web analytics

Niedziela, 31 lipca 2011 był bardzo ważnym dniem dla Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Stanach Zjednoczonych i Podczas uroczystej Mszy św. w Bazylice Wniebowzięcia NMP w Baltimore, Maryland zwanej Pierwszą Katedrą Ameryki, erygowana została nowa Prowincja Sióstr Miłosierdzia – Prowincja św. Ludwiki. To jeden z kamieni milowych we współczesnej historii Sióstr Miłosierdzia i Rodziny Wincentyńskiej w USA. Cztery dotychczasowe prowincje na Wschodzie Stanów Zjednoczonych (od Gór Skalistych do Atlantyku) po kilku latach konsultacji i starań ponownie połączyły się w jedną. Wczesniej podział miał miejsce w 1969 r.  Znamienne jest, że w 2010 r.  trzy prowincje  Zgromadzenia Misji w Stanach Zjednoczonych również ponownie się połączyły w jedną.

Eucharystii przewodniczył ks. Gregory Gay CM, Przełożony Generalny, a koncelebrowali belie i obecni Dyrektorzy Sióstr Miłosierdzia: ks. Javier Alvarez CM, Wikariusz Generalny (wcześniej Dyrektor Generalny), Ks. Patrick Griffin CM, obceny Dyrektor Generalny Sióstr Miłosierdzia, dotychczasowi dyrektorzy prowincjalni ks. Gerard Luttenberger CM, ks. Jack Timlin CM, ks. John Francis Clark CM i ks. William Hartenbach CM oraz  ks. Joseph Daly CM były, zasłużony dyrektor Prowincji w Emmitsburgu i ks. Thomas McKenna CM, nowomianowany Dyrektor Prowincji.

Na uroczystość przyjechało ok. 385 Sióstr Miłosierdzia z różnych zakątków Stanów Zjednoczonych wypełniając najstarszą katolicką katedrę w Stanach Zjednoczonych całkowicie.  Wśród nich oczywiście była S. Evelyne Franc SM, Przełożona Generalna Zgromadzenia, która przybyła do Baltimore na zakończenie wizyty w Ameryce Łacińskiej.

Baltimore nie jest miejscem przypadkowym do goszczenia tak ważnego wydarzenia w życiu Rodziny Wincentyńskiej w Ameryce Północnej.  W czerwcu 1808 św. Elżbieta Anna Seton przyjęła zaproszenie abp Wilhelma DuBourga i przeprowadziła sie do Baltimore z Nowego Jorku ze swoimi dziećmi. Tutaj założyła swoją pierwszą szkołę – St. Mary’s College. Rok później, w Baltimore po raz pierwszy złożyła śluby czystości i posłuszeństwa i otrzymała tytuł Matki Seton. W Baltimore przyjęła pierwsze kandydatki do swojego przyszłego Zgromadzenia (Sióstr Miłosierdzia św. Józefa). Jesienią 1816 do Baltimore przypłynęli z Europy pierwsi Misjonarze św. Wincentego a Paolo – ks. Felix DeAndreis CM i ks. Józef Rosati CM by następnie wyruszyć w głąb kraju ostatecznie osiadając w Perryville, niedaleko St. Louis. Ponadto dwóch z 23 następców św. Wincentego a Paulo pochodzi z Baltimore.

Prowincje Sióstr Miłosierdzia w USA przed rekonfiguracją

Podczas Mszy, Pzełożona Generalna, S. Evelyne Franc SM wprowadziła na urząd, przekazując akty nominacji, Zarząd nowej prowincji.  Najpierw przekazała akt nominacji nowej Wizytatorce, Siostrze Louise Gallahue SM, do tej pory Wizytatorce Prowincji Północny-Wschód (w Albany, NY). W 2009 zastąpiła ona na urzędzie S. Kathleen Appler SM, która została wówczas wybraną Radną Generalną.  Zgodnie z Konstytucjami Sióstr Miłosierdzia (K 73) wizytatorka zostaje mianowana przez Matkę Generalną i jej Radę na sześcioletnią kadencję. S. Gallahue była Wizytatorką w Albany już wcześniej w latach 1992 – 2002. Następnie do kolejnej nominacji była Przewodniczącą Rady Nadzorczej St. Vincent’s Medical Center oraz St. Vincent’s Health Services w Bridgeport, Connecticut). Zasiadała także w Radach Nadzorczych różnych szpitali w stanach Nowy Jork, Connecticut i Massachusetts. Z tego ostatniego stanu pochodzi. Jak sama mówi, przeprowadzka do St. Louis to dla nieje wyzwanie, ponieważ nigdy wcześniej nie mieszkała na Środkowym Zachodzie i będzie tęskniła za Nową Anglią oraz bliskością oceanu jaką cieszyła się mieszkając w Albany.  Do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia wstąpiła w 1966, na trzy lata przed utworzeniem Prowincji Północny-Wschód. Posiada licencjat (BSN) z pielęgniarstwa z Boston College School of Nursing oraz magisterium (MSN) z pielęgniarstwa ze specjalnością w opiece psychiatrycznej otrzymany na Columbia University.

Nastepnie S. Evelyne wprowadziła na urząd nową, ośmioosobową Radę Prowincjalna, która została wybrana przez mianowanie  po konsultacji podobnie jak Wizytatorka. Wprawdzie zgodnie z Konstytucjami Zarząd może być wybieralny to Siostry z nowej prowincji zdecydowały się na „konsultację” zamiast „elekcję”.  Do nowej Rady zostąły wyznaczone: S. Rose Ann Aguilar SM (uprzednio Radna Prowincji Środkowy Zahód), S. Nora Gatto SM (uprzednio Radna w Prowincji Północny Wschód), S Janet Keim SM (z Prowincji Srodkowy Wschód), S. Mary Beth Kubera DC (z Prowincji Środkowy Wschód), S. Jean Rhoads SM uprzednio Radna w Prowincji Południowy Wschód), S. Joanne Vasa SM (uprzednio Radna w Prowincji Środkowy Zachód), S. Mary Walz SM (uprzednio Wizytatorka Prowincji Środkowy Zachód) oraz S. Mary Catherine Warehime SM (z Prowincji Południowy Wschód).  W dalszej kolejności  z rąk S. Gallahue  nominacje otrzymały nowa Ekonomka  Prowincji – S. Jane Graves SM (uprzednio Ekonomka Prowincji Północny Wschód) i Sekretarka, S. Maureen Schmalzreid SM.

Zobacz galerie zdjęć z uroczystości w Baltimore 

Nowa ekipa kierownicza reprezentuje szerokie doświadczenie w pracy apostolskiej. Trzy Siostry mają doświadczenie w edukacji i formacji, jedna z Sióstr ma za sobą zarządzanie w instytucjach opieki zdrowotnej, jedna pracę w klinicznych placówkach opieki geriatrycznej, jedna pracę z młodzieżą i Rodziną Wincentyńską, dwie specjalizują się w opiece społecznej, w tym pracy z imigrantami latynoskimi i starszymi.

Ostatniej nominacji – Dyrektora Prowincjalnego – dokonał ks. Gregory Gay CM, Przełożony Generalny. Zgodnie z Konstytucjami Sióstr Miłosierdzia jest to „kapłan Zgromadzenia Misji, który spełnia w danej Prowincji Sióstr Miłosierdzia wincentyńską posługę animowania i towarzyszenia, we współpracy z Wizytatorką i jej Radą. Mianowany przez Przełożonego Generalnego, jest jego przedstawicielem w wypełnianiu funkcji uznanych przez prawo własne Zgromadzenia.” (K.75)

Dyrektorem Prowincji św. Ludwiki został ks. Thomas McKenna CM (z prowincji Wschodniej USA). Urodził się 11 czerwca 1943 w Brooklynie, NY. Do Zgromadzenia Misji wstąpił 12 czerwca 1962, śluby złożył 13 czerwca 1967 a święcenia kapłańskie otrzymał 30 maja 1970 w Northampton, Pensylwania. W 1973 otrzymał magisterium  z filozofii na Uniwersytecie św. Jana w Nowym Jorku a w 1980 obronił pracę doktorską z teologii fundamentalnej na Katolickim Uniwersytecie Ameryki (CUA) w Waszyngtonie. Przez 10 lat wykładał duchowość na wydziale teologii Uniwersytetu św. Jana. Był takze wykładowcą w Tangaza College w Nairobi, Kenia. W latach 1999 – 2009 był Wizytatorem Prowincji Wschodniej USA Zgromadzenia Misji. Do chwili nominacji był zaangażowany w duszpasterstwo akademickie na Uniwersytecie Niagara.
„Jest postrzegany jako dobry mówca i pisarz zwłaszcza w dziedzinie pism i duchowości wincentyńskiej. Wiele Sióstr zna go z głoszonych przez niego rekolekcji i konferencji. Do swojej nowej roli wnosi swoje talenty – inteligencję, przejrzysty sposób myślenia, uważnie słucha i zdrowy rozsądek” – pisał Przełożony Generalny w liście na temat jego nominacji w grudniu 2010.


Fragmenty inauguracji Prowincji św. Ludwiki w bazylice w Baltimore. Nagranie amatorskie.

Proces unifikacji pod hasłem „Wyobrażenie Misji” rozpoczął się w 2007 r podczas zjazdu Sióstr Miłosierdzia ze wszystkich zainteresowanych prowincji w Buffalo, stan Nowy Jork. Wypracowano na nim plan którego celem było aby wizja stałą się rzeczywistością. Teraz  prowincje Północny Wschód (Albany, NY), Południowy Wschód (Emmitsburg, Maryland),  Środkowy Wschód (Evansville, Indiana), Środkowy Zachód (St. Louis, Missouri) stły się jedną – Prowincją Świętej Ludwiki. Nazwę przyjęto dla upamiętnienia św. Ludwiki de Marillac, założycielki Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia (wspólnie ze św. Wincentym a Paulo).

Dom prowincjalny w St. Louis

Siedzibą nowej prowincji zostanie Marillac House w St. Louis, Missouri  (4330 Olive Street),  do tej pory pełniący tę samą funkcję w Prowincji Środkowy Zachód. Wybór na St. Louis padł z powodu jego centralnego położenia na terenie Prowincji, łatwego dostępu do różnych środków transportu i rozsądnych kosztów utrzymania. W St. Louis, swoje siedziby mają także inne gałęzie Rodziny Wincentyńskiej – Prowincja Zachodnia Zgromadzenia Misji, AIC (Panie Miłosierdzia USA), Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo.  St. Louis było jedną z pierwszych placówek Misjonarskich w USA (od 1820). Tutaj powstała pierwsza amerykańska Konferencja św. Wincentego a Paulo (w 1848).  Siostry Miłosierdzia (św. Józefa, założone przez Matkę Seton) przybyły do St. Louis w 1828 otwierając pierwszy na zachód od rzeki Missisipi szpital.

Połączenie prowincji przyniesie wiele korzyści. Utworzono nowe pełnoetatowe stanowiska pracy dla świeckich w St. Louis. Znacząco obniży się ilość Sióstr  zaangażowanych w sprawy administracyjne. Więcej Sióstr może zostać skierowanych do pracy wśród potrzebujących. Dzięki rekonfiguracji prowincji można zreorganizować obecne dzieła i rozpocząć nowe w innych miejscach. Dotychczasowe domy prowincjalne będą kontynuowały swoją działalność. Domy dla Sióstr emerytek będą nadal w tych samych miejscach. Ośrodek rekolekcyjny i gospodarstwo rolne w Evansville nie zostaną zlikwidowane.

Prowincje Sióstr Miłosierdzia w USA po połączeniu. Na niebiesko, różowo, zielono i żółto zaznaczono stany w Prowincji św. Ludwiki, w których Siostry są obecne. Na fioletowo stany w Prowincji Zachodu.

W nowej Prowincji św. Ludwiki 562 Siostry pracują w ponad siedemdziesięciu wspólnotach na terenie 22 z 34 stanów, Dystrykcie Columbia oraz Montrealu w Kanadzie. Kiedy erygowano cztery dotychczasowe prowincje w 1969 należało do nich ponad 2000 Sióstr. Spadek powołań był jedną z przyczyn rekonfiguracji, aby w ten sposób misja była efektywniejsza. Siostry prowadzą niemal 190 dzieł w swoich placówkach położonych pomiędzy El Paso, w Teksasie, na południowym zachodzie a Bostonem w Massachusetts na północnym wschodzie. Pracują w ośrodkach wewnątrz miast jak w St. Mark’s Grade School w Harlemie, w Nowym Jorku i w Dumas w Arkansas,  gdzie prowadzą ośrodek zdrowia. Siostry z prowincji św. Ludwiki pracują na misjach zagranicznych na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktyki.

Wkrótce wzrośnie także ilość prowadzonych dzieł. Pierwsza nowa placówka powstanie w Greensboro, w Północnej Karolinie, gdzie dwie Siostry Miłosierdzia będą posługiwały w parafii prowadzonej Misjonarzy (Prowincja Wschodnia USA). W ostatnich latach liczba tamtejszych parafian wzrosła za przyczyną imigrantów z Wybrzeża Kości Słoniowej, Meksyku, Wietnamu i innych krajów. Szarytki ie są również kimś obcym w Greensboro. W latach 1906 – 1954 pracowały tutaj w szpitalu św. Leona, w szkole im. św. Piusa X w latach 1926 – 1998, St. Mary’s Mission School/szkole NMP od Cudownego Medalika w latach 1928 – 1972 oraz w St. Mary’s Center w latach 1973 – 1992.  Jak informuje Archidiecezja St. Louis, plany nowej prowincji obejmują także remont byłego klasztoru przy parafii św. Jakuba Starszego w południowej części St. Louis, który byłby przeznaczony dla Sióstr Postulantek (szczegóły jeszcze nieznane).

Siostry są przekonane, że połączenie składu osobowego prowincji oraz „najlepszych praktyk” stosowanych przez Siostry będzie najskuteczniejszą metodą solidaryzowania się z rosnącą liczbą  osób, które znajdują się w ubóstwie.

To read this article in English go to:
Four Becomes One – New Province of the Daughters of Charity in the USA

Tekst powstał przy wspólpracy   S. Mary Frances Barnes  SM
zdjęcia: Filles-de-la-charite.org;Daughters-of-charity.org; Sr. Denise LaRock’s blog


Tags: , , , , , , , , ,