web analytics

nuntiamaj1Przekazujemy do lektury majowy numer Biuletynu Miesięcznego Kurii Generalnej NUNTIA.  W tym numerze możemy przeczytac m. in. o ♦ ogłoszeniu Roku Kapłańskiego,  ♦ Konwencie Generalnym Sióstr Miłosierdzia, ♦ kalendarium Przełożonego Generalnego i wydarzeniach w Kurii, ♦ aktywności Asystentów Generalnych, ♦ wizytach Przełożonego Generalnego,  ♦ wiadomości z CEVIM, prowincji Orientu, Neapolu, Saragossy, Kolumbii a także o ♦ propozycjach dla prowincji europejskich. Przeczytaj poniżej, lub pobierz w wersji do druku (PDF)

Charyzmat Księdza Wincentego nieustannie jest na czasie, a waszym obowiązkiem jest, razem z całą rodziną duchową, aby ożywić go w miejscach do których jesteście posłąne. Jako Siostry Miłosierdzia miejcie śmiałóść waszych załóżycieli, by uczynić Kośćiół jeszce bardziej obecnym w świecie ubogich i zrobić co tylko możliwe abu ubodzy czuli się w Kościele jak w domu! W swoich prowincjach i domach badźcie otwarte na bogactwo ludzi, którym służycie aby w ten sposób odkryć w nich dary Boże! Wówczas, z łąską Pańską, z łatwością zrozmiecie znaki Bożej miłości do ubogich i utworzycie wspólnoty dostosowane do miejscowych realiów, aby prowadzić misję Kościoła. (Jan Paweł II do Sióstr Miłosierdzia, 2 maja 1997)

Rok kapłański

Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił rok kapłaństwa aby zachęcić kapłanów do dążenia do duchowej doskonałości, od której w dużej mierze zależy skuteczność ich posługi kapłańskiej . Rok kapłański będzie trwał od 19 czerwca 2009 to tego samego dnia w 2010. Przełożony Generalny otrzymał list z Kongregacji ds Duchowieństwa podpisany przez kardynała Hummes’a, Prefekta tejże Kongregacji, oraz kardynała Rodé, Prefekta Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. List podkreśla wagę zaintersowania każdego kapłana i każdego domu formacyjnego tym wydarzeniem, w taki sposób by obchody Roku Kapłańskiego były owocne. Będzie to, jak czytamy w liście, ważna okazja do piękna i powagi kapłaństwa oraz każdego z wyświęconych, łącząca ze sobą cały Lud Boży, osoby konsekrowane, rodziny chrześcijańskie, chorych i przede wszystkim młodych.

Siostry Miłosierdzia.

Konwent Generalny – rozpoczął się 18 mają pod przewodnictwem ks. G. Gregory’ego Gay’a, Przełożonego Generalnego. Jego zadaniem jest skonkretyzowanie wędrówki przebytej od poprzedniego Konwentu w 2003 oraz promocja wierności charyzmatowi Zgromadzenia.

Ponadto uczestniczki Konwentu zdecydują o Liniach Działania na przyszłość oraz wybiorą Przełożoną Generalną (1 czerwca) i członkinie Rady Generalnej (8 czerwca). Oczywiście, Misjonarze będą towarzyszyć Siostrom przez modlitwę i śledzić rozwój wydarzeń za pośrednictwem witryny międzynarodowej Sióstr Miłosierdzia oraz Famvin.org, gdzie można znaleźć wiele aktualnych wiadomości, fotografii i wideoklipów.

Kuria Generalna:

Przełożony Generalny:

Przed wyjazdem do Paryża 16 maja Generał zostawił nam szczegółową agendę swoich zajęć zarówno tych z początku miesiąca, jak i zaplanowanych na koniec maja i czerwiec. W dniach 1-3 maja w towarzystwie ks. Mario Grossi’ego i brata Fahed’a odwiedził region Verbania. Tutaj mieszka rodzina ks. Mario. Jest także wspónota Misjonarzy opiekujących się miejscowym Kościołem i Siostrami, a Siostry Miłosierdzia prowadzą Dom Rekolekcyjny. Grupa Misjonarzy z Prowincji Turynu kończyła roczne rekolekcje. Przełożony Generalny miał okazję spotkania się z nimi chociaż na krótko.

Następnego dnia odprawił Mszę św. u Sióstr Miłosierdzia z Domu Rekolekcyjnego, a niedzielne przedpołudnie poświęcił Siostrom seniorkom celebrując Eucharystię, spotykając się z nimi i spożywając wspólny posiłek. W niedzielę wieczorem z powrotem był w Rzymie.

W poniedziałek rano (4.05) w towarzystwie ks. Giuseppe Guerra’y pojechał do Neapolu. Spotkał się tam z ponad stu Siostrami, Misjonarzami i członkami różnych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej rozmawiając o różnych działaniach zaplanowanych obchodów 350 rocznicy. Spotkał się także z sześcioma młodymi konfratrami z Prowincji,w tym jednym z Erytrei, a następnego dnia z superiorami i ekonomami z prowincji oraz Misjonarzami seniorami w Domu Prowincjalnym. Był to otwarty dialog na temat działań przygotowywanych na Konwent Generalny. Przełożony Generalny ukazał swoją wizję Zgromadzenia obecnie oraz swoje nadzieje na przyszłość oraz wskazał Prowincji Neapolu wyzwania do kontynuowania jej historii, chwalebnej w przeszłości i pełnej możliwośći na przyszłość. Pobyt w Neapolu zakończyła uroczystość 60-lecia kapłaństwa ks. Grillo, który mimo podeszłego wieku, nadal ciężko pracuje jako Wikariusz ds Życia Zakonnego w diecezji.

W weekend 8-10 maja. Generał pojechał do Madrytu zatrzymując się tam w domu Prowincji Salamanki. Powodem podróży były obchody, na poziomie krajowym stulecia papieskiej aprobaty Stowarzyszenia Cudownego Medalika. W niedzielę, koncelebrował Mszę św., której przewodniczył kardynał Antonio Maria Rouco Varela, Arcybiskup Madrytu i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Hiszpanii. Msza św. była transmitowana przez hiszpańską telewizję publiczną RTVE. Nagranie internetowe jest dostępne poprzez stronę Famvin.org Polska. Przełożony Generalny skorzystał z okazji by spotkać się z Międzynarodowym Sekretariatem JMV i Radą Międzynarodową MISEVI.

Od 18 maja do 13 czerwca będzie przewodniczył Konwentowi Generalnemu Sióstr Miłosierdzia. Od 21 do 25 maja będzie na nim nieobecny ze względu na zobowiązania rodzinne, a mianowicie obecność na święceniach diakonatu stałego, młodzieńca wychowanego w jego domu rodzinnym i przyjętego przez wszystkich jako kolejnego brata.

Asystenci Generalni: ks. Gerard Du kontynuuje wizytacje Prowincji Wschodniej USA; ks. José Antonio Ubillús odbył wizytę w Albanii; ks. José María Nieto, zanim wyjechał do Rwandy i Burundi, zostawił nam pisemną relację ze swojej wizyty w Boliwii:

W dniach 2 – 16 maja 2009 odwiedziłem Boliwię. Najpierw spędziłęm kilka dni w naszej Misji Międzynarodowej w El Alto, gdzie gorliwie pracuje czterech misjonarzy: Aníbal Vera (Peru), Abdo Eid (Liban), Diego Plá (Madryt) i Cyrille de la Barre de Nanteuil (Paryż). Rozmawiałem z nimi indywidualnie. Mieliśmy także trzy spotkania wspólnotowe. Spotkałem się także, z biskupem diecezjalnym – Jesus’em Juárez’em – aby rozmawiać o przyszłości naszej misji w tej strefie. Następnie pojechałem do Cochabamba spotkać się z arcybiskupem Tito Solari’m oraz odwiedzić, w towarzystwie ks. Dawida Paniagua i Germán’a Sanchez’a z JMV, parafie w Huayllani i Sacaba, w których działa na stałe grupa JMV. Przyjęto mnie w Domu Prowincjalnym Sióstr Miłosierdzia w Cochabamba, gdzie uczestniczyłem w życiu wspólnoty, modlitwie i rozmawiałem na temat trudnej sytuacji kraju. Przelotnie odwiedziłem Peru, gdzie przywitałem się z niektórymi misjonarzami i gdzie, w Limie, odwiedziłem Seminarium Internum prowincji południowego stożka: Argentyny, Chile i Peru.”

Wizyty i spotkania robocze: Kilka pokoi gościnnych, jakie są w naszym domu zostało zapełnionych. Z wizytą Ad Limina byli w Rzymie i przebywali z nami kilka dni abp Hector Vera, arcybiskup Ica, w Peru w towarzystwem bardzo bliskim peruwiańskim Misjonarzom oraz bp Raymundo Reboredo CM. Bp Jorge Garcia i ks. Fernando Escobar wracali z Kursu Dziedzictwa Wincentyńskiego (Vincentian Heritage Course) w CIF. Komitet Finansów odbył plenarne posiedzenie w pełnym składzie. Z różnych powodów do Rzymu i do Kurii przybyli też i inni Misjonarze. W ramach naszych możliwości staraliśmy się troskliwie ich przyjąć uprzejmie i serdecznie dziękując im za wizyty, które przerywały naszą rutynową codzienność. Nieobecność brata Faheda, ze względu na jego urlop w Libanie, wymagały od Superiora Domu Generalnego, ks. Mario Grossi’ego dodania do swoich obowiązków superiora i administratora, samych w sobie wymagających, funkcji kierowcy w licznych koniecznych wyjazdach na lotnisko.

Z Prowincji:

Neapol: Wizyta Przełożonego Generalnego: Jako dodatek do miłego słowa powitania z ust Wizytatora, które nie mieści się na łamach NUNTIA, otrzymaliśmy notatkę, którą publikujemy:

W dniach 4 i 5 mają Rodzina Wincentyńska z Neapolu miała szczęście gościć ks. G. Gregory’ego Gay’a, Przełożonego Generalnego, odwiedzającego Misjonarzy naszej Prowincji. Spędziliśmy tylko kilka, ale intensywnych, godzin z czasem modlitwę, rozmowy i rekreację.

Wieczorem 4 maja, w auli Domu Prowincjalnego Sióstr Miłosierdzia, zapełnionej przez Siostry, Misjonarzy, świecką Wincentyńską młodzież i dorosłych, ks. Gregory spotkał się z Rodziną Wincentyńską, która powitała go bardzo gorąco, uczuciowo i przyjacielsko, sluchała jego słów i opowiedziała mu o swoich dziełach i projektach, w tym tych skierowanych na Rok Wincentyński do którego się zbliżamy.

Rano, 5 maja, Przełożony Generalny spotkał się z superiorami i ekonomami domów uczestniczących w zebraniu prowincjalnym. Zwieńczeniem jego przelotnej obecności w Neapolu była Eucharystia, w trakcie której upamiętnialiśmy 60-lecie święceń kapłańskich ks. Grillo. Ks. Gregory’ego zapewniono o uczuciach szacunku i wdzięczności za jego posługę całęmu Zgromadzeniu. Cała Rodzina Wincentyńska podziękowała mu serdecznie za jego animację, która zaprasza członków Rodziny do trwania w jedności i kreatywności, dając świadectwo charyzmatu Wincentyńskiego, będąc razem z maluczkimi, poświęcając całe swoje życie i ufając Opatrzności aby w ten sposób być coraz bardzije widocznymi współpracownikami nadziei dla ubogich i Ewngelicznymi robotnikami na co dzień.”

Liban: Jak to było wspomniane w poprzednim numerze NUNTIA, Prowincja Orientu podejmowała coroczne zebranie CEVIM w Libanie. Niestety NUNTIA, nie ma wystarczająco miejsca na przedstawienie wszystkich dzieł, zaangażowania i trudności, projektów i zamiarów o których Wizytatorzy mogli usłyszeć z ust ks. Antoine’a P. Naked’a, podobnie jak nie może opisać całego piękna, jakie Misjonarze kontemplowali w tym małych, lecz uroczym kraju. Na szczęście majowy, 51 numer, biuletynu Prowincji Turynu: „Parole di Fraternità: Communio” publikuje bardzo interesujący artykuł, w którym całe Zgromadzenie może spojrzeć na to co nasi konfratrzy w Libanie robią i jak żyją. Pobierz „Communio” nr 51 (PDF, włoski).

Saragossa: Seminarium Internum w Teruel. CEVIM zdecydowała, że Seminarium Internum dla Europy Połudnowej będzie ulokowane w Teruel w Prowincji Saragossy. Dyrektorem zostanie ks. Corpus Juan Delgado Rubio, były Wizytator Saragossy. Współpracować z nim będzie ks. Alberto Quagliaroli z Prowincji Rzymskiej i francusko-języczny Misjonarz, obecny wtedy gdy bezie potrzeba. Wizytator Prowincji Turyńskiej będzie wykładał duchowość Wincentyńską co pozwoli mu na bliskie śledzenie rozwoju formacji młodych. Seminarzyści, siedmiu, może dziesięciu, odbędą intensywny kurs hiszpańskiego w Pampelunie po czym w święto św. Jana Gabriela Perboyre’a , 11 września, rozpoczną Seminarium Internum.

Kolumbia: Spotkanie Superiorów i Ekonomów. Avance Vicentino, biuletyn informacyjny Prowincji Kolumbii (nr 317, styczeń – marzec 2009) w artykule ks. Mario García Isazy czytamy o Spotkaniu Superiorów i Ekonomów z Prowincji, które miało miejsce w styczniu 2009.

Ze przebiegu spotkania podkreślamy uwagę i refleksję poświęcone listowi napisanemu przez Przełożonego Generalnego odzwierciedlającego wizytację przeprowadzoną przez Asystenta Generalnego, ks. José María Nieto. Od uważnego wysłuchania słów następcy św. Wincentego uczestnicy przeszli refleksji i dialogu w grupach, których skutkiem była bogata, entuzjastyczna, spokojna i poważna wymiana zdań zarówno dotycząca wizji zaproszenia do pogłębiania historii Zgromadzenia i Kościoła w Kolumbii, czerpiąc z otrzymanego dziedzictwa, jak i symptomów zmuszających do rozpoznania sytuacji w celu poznania ukrytego i jakiego trzeba użyć remedium by uzdrowić ewentualną niemoc.

Europa: Rekonfiguracja prowincji?  

Za pośrednictwem ks. Nieto, Przełożony Generalny przekazał list uczestnikom zebrania CEVIM w Bejrucie, w którym zasugurował, obok innych rzeczy, by zapytać siebie samych na temat możliwości przejścia od „współpracy” do międzyprowincjalnej „rekonfiguracji” ze spojrzeniem na misję w Europie. Musimy zdać sobie sprawę, pisze Przełożony Generalny, że jesteśmy tylko jednym zgromadzeniem i jak ważne jest aby europejskie sumienie Zgromadzenia wzrastało. W liście sformułowane zostały niektóre pytania na temat znaczenia rekonfiguracji, trudności i przeszkód na jakie może ona napotkać, metodologii i drogi jaką trzeba przebyć. W skrócie, inicjatyw współpracy, które już mają miejsce i które, wydaje się, że są skuteczne i owocne.

CEVIM odpowiedziała dwoma spostrzeżeniami: Po pierwsze, koncepcja rekonfiguracji zawiera ideę współpracy, a to już ma miejsce i musi być zintensyfikowana zwłaszcza w prowincjach, w których posługuje się tym samym językiem. Po drugie, jeżeli przez rekonfigurację rozumiemy scalenie lub zjednoczenie prawno-administracyjne na drodze decyzji z góry, to taka operacja napotka zespól problemów, z których pierwszym będzie uzyskanie wspólnej zgody konfratrów. Jako, że w tej chwili jest to trudne, można pomyśleć o tym, by proces możliwego (prawdopodobnie nieuchronnego) przyszłego scalania był przygotowywany od dołu, za pomocą coraz bliższej współpracy, szczególnie wśród prowincji, które posiadają ten sam język i kulturę i angażując najmłodszych konfratrów prowincji. Dlatego, najważniejsza współpraca musi dokonać się na poziomie formacji.

Nominacje

 • NGUYEN HUU Augustin Gia  — 06/05/2009   —  Superior Regionalny, Wietnam

Święcenia kapłańskie

 • PEREIRA FARIAS Adauto   —    Prowincja Fortalezy (Brazylia)  —   17/04/2009
 • PEREIRA DA SILVA Janio José  — Prowincja Fortalezy (Brazylia)  —   02/05/2009
 • ROJO SEPTIÉN Luis Miguel  —   Prowincja Madrytu (Hiszpania)  —  02/05/2009
 • PIOTROWSKI Jacek  —    Prowincja Polski  —    16/05/2009
 • SZPOTON Szczepan  —    Prowincja Polski  —    16/05/2009
 • WRÓBEL Marcin  —      Prowincja Polski  —    16/05/2009
 • CERQUERA TRUJILLO Alexis  —   Prowincja Paryska (Francja)  —   21/05/2009
 • JACQUET Eric Lucien André —   Prowincja Paryska (Francja)  —  21/05/2009

Necrologium

 • Nazwisko  —    Stan  —   Data śmierci  —   Prowincja  —   Wiek   —  Powołanie
 • TERÁN RIVADENEIRA Sixto E.  —    Sac  —   09/04/2009  —   Ekwadoru  —   94  —   67
 • PRESA SÁENZ Benigno  —   Sac 07/05/2009  —   Saragossy  —  83  —   66
 • PIRAS Alberto  —   Sac  —  19/05/2009  —  Turyńska  —  68  —  49
 • OYANGUREN ARREGUI Vicente  —  Fra  —  22/05/2009  —   Madrycka —  80  —   63
 • SURRENTE Salvatore  —   Sac  —  23/05/2009  —  Neapolu  —  93  —  76
 • DELGADO DÍAZ Luis  —   Sac  —  27/02/2009  —  Ekwadoru  —  77  —   58

 

 

 


0 komentarzy

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Rodzina Wincentyńska na rzecz bezdomności:

VinFlix
VFO

Kategorie

archiwum

Polecane wideo

Obserwuj nas na Twitterze