web analytics
Curia-letterhead-565px
DO NATYCHMIASTOWEJ PUBLIKACJI

15 lutego 2013

Ksiądz G. Gregory Gay CM, Przełożony Generalny Zgromadzenia Misji ogłosił dwie najnowsze nominacje wśród personelu Kurii Generalnej w Rzymie, które wejdą w życie w marcu 2013 r. Ks. Agnus Heru CM, misjonarz z Prowincji Indonezji został mianowany Dyrektorem Archiwum i Biblioteki Kurii Generalnej Zgromadzenia. Ks. Shijo Kanjirathamkunnel CM, kapłan z Prowincji Indie-Południe obejmie urząd Prokuratora Generalnego. Ks. Heru zastąpi Ks. Alfredo Becerrę CM z Prowincji Meksyku. Ks. Kanjirathamkunnel zastąpi ks. Alberto Vernaschiniego CM z Prowincji Rzymskiej.

AgnusHeru

Ks. Agnus Heru CM

Ks. Agnus Heru, urodził się w Indonezji w 1969 r. Do Niższego Seminarium św. Wincentego a Paulo wstąpił w 1985, a następnie odbył Seminarium Internum na Filipinach. Powrócił do Indonezji, gdzie uczęszczał do Wyższego Seminarium i ukończył studia teologiczne. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1998 r. Studiował także Teologię Dogmatyczną na Gregorianum. Był zaangażowany duszpasterstwo i formację seminaryjną. Od 2011 r. Ks. Heru był Sekretarzem Prowincji Indonezji i jednocześnie był proboszczem w Surabayi.

ShijoKanjirathamkunnel

Ks. Shijo Kanjirathamkunnel CM

Ks. Shijo Kanjirathamkunnel urodził się w 1976 w Kerali w Indiach. Do misjonarskiego Niższego Seminarium wstąpił w 1991. Po zakończeniu Seminarium Internum kontynuował studia uzyskując dyplomy z filozofii, psychologii i teologii. Święcenia kapłańskie Ks. Kanjirathamkunnel przyjął w 2004 r. Studiował Prawo Kanoniczne na Uniwersytecie Nawarry w Hiszpanii, gdzie uzyskał licencjat i doktorat. Od 2011 r. pełnił funkcję Rektora i Superiora Vidya Sadan, misjonarskiego seminarium dla alumnów prowincji indyjskich. Ks. Kanjirathamkunnel był także Sekretarzem Konferencji Wizytatorów Azji i Pacyfiku.

AlfredoBecerra

Ks. Alfredo Becerra CM

Ksiądz Gregory Gay wyraził wdzięczność za wkład pracy zarówno ks. Alfredo Becerra, aktualnemu Dyrektorowi Archiwum i Biblioteki Kurii jak i ks. Alberto Vernaschiemu, aktualnemu Prokuratorowi Generalnemu. „Ks. Alfredo jest drugim co do długości posługi członkiem personelu Kurii Generalnej. Przybył w 2005 wkrótce po tym jak zostałem wybrany Przełożonym Generalnym. Wielkodusznie dał wiele z siebie nie tylko archiwum i bibliotece, ale również przez zaangażowanie w kwestie sprawiedliwości i pokoju. Jestem mu wdzięczny za ciężką i oddaną pracę. Życzę mu wszystkiego dobrego po powrocie do Prowincji Meksyku. Dziękuję również jego Prowincji za to, że pozwoliła Alfredo na posługę w Kurii Generalnej.”

AlbertoVernaschi

Ks. Alberto Vernaschi

Ksiądz Gregory zaznaczył także, że ks. Alberto Vernaschi pełnił funkcję Prokuratora Generalnego od 2009 r. „Oprócz pracy dla Kurii Generalnej jako Prokurator Generalny ks. Vernaschi jest także Ekonomem Prowincji Rzymskiej i Superiorem Domu Prowincjalnego. Każdy jeden z tych obowiązków byłby wystarczający dla jednej osoby, lecz ks. Vernaschi wiernie i radośnie służył Kurii jako Prokurator Generalny. Za jego ofiarną i pomocną posługę jestem mu wielce wdzięczny.”


Zobacz Komunikat Kurii Generalnej o nominacjach w Scribd.com
PO POLSKU lub w innych językach.

Skorzystaj z kodu QR  aby przeczytać na urządzeniach mobilnych.
CuriaAppt2013-Scribd-POL


Tags: , , ,