To nie jest świętowanie… to jest dzień oporu, uwrażliwienia, pobudzenia świadomości, przywołania uwagi, wskazania, że istnieje problem handlu ludźmi.