web analytics

500 ludów tubylczych jest rozrzuconych po calej Ziemi (90 krajów). Ze swoimi tysiącletnimi kulturami i językami (7000) stanowią stałe przypomnienie ludzkości, że natura nadal czeka, nawołuje  naszej ekologicznej konwersji. Jest to ta sam konwersja, do której Paież Franciszek wezwał Kościół w encyklice Laudato Si (nr 217.)

“Przy pomocy naszego charyzmatu, Rodzina Wincentyńska pracuje wśród ludności tubylczej w wielu zakątkach świata ponieważ tych 370 milionów ludzi (5% światowej populacji) znajduje się wśród najbardziej poszkodowanych i zagrożonych populacji oraz reprezentują 15% najuboższej ludności świata.  Będąc tak odrębni kulturowo, ludy tubylcze na świecie podzielają te same problemy, które dotyczą obrony i praw humanitarnych i terytorialnych jako różne ludy.

Ze względu na ewidentne zagrożenie dla tej ludności, wspolnota międzynarodowa uznaje teraz, że potrzebne są specialne działania, aby bronić ich praw i zachować ich kultury i style życia. To dlatego Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła 9 sierpnia dniem obrony kultur tubylczych i odzyskania szacunku dla praw ludności tubylczej.

Temat tego międzynarodowego dnia w 2018 r. będzie się koncentrować na bieżącej sytuacji terytoriów autochtonicznych, wykorzenieniu przypadków migracji, relokacji i wędrówek transgranicznych, ze szczególnym skupieniem się na ludności tubylczej w obszarach miejskich oraz przy granicach międzynarodowych. Obchody będą zgłębiały wyzwania i sposoby rozwoju ożywienia tożsamości ludnści tubylczej i zachęcenia do obrony ich praw wewnątrz i na zewnątrz ich tradycyjnych terytoriów.

W ONZ Rodzina Wincentyńska została zobowiązana do reprezentowania rdzennej ludności w ramach grupy roboczej organizacji pozarządowych, które politycznie potępiają przemysł wydobywczy i orędują za prawem do wody pitnej dla wszsytkich ludzi na Ziemi. Dzięki tej obecności jesteśmy włączeniu do Kościelnej Sieci Pan-Amazońskiej (REPAM) a przedstawicel Zgromadzenia Misji przy ONZ należy do międzynarodowego zespołu rzeczników w ramach tej sieci.

Tegoroczne obchody mają szecgólne znaczenie dla Kościoła odkąd Papież Franciszek zwoła na październik 2019 synod poświęcony Amazonii. Podczas Synodu zostanie omówiona rzczyistość rdzennej ludności Amazonii aby od nich – przez wspólne realia i powiązane wyzwania – wyjść do rzeczywistośći ludności tubylczej na planecie.

Chcielibyśmy wszystkich Was zaprosić do obchodów tego dnia i z oddaniem dla ludności tubylczej ponownie przeczytać najważniejsze wersy encykliki Laudato Si. Ludy tubylcze nieustannie przypominają nam o odpowiedzialności z którą mamy troszczyć się o nasz wspólny dom. „Wołanie ziemi jest blisko związane z wołaniem ubogich – i rdzennej ludności – która najbardziej cierpi z powodu konsekwencji degradacji środowiska. Połączone wołanie wydobywa się z tego samego bólu spowodowanego przez system grabiżczej produkcji i konsumpcji, która postawiła w centrum zysk ekonomiczny  zamiast obrony życia”.

Wiemy o tym od jakiegoś czasu. DZIAŁAJMY… nadal mamy czas!!

Guillermo Campuzano CM przedstawicielem Zgromadzenia Miss przy ONZ i przewodniczącym Grupy Roboczej Organizacji Pozarządowych przy ONZ do spraw Zakończenia Bezdomności.


Tags: , , ,