obserwuj nas na Twitterze