web analytics
Zaznacz stronę

Maciejewski16 czerwca, w znanej polskiej restauracji Princess Manor w centrum Greenpointu na Brooklynie, Nowy Jork, odbył się coroczny uroczysty bankiet zorganizowany przez Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku. Informował o tym w ubiegłym tygodniu NOWY DZIENNIK, polonijna nowojorska gazeta codzienna. W trakcie bankietu wręczane są nagrody dla polskich księży szczególnie zasłużonych w pracy na rzecz Fundacji i Polonii. W tym roku wyróżniono ks. Tadeusza Maciejewskiego CM, proboszcza parafii Św. Cyryla i Metodego na dolnym Greenpoincie (od 2006) a wcześniej wikariusza parafii św. Stanisława Kostki na górnym Greenpoincie (2000-2005). Uczestnikami uroczystości byli przedstawiciele wielu instytucji polonijnych oraz księża z polskich parafii, w tym konfratrzy z obu Misjonarskich parafii na Greenpoincie. Gości powitali Mieczysław Pająk – prezes Koła w Nowym Jorku oraz przewodnicząca bankietu Stanisława Boguń, którzy przybliżyli obecnym historię i cele Fundacji.

Fundacja Jana Pawła II została ustanowiona dekretem papieskim 16 października 1981 r. w odpowiedzi na wydarzenie o znaczeniu historycznym jakim był wybór kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Jest to fundacja kościelna, non-profit, która stawia sobie za cel popieranie i realizację inicjatyw o charakterze naukowym, kulturalnym, religijnym i charytatywnym, związanych z pontyfikatem Ojca Świętego Jana Pawła II. Świadoma wielkości daru jakim dla Kościoła, Ojczyzny i świata jest osoba i dzieło Papieża Polaka, podejmuje troskę o zachowanie i rozwój tego duchowego dziedzictwa oraz o przekazanie go następnym pokoleniom. Jej szczegółowe cele, to: dokumentacja i studium pontyfikatu i magisterium Jana Pawła II, również we współpracy z instytucjami o podobnym charakterze; opieka nad pielgrzymami w Rzymie (gdzie w Domu Polskim mieści się siedziba Fundacji) — gośćmi Fundacji; pomoc w formacji duchownych i świeckich, zwłaszcza pochodzących z Europy środkowowschodniej; fundowanie stypendiów na uczelniach katolickich, czy też szerzenie wartości kultury i etyki chrześcijańskiej we współczesnym świecie. Cele te realizuje Fundacja poprzez konkretne programy w ramach swoich wyspecjalizowanych instytucji. W realizacji tych celów pomagają organizowane na całym świecie Koła Przyjaciół Fundacji. Takie Koło powstało w Nowym Jorku w 1997.

Tadeusz-Maciejewski-PrincessManor-fot-MarcinZurawicz

Mieczysław Pająk (z lewej) i ks. Tadeusz Maciejewski (z prawej) w czasie uroczystości. (Zdjęcie Marcin Zurawicz/Nowy Dziennik

„Dziękuję, że tak licznie przybyliście na ten bankiet” – powiedział w swoim przemówieniu prezes Koła Przyjaciół Fundacji. – „Dzisiaj chcemy podziękować jednemu ze wspaniałych duchownych, opiekunowi naszej nowojorskiej Polonii. Ksiądz Tadeusz Maciejewski dał się poznać jako wspaniały gospodarz oraz wielki przyjaciel Fundacji Jana Pawła II. Zawsze wspiera modlitwą i czynem nasze inicjatywy” – dodał Mieczysław Pająk.

Inwokację wygłosił ksiądz ks. kanonik dr Witold Mroziewski, proboszcz parafii MB Częstochowskiej i św. Kazimierza, na Greenpoincie, który – podobnie jak ksiądz Rafał Kopystyński CM, Wizytator Prowincji Nowej Anglii – z dużym uznaniem mówił o księdzu Maciejewskim i jego zasługach dla Polonii. Następnie uczniowie starszych klas z Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Kazimierza Pułaskiego przy parafii św. Franciszki de Chantal w Borough Park, NY, pod kierunkiem Izabeli Kobus-Salkin, przedstawili dwuczęściowy program artystyczny wypełniony pieśniami religijno-patriotycznymi.

Najważniejszym punktem uroczystości było oczywiście uhonorowanie księdza Tadeusza Maciejewskiego – osobiście dokonał tego prezes Mieczysław Pająk. Później były kwiaty i gratulacje dla wyróżnionego, a także słowa błogosławieństwa przekazane przez papieża Benedykta XVI, które odczytała Dorota Andraka, prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających i Dyrektor Polskiej Szkoły Dokształcającej przy parafii św. Cyryla i Metodego, Brooklyn, NY.

Urodzony w Bydgoszczy, ks. Tadeusz Maciejewski CM (47 l.) jest doskonale znany wszystkim mieszkańcom Little Poland. Otrzymał świecenia kapłańskie w maju 1988 w Prowincji Polski Zgromadzenia Misji, w Krakowie. Do Stanów Zjednoczonych przyjechał w 1995 r. przez pierwszy rok będąc wikariuszem w parafii św. Stanisława w New Haven, Connecticut. Od 1996 pracuje na Greenpoincie. Najpierw jako wikariusz w parafii św. Cyryla i Metodego, którą ówczesny biskup Brooklynu Tomasz  Daily w tym właśnie roku przekazał Misjonarzom w uznaniu zasług w działałności duszpasterskiej w diecezji brooklyńskiej. W 2000 roku przejściowo przeniesiony do parafii św. Piotra w Concord, New Hampshire, jesieną tego samego roku został wikariuszem w parafii św. Stanisława Kostki. Stąd w 2006 powrócił do św. Cyryla i Metodego jako proboszcz i superior domu.

Parafia św. Cyryla i Metodego na Greenpoincie została utowrzona w 1916, kiedy okazało się, że kościół św. Stanisława Kostki nie może sprostać wszystkim potrzebom polskich imigrantów, a przede wszystkim ze względu na zaludnianie przez nich północnje części dzielnicy wzdłuż Greenpoint Avenue. Pierwszym proboszczem i organizatorem parafii został ks. Emil Strenski, wcześniej proboszcz parafii św. Józefa w Jamaica, NY. W 1935 ze względu na stan zdrowia zastąpił go ks. Mieczysław Mroziński. Obecny kościół przy 150 Dupont Street został wybudowany w 1951 r. w miejsce poprzedniej poprostestanckiej świątyni przy Eagle Street. Obok kościoła funkcjonowała szkoła parafialna prowadzona przez Siostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu, zamknięta przez biskupa Tomasza Daily’ego w 2000 przy poważnych sprzeciwach parafian. W 1996 parafię objęli Księża Misjonarze św. Wincentego a Paulo z Prowincji Nowej Anglii pracujący także w parafii św. Stanisława Kostki na Greenpoincie. Pierwszym Misjonarskim proboszczem został ks. Józef Mietelski CM i pełnił tę funkcję do swojej nagłęj śmierci w 2002 r. Ks. Rafał Kopystyński CM, obecnie Wizyatator Prowincji Nowej Anglii, przez nastęny rok był Administratorem parafii. W 2003 kolejnym proboszczem został mianowany ks. Roman Kmieć CM, a w 2006 zastąpił go ks. Tadeusz Maciejewski CM.

~~to read the story in English go to CMNEWENGLAND.ORG~~


Tags: , , , , ,

Pin It on Pinterest

Share This