web analytics

Tempo Forte – październik 2008

utworzone przez | lis 6, 2008 | Kuria Generalna, Przełożony Generalny | 0 komentarzy

Kuria Generalna. Z początkiem października odbyło się cykliczne posiedzenie Tempo Forte, po którym Przełożony Generalny w specjalnym okólniku do wszystkich członków Zgromadzenia relacjonuje wyniki tych spotkań.

Poniżej udostępniamy treść okólnika.

Można go również pobrać w wersji do druku: Tempo Forte (PDF)

Do członków Zgromadzenia Misji

3 listopada 2008

Okólnik TEMPO FORTE (6-10 października 2008)

Drodzy Konfratrzy,

Niech Łaska i pokój Naszego Pana Jezusa Chrystusa wypełnią wasze serca na zawsze!

Od 6 do 10 października obyliśmy spotkanie tempo forte. Wśród bardzo interesujących spraw o których dyskutowaliśmy znalazły się następujące:

1. Uaktualniliśmy temat 350 rocznicy śmierci naszych świętych Założycieli, św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac. Powołany z tej okazji międzynarodowy Komitet Wykonawczy w składzie: ks. Józef Kapuściak, Wikariusz Generalny Zgromadzenia Misji, ks. Manuel Ginete, delegat Przełożonego Generalnego dla Rodziny Wincentyńskiej oraz s. Palmarita Guida, Siostra Miłosierdzia z prowincji Neapolu, spotkali się 20 września z wszystkimi przewodniczącymi Komisji utworzonych celem zorganizowania Rocznicy. Podstawowe komisje to: Komisja Dziedzictwa, Komisja Obchodów i Komisja Projektów wspierane przez Sekretariat i Komisję Finansów. Komisja Dziedzictwa będzie organizować sesje formacji ciągłej na temat historii Wincentyńskiej, duchowości i doświadczeń z ubogimi. Komitet Obchodów obecnie przygotowuje dwa wydarzenia: jedno w Paryżu, w marcu 2010 a drugie w Rzymie we wrześniu 2010. Komisja Projektów proponuje specyficzne projekty lub projekty dla najuboższych z ubogich, przy których mogą współpracować różne grupy Rodziny Wincentyńskiej na poziomie międzynarodowym.

2. Wewnątrz Kurii, przebudowujemy Archiwum Generalne, które znajduje się w trzech pomieszczeniach podpiwniczenia Kurii Generalnej.

3. Wśród spraw dyskutowanych przy sprawozdaniu Ekonoma Generalnego znalazł się Fundusz Zaopatrzenia Misji na 2008 rok, który został rozdzielony w następujący sposób: Azja 22%, Afryka 34%, Europa Wschodnia 9% i Ameryka Łacińska 35%. Fundusze zostały przeznaczone na cele formacyjne,  opieki nad starszymi konfratrami i potrzeby naszych misjonarzy.

4. Swoje sprawozdanie przedstawił brat Peter Campbell, dyrektor Vincentian Solidarity Office (Misjonarskiego Biura Solidarności). Od czasu ostatniego spotkania tempo forte VSO podjęło się siedmiu nowych projektów, poszukiwało funduszy na dziesięć projektów i dostarczyło fundusze na granty dla pięciu mikro projektów. Brat Piotr złożył także sprawozdanie Przełożonemu Generalnemu i jego Radzie na temat połączenia Vincentian Solidarity Office i International Development Office (Międzynarodowego Biura Rozwoju). To sprawozdanie zostało przygotowane przez brata Piotra Campbella, ks. Miles’a Heinen’a, nowego Dyrektora VSO i p. Scott’a Fina’ę. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Vincentian Solidarity Office.

5. Radzie przedłożono także sprawozdanie od ks. Manuela Ginete, delegata dla Rodziny Wincentyńskiej. Od czasu ostatniego tempo forte, ks. Manuel pracuje z Vincentian Alumni International (Międzynarodowymi Wychowankami Wincentyńskimi) w nadziei zachęcenia wychowanków Zgromadzenia Misji i Rodziny Wincentyńskiej do zaciesnienia istniejących związków z charyzmatem św. Wincentego a Paulo, który poznali.

Ks. Ginete uczestniczył uroczystościach Rodziny Wincentyńskiej w Bathurst, w Nowej Południowej Walii, w Australii, podobnie jak  w międzynarodowym spotkaniu Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo mającego miejsce w trakcie Światowego Dnia Młodzieży w Sydney. W uroczystościach Rodziny Wincentyńskiej brało udział 300 uczestników z 32 różnych krajów. Jak wielu z was wie, następny Międzynarodowy Dzień Młodzieży odbędzie się w 2011 w Madrycie. Mamy nadzieję, że Rodzina Wincentyńska zorganizuje coś dla i z udziałem naszej młodzieży, być może ponownie w przededniu wydarzeń samego Międzynarodowego Dnia Młodzieży.

Następnie, ks. Ginete odwiedzał Rodzinę Wincentyńską w Kenii prowadząc rekolekcje w Nairobi i odwiedzając kilka innych ośrodków Wincentyńskich. Tam spotkał sie z Braćmi Miłosierdzia, którzy mieszkają niecałe 5 kilometrów od DePaul Center, założonego i dobrze prowadzonego przez naszych konfratrów i Siostry Miłosierdzia ośrodka apostolskiego.

Potem, ks. Ginete odwiedził Rodzinę Wincentyńską w Limie, w Peru, gdzie przyłączył sie do konferencji na temat zmiany systemowej i jej wpływie na naszą misję Wincentyńską podczas organizowanego tam tygodnia studiów Wincentyńskich. Co wieczór, średnio 300 osób spośród naszych konfratrów, Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Sióstr Miłosierdzia i świeckich członków różnych organizacji Wincentyńskich aktywnie uczestniczyło w obchodach. W Peru Rodzina Wincentyńska składa się z 9 grup.

Ks. Ginete uczestnbiczył również w spotkaniu i modlitwie Rodziny Wincentyńskiej w Częstochowie, w Polsce, w dniach 26-28 września. Blisko 500 osób ze Zgromadzenia, Szarytek , Pań Miłosierdzia (AIC), Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo (SSVP), Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej (JMV) i Stowarzyszenia Cudownego Medalika (AMM) uczestniczyło w spotkaniu. Obecna też byłą grupa z Białorusi.

Ks. Ginete przedstawił także uaktualnione sprawozdanie, nie tylko ze swoich działań związanych z obchodami 350 rocznicy, ale także przygotowań kontynentalnych posiedzeń na temat zmiany systemowej dla liderów i doradców Wincentyńskich. W 2009 odbędą się cztery posiedzenia: w Meksyku w lutym, Brazylii w czerwcu, Kamerunie (Afryka) w lipcu i Tajlandii (Azja) w listopadzie. Ponadto Sekretarz Wykonawcza Biura Rodziny Wincentyńskiej, s. Maria Pilar, uczestniczyła w spotkaniu Federacji Sióstr Miłosierdzia ze Strasburga w Untermarchtal oraz spotkaniu Rodziny Wincentyńskiej Ameryki Łacińskiej, które odbyło się w Hondurasie.
6. Pozostałe międzynarodowe wiadomości od Rodziny Wincentyńskiej. Ks. Enrique Rivas, Dyrektor Krajowy Stowarzyszenia Cudownego Medalika w Hiszpanii został mianowany Sub-Dyrektorem Międzynarodowym Stowarzyszenia Cudownego Medalika. Do jego obowiązków należeć będzie pomoc w koordynacji Roku Jubileuszowego, którego zwieńczeniem będzie międzynarodowe spotkanie przy Rue du Bac w Paryżu, w listopadzie 2009. Dziękujemy Beniaminowi Romo, poprzedniemu Sub-Dyrektorowi, za jego obfity wkład w rozwój AMM na poziomie międzynarodowym i dziękujemy Henrykowi Rivasowi za jego wspaniałomyślne przyjęcie obowiązków z miejsce ks. Romo.

7. W sprawozdaniu otrzymanym od ks. Roberta Maloneya, koordynatora Komisji Promocji Zmiany Systemowej, pisze on informując nas, że opublikowana została książka “Seeds of Hope, Stories of Systemic Change” w języku angielskim i hiszpańskim. Edycja francuska jest trakcie opracowywania do druku. Wydanie angielskie, w cenie $7.00 można zamówić emailem pisząc na adres jmorse@svdpusa.org lub kkneaves@svdpusa.org. Wydanie hiszpańskie można zamówić w wydawnictwie La Milagrosa, García de Paredes 45, 28010 Madryt, Hiszpania, lamilagrosa@auronet.es.

8. Program CIF. Od Dyrektora CIF otrzymaliśmy sprawozdanie na temat ostatniej sesji na temat Przywództwa, która odbyła się w Paryżu przy udziale dużej liczby Wizytatorów Zgromadzenia Misji, członków ich Rad i innych Superiorów Regionalnych.

Przełożony Generalny i jego Rada mianowali ks. Marcelo Manimtima z Prowincji Filipin nowym Dyrektorem CIF na okres pięciu lat z możliwością przedłużenia na kolejne trzy lata. Wice-Dyrektorem CIF jest ks. José Carlos Fonsatti z Prowincji Kurytyby. Poznaje on swoje obowiązki od września obecnego roku.

9. Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem ks. Józefa Foleya, naszego przedstawiciela przy ONZ i poprosiliśmy go o opublikowanie tego raportu na stronie internetowej famvin.org.

10. Przejrzeliśmy również niektóre materiały z różnych Konferencji Wizytatorów. Przełożony Generalny przygotował list, który zostanie rozesłany do Wizytatorów Prowincji CLAPVI (Konferencja Wizytatorów Ameryki Łacińskiej i Karaibów). Na posiedzeniu Konferencji w październiku, w Argentynie będzie on reprezentowany przez ks. José Antonio Ubillúsa. Spotkanie otworzy Rok Jubileuszowy Prowincji Argentyny, która obchodzi 150-lecie obecności Wincentyńskiej.

11. W odniesieniu do COVIAM (Konferencja Wizytatorów Afryki i Madagaskaru), zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem przygotowanym przez naszego delegata ds. formacji w Afryce, ks. Sy Peterkę.

12. Zapoznaliśmy się również z kilkoma prośbami o kandydatów do różnych międzynarodowych działań misyjnych oraz sprawozdaniami otrzymanymi z misji międzynarodowych w El Alto (Boliwia), Papui Nowej Gwinei i na Wyspach Salomona. Nadal otrzymujemy prośby biskupów z różnych stron świata o misjonarzy. Ufamy i modlimy się, że Pan pozwoli nam wysłać tych robotników do pracy w jego winnicy. Jedna z próśb pochodzi od biskupa, który pracował z Siostrami Miłosierdzia w poprzedniej diecezji w Angoli, a obecnie objął własną diecezję. Kolejna prośba nadeszła od biskupa Rarotongi na Wyspach Cook’a.

13. Obrady tempo forte zakończyliśmy sprawozdaniem od komisji SIEV (Międzynarodowy Sekretariat Studiów Wincentyńskich), któa odbyła swoje ostatnie posiedzenie w dniach 1-4 września w Barcelonie, w Hiszpanii. Ze względu na zbliżający się Konwent Generalny w 2010, SIEV umieścił w swoim planie na przyszłość kolejną sesję dla Wykładowców Wincentyńskich w 2011 roku. Treść warsztatów przeprowadzonych dla młodych badaczy wcześniej zostanie przedstawiona  pierwszym numerze VINCENTIANA w 2009 roku.  Komisja SIEV przedstawiła również kilka inicjatyw na temat możliwości obchodów 350 rocznicy śmierci św. Wincentego i św. Ludwiki. Wśród ich sugestii znajduje się sympozjum, publikacje, konkursy i nagrody w perspektywie literackiej i artystycznej. Komisja SIEV nadal pracuje nad przygotowaniem Przedmowy do studiów Wincentyńskich, która po dokończeniu zostanie opublikowana w VINCENTIANA. Następne posiedzenie zostało zaplanowane na październik 2009 w Kurii Generalnej w Rzymie.

Oto ważniejsze sprawy dyskutowane i rozważone w trakcie ostatniego spotkania tempo forte, które przedstawiam wam celem informacji i rozważenia w odniesieniu do tego co dzieje się w Zgromadzeniu Misji na poziomie międzynarodowym.

Pamiętajcie i rozważcie temat naszego Konwentu Generalnego w 2010 roku: Kreatywna Wierność Misji.

Wasz brat w Świętym Wincentym,

[–] G. Gregory Gay CM
Przełożony Generalny

0 komentarzy

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Rodzina Wincentyńska na rzecz bezdomności:

VinFlix
VFO

Kategorie

archiwum

Polecane wideo

Obserwuj nas na Twitterze

Pin It on Pinterest

Share This