web analytics

EvelyneFrancFCPrzełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, s. Evelyne Franc FC, znalazła się wśród zabierających głos słuchaczy odbywającego się w Watykanie pod hasłem: „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła”, w dniach 5 do 26 października, XII Synodu Biskupów. Matka Generalna wystąpiła we wtorek, 14 października, w czasie przedpołudniowej, 14ej sesji Synodu. Poniżej przedstawiamy tekst jej przemówienia:

Ubodzy są sakramentem Chrystusa wśród nas

1. Słowo Boże sercem naszego życia. (Instrumentum Laboris nr 24, 38, 52)
Słowo budzi nas każdego dnia i towarzyszy nam przez cały dzień, w Liturgii Godzin, w Eucharystii, w chwilach modlitwy i posługi. Jest jednocześnie słodkie jak miód i gorzkie jak żółć, koi i porusza, wiedzie nas przed siebie i dezorientuje.

Dzielenie się Słowem (lectio Divina) ożywia nasze zaangażowanie apostolskie, jest czynnikiem jednoczącym i drogą do przebaczenia, pojednania i rozpoznania. Dzisiaj jest to jeszcze bardziej niezbędne, kiedy Siostry na pięciu kontynentach będac w blisko serc i życia ubogich często stawiają czoła ekstremalnie trudnym sytuacjom. Dzielenie się Słowem wówczas wzmacnia się ich poczucie przynależności do Chrystusa, ponownie wiąże je ze wspólnotą, która wysyła je do misji Kościoła.

2. Głoszenie Słowa przez naszą posługę ubogim. (Instrumentum Laboris nr 36, 39, 43, 44)

Słowo porusza nas nie tylko do walki z głodem materialnym, ubóstwem. Porusza nas pracy dla świata gdzie wszyscy są szanowani. Porusza nas by obnażyć niesprawiedliwość. Wspólne czytanie Słowa wymusza: aby żyć życiem ubogich Pism Świętego i czytać Pismo Święte z punktu widzenia ubogich.  Oni są sakramentem Chrystusa wśród nas, tymi ubogimi, którzy nas ewangelizują.

Na zakończenie, dwa słowa na temat głoszenia Słowa w duszpasterstwie młodzieży i powszechnej pobożności.

Młodzież z pięciu kontynentów entuzjastycznie odpowiada, na wyzwania wspomniane podczas Światowego Dnia Młodzieży:
„Wy jesteście solą dla ziemi… Wy jesteście światłem świata. ” (Mt 5,13a.14a) w Toronto, ” przybyliśmy oddać mu pokłon” (Mt 2,2b) w Kolonii, ” Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami” (Dz 1:8b) w Sydney.  Młodzi ludzie oczekują tych wyzwań z naszej strony i są gotowi je podjąć jeżeli pójdziemy razem z nimi, żyjąc Słowem i wiedząc jak im je wyjaśniać.

Punkt 36 Instrumentum Laboris wspomina powszechną pobożność. Oto jej przykład: Cudowny Medalik rozdawany tak wielu osobom na całym świecie jest pokornym instrumentem katechetycznym, streszczeniem historii zbawienia, które pozwala głosić Słowo Boże.

To Słowo, Maryja, kobieta Eucharystii, nasz model życia duchowego, otrzymała w pełni i dzieli się nim z nami całkowicie.

Evelyne Franc FC