web analytics

NUNTIA – wrzesień 2009

utworzone przez | paź 2, 2009 | 350 Rocznica, formacja, Kuria Generalna, Przełożony Generalny, Zgromadzenie Misji | 0 komentarzy

Nuntia09-09-thmbPrzekazujemy do lektury wrześniowy numer Biuletynu Informacyjnego Kurii Generalnej Zgromadzenia Misji – NUNTIA.   W tym biuletynie możecie przeczytać jak zawsze o wydarzeniach W Kurii Generalnej i terminarzu wizyt Przełożonego Generalnego oraz o informacjach napływających do redakcji z różnych prowincji Zgormadzenia. Dowiadujemy się o: ♣ Złotym Jubileuszu kapłaństwa Dyrektora Biura ds. Komunikacji Kurii Generalnej, ♣ działalności delegata Przełożonego Generalnego dla Rodziny Wincentynskiej; ♣ obchodach 150-lecia obeności Rodziny Wincentyńskiej w dorzeczu Rio La Plata; ♣ Tygodniu Studiów Wincentyńskich w Salamance; ♣ międzyprowincjalnych Seminariach Internum  w południowej Europie i południowej Ameryce; ♣ ostatnich wydarzeniach w Prowincji Peru; ♣ konferencji na temat misji wędrownych zorganizowanej przez Prowincję Paryską.  Zapraszamy do lektury:

>> pobierz NUNTIA 9/ 2009 w wersji PDF <<

◊  ♦  ◊  ♦  ◊  ♦  ◊  ♦  ◊  ♦  ◊  ♦  ◊  ♦  ◊  ♦  ◊  ♦  ◊  ♦  ◊  ♦  ◊  ♦  ◊  ♦  ◊  ♦

Rok Jubileuszowy

W tym roku uroczystość św. Wincentego w całej Rodzinie Wincentyńskiej obchodzona była szczególnie doniośle. Zapoczątkowała rozpoczęcie Wincentyńskiego Roku Jubileuszowego poświęconego nie tylko przywołaniu wspomnień z przeszłości, ale także odżywieniu planów na dziś i zaprojektowaniu nadziei na przyszłość. Po trzystu pięćdziesięciu latach Misja trwa, i chcemy aby kroczyła nadal. Jak powiedział Przełożony Generalny w liście ogłaszającym Rocznicę: Misja jest ogniskiem, wokół którego chcemy skupić tegoroczne obchody.

Biuletyny informacyjne z różnych Prowincji czy gałęzi Rodziny, podobnie jak wiadomości docierające do redakcji NUNTIA zapewniają obfite informacje o rozpoczęciu tego Roku.

Inauguaracja-Lateran-2009-Nuntias

NUNTIA wskazuje na inaugurację Roku Jubileuszowego w regionie Lazio, ze stolicą w Rzymie, w którym ulokowana jest Kuria Generalna Zgromadzenia Misji. Wszyscy mieszkańcy domu udali się do Bazyliki św. Jana na Lateranie, Katedry Rzymu, aby uczestniczyć w Mszy św. pod przewodnictwem J.Em. Kardynała Agostino Vallini’ego, Wikariusza Generalnego Jego Świątobliwości dla diecezji rzymskiej. Obecnych było czterech biskupów, 40 księży i przedstawiciele całej Rodziny Wincentyńskiej. Wizytator prowincji rzymskiej, ks. Nicola Albanese na wstępie przedstawił Kardynałowi obecną w Bazylice Rodziną Wincentyńską złożoną z różnych organizacji i stowarzyszeń przezentujących charyzmat Wincentyński w Rzymie i Lazio: Księży Misjonarzy, Siostry Miłosierdzia, Siostry Miłosierdzia św. Joanny Antydy Thouret i Siostry Miłosierdzia z Zagrzebia, Stowarzyszenia Maryjnego, woluntariuszy Wincentyńskich (GVV AIC-Italia), Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a Paulo oraz inne stowarzyszenia powiązane z naszymi instytutami. Wypełniając całą nawę Bazyliki obecnych było także wielu praktykujących Boże miłosierdzie życiem poświęconym naśladowaniem charyzmatu Wincentyńskiego. Na Ofiarowanie odsłonięto reprodukcję obrazu św. Ludwiki de Marillac „Pan Miłosierdzia” jako potwierdzenie tego, że dzisiaj Rodzina Wincentyńska rozumie miłosierdzie jako misję, misję Chrystusa posłanego na świat przez Ojca dla zamanifestowania Jego miłości. Podobne przesłanie usłyszeliśmy w homilii Kardynała. W ten oto sposób lokalny Kościół w Rzymie, na początku Roku Jubileuszowego żyje w łączności z całym Kościołem Powszechnym i całą Rodziną Wincentyńską na świecie.

W Kurii Generalnej:

Złoty jubileusz kapłaństwa: rutynowe zdarzenia w Domu Generalnym przebiegające pod znakiem ciągłych wyjazdów i przyjazdów zostały odusnięte na bok dzięki świątecznym obchodom Złotego Jubileuszu Kapłaństwa Dyrektora Biura ds. Komunikacji a jednocześnie redaktora i wydawcy NUNTIA. Wieczorem, 20 września, tak aby powracający do domu w tym dniu mogli uczestniczyć, zgromadziliśmy się w kaplicy wspólnotowej aby uczestniczyć w koncelebrowanej Eucharystii, której przewodniczył Jubilat ks. Julio Suescun w towarzystwie Przełożonego Generalnego i Superiora Domu Generalnego. Obecne także były Siostry Miłosierdzia pracujące w sekretariacie oraz dwóch konfratrów z Wice-Prowincji Nigerii, którzy byli w drodze powortnej z Portugalii, gdzie uczestniczyli w kursie portugalskiego przygotowującego ich do pracy duszpasterskiej na misji w Mozambiku. Był to radosny wieczór wspólnego dziękczynienia Panu.

Przełożony Generalny: Tuż po powrocie z wakacji pojechał na spotkanie MISEVI International, które odbyło się w dniach 4-6 września w Madrycie. A od 6 do 17 września towarzyszył Rodzinie Wincentyńskiej w Argentynie, Urugwaju i Paragwaju w obchodach 150-ej rocznicy dotarcia charyzmatu Wincentyńskiego na tych ziemiach. Powróciwszy do Rzymu 17 września rano już wieczorem tego samego dnia pojechał do Asyżu by wziąć udział w Krajowym Kongresie SSVP. Powrócił do Rzymu w sam raz 20-go zdarzając uczestniczyć we wcześniej wspomnianej Mszy św. 50-lecia kapłaństwa. 21 września wyruszył ponownie w drogę tym razem w towarzystwie ks. Claudio Santangelo, Sekretarza Generalnego, żeby przeprowadzić wizyatcję kanoniczną Prowincji Austrii, w tym domu w Istambule. W Rzymie oczekiwani są ponownie 29 września.

Delegat ds. Rodziny Wincentyńskiej, ks. Manuel Ginete w dniach 19-25 lipca 2009 był obecny na Kontynentalnym Zjeździe Moderatorów i Liderów Rodziny Wincentyńskiej w Yaounde, w Kamerunie. Był to trzeci taki zjazd w tym roku koncentrujący się na formacji Moderatorów Rodziny Wincentyńskiej do wprowadzania Zmiany Systemowej.

W pierwszej części delegat Przełożonego Generalnego wygłosił konferencję na temat potrzeby moderatorów Rodziny Wincentyńskiej na całym świecie. Drugą część zjazdu prowadzili przede wszystkim członkowie ekipy Zmiany Systemowej ks. Roberta Maloney’a – Gene Smith, ks. Joseph Foley i ks. Norberto Cancellar.

Ponad 80 uczestników zjazdu z 16 krajów afrykańskich uznało tygodniowe obrady za bardzo pożyteczne i inspirujące. Dop swoich krajów powrócili wyposażeni w paczki z materiałami promocyjnymi i zdecydowani szerzyć charyzmat Wincentyński na całym kontynencie.

Przed zjazdem, ks. Ginete był obecny na seminarium AIC-Africa. Na prośbę Przełożonego Generalnego uczestniczył corocznym posiedzeniu COVIAM (Konferencja Wizytatorów Afryki), który odbył się tuż przed zjazdem kontynetalnym.

W Prowincjach:

Prowincja Argentyny. 150 rocznica przybycia Misjonarzy i Szarytek: Jak wspomnieliśmy, Przełożony Generalny towarzyszył Rodzinie Wincentyńskiej w Argentynie, Paragwaju i Urugwaju w obchodach tej doniosłęj rocznicy. Na temat obchodów jubileuszu napisano w serwisie CmGlobal.org (28.08). Tuż po zakończeniu wizyty opierając się na materiałach ze stron internetowych Prowincji Argentyny oraz Sanktuarium Cudownego Medalika w Montewideo relację (w tym zdjęcia) z obchodów w Buenos Aires i Montevideo i całej wizyty Przełożonego Generalnego przekazał serwis Famvin.org/pl.

Zokazji rocznicy Misjonarze i Siostry Miłosierdzia opublikowali opracowanie na temat ich pracy przez te 150 lat misji i posługi Wincnetyńskiej. 460 stron tekstu plus załączniki „nie tworzą, jak to napisano w jego wstępie, historii w ścisłym znaczeniu. Możemy się zamiast tego przybliżyć do intencji autorów przyjmując to opracowanie jako zbiór świadectw i wydarzeń odzwierciedlających śmiałe i bezinteresowne poświęcenie się na rzecz misji. „

Prowincja Salamanki. Tydzień Wincentyński: w dniach od 21 do 25 sierpnia w Domu Santa Marta del Tormes w Salamnce odbył się XXXIV Tydzień Studiów Wincentyńskich. Szczegółową kronikę tego wydarzenia publikuje ks. Eugenio José Wisniewski na stronie internetowej Prowincji Salamanki – www.paulessalamanca.es. Inni uczestnicy również wskazywali swoją satysfakcję z powodu tego, Tydzień Wincentyński miał w zamiarze i uhonorował św. Ludwikę de Marillac.

Za kroniką S. Rosa’y Menodoza’y z magazynu informacyjnego Sióstr Miłosierdzia Prowincji Barcelony – SINTONIA – cytujemy: „Mówcy w trakcie Tygodnia Wincentyńskiego wiedzieli jak docierając do źródeł pisanych i w kontekście historycznym, uwydatnić postać św. Ludwiki. Ich wykłady znajdą się pośród wielu innych, często cytowanych, do których trzeba się odwołać celem lepszego poznania Założycielki”.

Prowincja Saragossy. Kolejne Międzyprowincjalne Seminarium Internum w Teruel: Dyrektor Seminarium, ks. Corpus Juan Delgado z Prowincji Saragossy pisze: „Wspólnota domu w Teruel , członkowie grupy formacyjnej, Wizytatorzy Neapolu, Madrytu i Saragossy, delegaci z prowincji Barcelony i Turynu z radością spotkali się aby wspólnie w święto św. Mateusza, 21 września, uczcić rozpoczęcie Międzyprowincjalnego Seminarium Internum. Seminarzyści zapewnili na początku uroczystości, że tak, jak św. Mateusz Apostoł, usłyszeli zaproszenie Pana do pójścia za nim i różnymi drogami przybyli z: Prowincji Turynu – Enrico Ferretti i Lorenzo Durandetto; Prowincji Tuluzy – Lionel Azouz; Prowincji Neapolu – Lorenzo Manca i Agustin Margjoni; Prowincji Saragossy – José Alberto Ramos i Wílmer Alfredo Ramírez (który łączył się duchowo na odległość ze względu na problemy wizowe).

Ci sami seminarzyści podkreślili znaczenie uroczystości słowami: „w obecności Wizytatorów i towarzyszących nam delegatów z Prowincji pragniemy podziękować Bogu za dar powołania i wsparcie naszych wspólnot w wędrówce, którą zaczynamy. Prośmy Pana naszego, aby ten dzień, który zapisze się dla nas jako Dzień Powołania, stanie się początkiem życia w wierności Chrystusowi Głoszącemu Ewangelię ubogim aż do śmierci.” Mamy nadzieję, że bardziej szczegółowe sprawozdanie przekażemy w Cmglobal.org.

Prowincja Peru. Biuletyn Prowincjalny Maj-Czerwiec zawiera wiele interesujących informacji. Jak szkoda, że nie dotarły one do nas do końca września. Możemy tylko zacytować niektóre: 

Spotkanie Superiorów lokalnych: W liście wprowadzającym Wizytator, ks. Rubén Pedro Borda wskazuje na ostatnio zakończony Konwent Prowincjalny oraz na list Przełożonego Generalnego na zakończenie wizytacji kanonicznej, którą rok temu przeprowadził Asystent, ks. José María Nieto na których Superiorzy w prowincji muszą skupić swoje działanie. W kronice, ks. Adolfo Salazar podkreśla list Przełożonego Generalnego oraz inne podejmowane tematy takie jak, rewizja uaktualnionego Planu Prowincjalnego oraz wnioski z Konwentu Prowincjalnego, które zachęcają do podjęcia misjonarskich zobowiązań z nadzieją i optymizmem.

Kronika kończy się odniesieniem do chwili refleksji na temat tekstu „Posługa Władzy i Posłuszeństwa”, który przedstawił i zilustrował ks. Cesar A. Chávez.

Formacja Wincentyńska: Ks. John Rybolt z Prowincji Srodkowozachodniej USA od 27 maja do 13 czerwca poprowadził dwutygodniowe Studium Wincentyńskie. W pierwszym tygodniu pojechał do Chiclayo, wrócił do Limy i znowu pojechał do Ica na dwudniowe spotkanie z Misjonarzami z południa. Drugi tydzień, od 8 do 12 czerwca, spędził we wspólnocie Miraflores. Podjęto tutaj zagadnienia: „Wincenty, Formator swoich konfratrów (pierwsza faza) i kleru diecezjalnego”; „Wincenty, Formator swoich konfratrów” (druga faza); „Wincenty, Formator samego siebie”; „Wincenty, Formator studentów”; „Wincenty, Formator św.Ludwiki i Sióstr Miłosierdzia”.

Seminarium Internum Południowego Stożka: Odnowiona i przebudowana storna internetowa Prowincji Peru – www.cmperu.com.pe – pozwala na obserwację, między innymi, życia bardzo ważnego przedsięwzięcia miedzyprowincjalnego jakim jest Seminarium Internum oraz przeczytać Biuletyn Seminarium Internum, w którym seminarzyśći ćwiczą rozwijanie badan historycznych i udział w rozważaniach Wincentyńskich. 

Prowincja Paryska. Konferencja na temat Misji Wędrownych: CAHIERS SAINT VINCENT, Bulletin des Lazaristes de France, w numerze 207 (lato 2009) opowiada o dwudniowej konferencji po raz trzeci zorganizowanej przez Prowincję Paryską na temat Misji Wędrownych:

Uczestniczyło 40 osób: Misjonarze, Redemptoryści, Salezjanie, księża diecezjalni, świeccy uczestniczący w niektórych misjach, stowarzyszony diakon i Siostra Miłosierdzia.”

Temat konferencji: „Dziedzictwo i wyzwania misji dzisiaj”. Jakie spostrzegamy znaki? Jako dziedzice tradycji misjonarskiej jakie dzisiaj podejmujemy inicjatywy? W jaki sposób moglibyśmy wywołać nowe inicjatywy? Jak mobilizujemy ludzi? Pierwszy dzień sesji rozpoczął ks. Claude Lautissier z szybką prezentacją misji ludowych Zgromadzenia Misji we Francji. Po niej wysłuchano pięciu świadectw i relacji z misji zarówno w Zgromadzeniu jak i z diecezji, wszystkie entuzjastyczne, z ferworem i pasją świadectwa, oryginalne, pomysłowe o Wincentyskim charakterze.

Wtorkowe przedpołudnie poświęcone było wystapieniu ks. abp Alberta Rouet’a, Arcybiskupa Poitiers. Mówił do nas o dziedzictwie, a raczej o dziedzictwach i o dzisiejszych wyzwaniach. Jak postrzegacie misje dzisiaj na poziomie diecezji i w Kościele francuskim? Jakimi ściezkami kroczyć?

Wszyscy uczestnicy wciagnęli się w dyskusję, która pozstowaiła na boku emocje i całkowicie oparła się na doświadczeniu i przykładach z życia miejscowego ordynariusza”. 

 

Nominacje

GATTI OCTAVIEN Juan Carlos – 24/09/2009 – Wizytator Prowincji Argentyny

 

Święcenia kapłańskie

VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ Yamíl Abel – Prowincja Kolumbii – 16/08/2009

CARDONA GONZÁLEZ Luis Antonio – Prowincja Kolumbii – 22/08/2009

SALAZAR NOREÑA Nicolás María – Prowincja Kolumbii – 22/08/2009

 

Necrologium

Nazwisko – Stan – Data śm. – Prow. – Wiek – Powołanie

ADAME BOTÍA Efraín – Brat – 20/09/2009 – Kolumbii – 90 – 68

ZIMNEY Robert J. – Kapłan – 22/09/2009 – Środk.-Zach. USA – 91 – 75

BAXTER Peter – Brat – 28/09/2009 – Środk.-Zach. USA – 93 – 60

NUNTIA 9/2009: in English; en Español; en Français

0 komentarzy

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Rodzina Wincentyńska na rzecz bezdomności:

VinFlix
VFO

Kategorie

archiwum

Polecane wideo

Obserwuj nas na Twitterze