web analytics

cuaresma09-260x300W liście Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Misji, ks. G. Gregory’ego Gay’a CM na Wielki Post 2009 czytamy:

„Praktykując sztukę umartwienia, mamy okazję, jak to się mówi, by docisnąć pasa, żyć prościej aby w ten sposób ci, którzy zwykle są na niższej szali wagi mniej niż zwykle odczuli skutki kryzysu. Prosi się nas o odwrócenie ról, abyśmy to my, a nie oni poczuli co to cierpienie. Święty Wincenty praktykował tę cnotę nieustannie odwołując się do ubogich jako naszych panów i władców. Nie mówił o równych relacjach, lecz dochodził do drugiej skrajności aby w ten sposób stworzyć bardziej zrównoważony stosunek.”

czytaj w innych językach w Famvin.org:  Letter for Lent 2009, Carta para la Cuaresma 2009, Lettre de Careme

Tags: , , , ,