web analytics

W ciągu ostatnich kilku lat papież Franciszek zaprosił Kościół do kontynuowania procesu odnowy w ramach procesu synodalnego.  Papież ma nadzieję, że głos całego ludu Bożego zostanie usłyszany, gdy rozeznamy, dokąd Duch Święty prowadzi nas w naszym byciu uczniami Jezusa.

Rada Wykonawcza Rodziny Wincentyńskiej zwołuje Zjazd Rodziny Wincentyńskiej w Rzymie w listopadzie 2024 roku. Mamy nadzieję wykorzystać to spotkanie jako moment rozeznania znaków czasu dla nas jako Rodziny Wincentyńskiej. To nasz czas, aby zapytać, co należy dzisiaj zrobić? Dokąd prowadzi nas Duch Święty, gdy nadal podążamy za Jezusem, służąc naszym siostrom i braciom, którzy są najbardziej potrzebujący?

Chcąc zrobić to dobrze, pragniemy również zaangażować się w proces synodalny z całą Rodziną Wincentyńską.  Prosimy o pomoc w dotarciu z tym procesem do jak najszerszego grona odbiorców.

 

Instrukcje – Konsultacje Synodalne Rodziny Wincentyńskiej


Wolimy, aby członkowie Rodziny odpowiadali jako grupy wykorzystując tę okazję do dialogu na temat naszego wspólnego charyzmatu.

Możecie odpowiedzieć na dwa sposoby:

1 – wykorzystując link do Formularzy Google:

Polski: https://famv.in/Form-PL

English: https://famv.in/Form-EN

Español: https://famv.in/Form-ES

Français: https://famv.in/Form-FR

Português: https://famv.in/Form-PT

Italiano: https://famv.in/Form-IT

Deutsch: https://famv.in/Form-DE

2 – za pośrednictwem poczty elektronicznej. Prosimy o wysłanie Waszych odpowiedzi na adres: vfsynodalprocess@gmail.com

W wiadomości email prosimy o umieszczenie następujących informacji: imię i nazwisko, nazwa Gałęzi / Grupa, która udziela odpowiedzi, i kraj.

Kilka ogólnych przemyśleń odnośnie procedury: a. W zależności of okoliczności możecie spotkać się osobiście lub korzystając z ZOOM. b. Wybierz daty i godziny dogodne dla większości osób w grupie. Większa grupa może zostać podzielona na mniejsze, z których każda prześle własne odpowiedzi. c. Prosimy o znalezienie kompetentnych osób, które poprowadzą te debaty w sposób obiektywny (bez narzucania grupie własnej perspektywy!). d. Prosimy o znalezienie kompetentnych sekretarzy, którzy będą w stanie sporządzić zwięzłe podsumowania debat i przedstawić je Komitetowi Przygotowawczemu.

Będziemy prosić, aby dokumenty synodalne zostały wypełnione i zwrócone do Biura Rodziny Wincentyńskiej do 24 listopada 2023 roku.

 

Dziękujemy za współpracę z nami w tak ekscytującym momencie dla naszej Rodziny. Modlimy się, aby Duch Święty naprawdę inspirował i kierował naszymi wysiłkami, abyśmy bez przeszkód mogli odpowiadać na wołanie ubogich ze współczującym sercem Jezusa.

Z błogosławieństwem i pokojem.

Ks. Joseph Agostino, CM
Tayde de Callatay
Denise el-Khoury
S. Barbara Flad, (Strasburg)
Ks. Émile Ghali, CM
Victoria Santangelo
Ks. John Era Vinuya, CM
Andrew Wagdy Farag Ghaly