web analytics

vfreunionmadrid01-091Rada Generalna Stowarzyszenia Św. Wincentego a Paulo przedstawia sprawozdanie z międzynarodowego spotkania koordynatorów Rodziny Wincentyńskiej (wszyscy na zdjęciu powyżej), którzy spotkali się w Domu Prowincjalnym Zgromadzenia Misji w Madrycie w dniach 30 stycznia – 1 lutego.
Poniżej prezentujemy  polskie tłumaczenie tego sprawozdania:

Koordynatorzy Międzynarodowi różnych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Misji, ks. G. Gregory’ego Gay’a CM, spotkali się  w dniach 31 stycznia – 1 lutego w pieczołowicie odnowionym w ostatnim czasie Domu Prowincjalnym Zgromadzenia w Madrycie.

Obecni byli przedstawiciele następujących instytucji: Międzynarodowego Stowarzyszenia Miłosierdzia (AIC), Zgromadzenia Misji, Sióstr Miłosierdzia, Zakonników Św. Wincentego a Paulo (RSVP), Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej (JMV), Stowarzyszenia Cudownego Medalika (AMM), MISEVI, Strasbourgskiej Federacji Sióstr Miłosierdzia, Północnoamerykańskiej Federacji Sióstr Miłosierdzia, Braci Matki Miłosierdzia oraz reprezentacji Komisji Promocji Zmiany Systemowej. W imieniu Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo (SSVP) uczestniczyli Prezydent i Delegat przy Rodzinie Wincentyńskiej, reprezentant Stowarzyszenia przy Stolicy Apostolskiej, włoski brat Marco Betemps.

W trakcie spotkania poruszono wiele tematów interesujących różne obecne stowarzyszenia, szczególnie temat spotkań na poziomie kontynentalnym, które mają być zorganizowane w odniesieniu do szkolenia liderów  różnych gałęzi Rodziny na temat Zmiany Systemowej.  Z tego powodu funkcjonariusze Wincentyńscy w Kamerunie, Brazylii, Meksyku, Tajlandii, itd. spotkają się w ciągu 2009 i 2010 celem dyskusji o Zmianie Systemowej.  Komisja zbadała w szczególności sytuację w Europie i zdecydowała by przeprowadzić odpowiednie badania, tak aby móc obchodzić te spotkania na kontynencie dostosowując je do lokalnej specyfiki i różnic językowych.

Komisja przedyskutowała i podjęła ważne decyzje dotyczące 350 rocznicy śmierci św. Wincentego i św. Ludwiki. Zdecydowano, że  całoroczne obchody wspomnieniowe we wszystkich gałęziach rozpoczną się 27 września 2009 i potrwają do 27 września 2010. Formalne obchody związane ze św. Ludwiką będą miały miejsce w Paryżu, a te związane ze św. Wincentym u Świętego Piotra w Rzymie.

Różne gałęzie Rodziny przygotują własne uroczystości lecz także połączą siły by uczestniczyć wspólnie we wspomnianych uroczystościach.

Dla uczczenia tych rocznic, Międzynarodowa Komisja Rodziny Wincentyńskiej zgodziła się ma wsparcie projektu mikro-kredytów na Haiti.

1 lutego Komisja Międzynarodowa spotkała się z hiszpańskim Koordynatorem Rodziny wymieniając poglądy i spostrzeżenia w różnych kwestiach.

W imieniu  hiszpańskiego Stowarzyszenia w spotkaniu uczestniczyli Prezydent Rady regionu Madryckiego, Antonio Garcia Algarra, oraz Roberto Sanchez reprezentant Rady Najwyższej, przy  Koordynatorze Rodziny Wincentyńskiej.

Formalnym zakończeniem spotkania była Msza św. pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Misji  w Basilica de la Milagrosa  w Madrycie.

Dla zainteresowanych,  w portalu www.ozanet.org prezentujemy galerię zdjęć ze spotkania wspaniale przygotowaną przez Ekonoma Prowincji Madrytu Zgromadzenia Misji.

W tym miejscu pragniemy skierować nasze serdeczne podziękowania wszystkimi zaangażowanym osobiście i technicznie  ze strony Zgromadzenia Misji, Prowincji Madrytu na ręce Wizytatora ks. Joachima i Superiora Domu ks. Quintano.  Tak samo serdecznie chcemy wyrazić podziękowanie obu madryckim Prowincjom Sióstr Miłosierdzia, które  30 stycznia w Prowincji św. Ludwiki a 1 lutego w Prowincji św. Wincentego siostrzanie  gościły zagranicznych uczestników spotkania i przygotowały dla nas posiłki.

Galeria zdjęć ze spotkania w Madrycie

Polecamy też sprawozdanie ks. Henryka Rivas’a CM z tego Spotkania w jezyku hiszpańskim.
This post is also  available in English


Tags: , , , , , , , , ,