web analytics
Zaznacz stronę

14 kwietnia 2018 r., Papież Franciszek podpisał osiem dekretów uznających heroiczność cnót ośmiu sług Bożych jako Czcigodnych, wśród nich siostry Justy Domínguez de Vidaurreta, Siostry Miłosierdzia, urodzoną w Azpeitii 2 listopada 1875 r. a zmarłą w Madrycie 18 grudnia 1958. Uznanie przez Kościół heroiczności wynika z oddania przez nią swego życia całkowicie Bogu przez praktykowanie miłosierdzia względem Ubogich zgodnie z misją, którą powierzyli jej przełożeni: formacja powołań u młodych, animacja duchowa, administracja i rozszerzanie misji.

Nie znałam jej osobiście, ale uważam za szczególną łaskę możliwość pracy przy postępowaniu wyjaśniającym jej życie i cnoty oraz napisanie jej biografii.Możemy z łatwością podkreślić cztery aspekty, których według Papieża Franciszka, dzisiaj potrzebują osoby konsekrowane: radość, rozeznanie, kontemplacja i głoszenie Ewangelii w dziele misyjnym.

1. Radosna formatorka.

Od wczesnej młodości, kiedy była nauczycielką w szkole niedzielnej w swojej parafiiokazywała szczególną troskę o formację młodych. Z młodzieńczą radością, w wieku 20 lat wstąpiła w Madrycie do seminarium jako Siostra Miłosierdzia. Jej pierwszą misją trwającą 36 lat była formacja młodych sióstr w Seminarium: pierwsze 26 lat jako siostra współpracowniczka i „siostra biurowa”, a następnie 10 lat jako Dyrektorka Seminarium.

Radość, z jaką przekazywała na wykładach treść Ewangelii, Historię Kościoła, biografie i duchowość św. Wincentego i św. Ludwiki sprawiała, że dziewczęta czuły się przy niej bardzo dobrze. Wyraziła to w jednym z listów do przyjaciółki: „Nie możemy dążyć do większego szczęścia, niż poświęcać się Panu naszemu w kwiecie naszych czasów i zachowywać cenne dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo, które są Ślubami Świętymi.”

2. Mistrzyni rozeznania.

W młodości musiała rozpoznać Boże wezwanie spośród czterech ścieżek, które jej zaoferowano: małżeństwa z przystojnym i dobrze usytuowanym młodym człowiekiem, wstąpienia do zakonu klauzurowego, życia zakonnego jako Córka Krzyża lub Siostra Miłosierdzia, służebnica ubogich. Dzięki poetyckiej pomysłowości w prostych dwuwierszach wiedziała, jak przekazywać siłę, wiedzę i znajomość kultury, treść Katechizmu i postawy związane z powołaniem i sposobem życia. Jej przyjaciółki z młodości tak mówiły o niej: „Podobnie jak Boski Mistrz, nie miała większego celu, jak tylko przynosić dusze do Boga”

Dobra w komunikacji, tak pisała do młodej kobiety, która szukała pomocy w rozeznaniu swojego powołania: „Dzisiaj poprosiłam w Komunii Świętej, abyście jasno zrozumiały, jak chcecie wypełniać wolą Boga, Naszego Pana i zostać świętymi … po pierwsze, błagam, powierzcie się Świętej Dziewicy w delikatnej sprawie waszego powołania, a następnie Jej ukochanemu Oblubieńcowi świętemu Józefowi … a na koniec, niech się spełni wola mojego Oblubieńca i wtedy będę szczęśliwa „

3. Animatorka kontemplacji.

Mianowana w 1932 r. Wizytatorką, jako przełożoną prowincjalną dotknęły ją ciężkie czasy. W latach 1936 -1937 doznała prześladowań, więzienia i chroniła się w kryjówce. Ofiarowała swoje życie w zamian za to, aby bojownicy przestali zabijać siostry. Lecz w Boskim zamiarze nie było krwawego męczeństwa, a codzienna ofiara. Źródłem jej radości, spokoju i głębokiego życia wewnętrznego była modlitwa kontemplacyjna.

Jej wychowanki mówiły, że stworzyła Szkołę Świętości opartą na wierności Regułom. Przechowujemy zeszyt z intymnymi notatkami, w których opisuje tą drogę świętości.  Jej wychowanki, Siostry Miłosierdzia,  tak zeznawały w procesie: „Kiedy prywatnie uczyła nas modlitwy lub odniesienia do Pana, była niezwykle dobra, wyrazista i czuła dla Niego. Na zewnątrz przejawiała wielką miłość do Jezusa Chrystusa, którego uważała za Oblubieńca swojej duszy”.

Jako Wizytatorka zwracała szczególną uwagę na ożywienie wspólnoty i duchowości: „Miała szczególny dar w kontaktach z każdym, a szczególnie z siostrami, które szukały spotkania z nią poza biurem, aby wyrazić swoje problemy i obawy, z tym zaznaczeniem, że wiele razy te oczekiwane spotkania odbywały się bez słów, ponieważ pojedyncze, bardzo głębokie spojrzenia Siostry Justy uspokajały zmartwienia.”

4. Misjonarka i głosicielka Ewangelii z misją zarządzania.

S. Justa była Przełożoną Prowincjonalną w latach 1932–1958. Z gorliwości o chwałę Bożą i służbę dla ubogich, okazała się bardzo twórcza w ratowaniu sióstr i możliwych do uratowania dzieł w latach prześladowań(1936–1939). Zachęcona wiarą sióstr, które poniosły śmierć męczeńską, została misjonarką pojednania, a po wojnie domowej, która spustoszyła Hiszpanię, zorganizowała Sekretariat ds. Dziełi ponownie uruchomiła świeckie Stowarzyszenia wincentyńskie: Dzieci Maryi, Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłosierdzia, Akcję Katolicką, stowarzyszenia eucharystyczne, Ludwiki de Marillac, Stowarzyszenie Dobrych Słów i Krucjatę Misyjną dla Katak [przyp. red. – drugie co do wielkości miasto w stanie Orisa, w Indiach].

Była promotorką powołań do życia konsekrowanego motywując i udzielając pomocy młodym ludziom pragnącym zostać kapłanami. Założyła dwanaście Kolegiów Apostolskich (odpowiednik niższego seminarium) przeznaczonych do rozwijania powołania u kandydatów chcących podążać za wezwaniem Boga.

Bezwarunkowo była współpracownikiem w akcjach duszpasterskich biskupa Madrytu Lepoldo Eijo y Garay, wysyłając siostry do ambulatoriów, szkół i Caritas parafialnych w najbardziej potrzebujących dzielnicach miasta. Wszystko z apostolskiej gorliwości zgodnie z akcją misyjną Kościoła.Wierna propozycjom Kongregacji Krzewienia Wiary i Przełożonym Generalnym, wysłała siostry do Indii (1940) i Santo Domingo (1952) oraz zachęcała zachęcał do Krucjaty Misyjnej dla Katak. Zachęcała do wierności charyzmatowiz życzliwością, uwagą i cierpliwością. Dzięki swojej skromnej obecności przyczyniała się do klimatu wspólnotowego i miłosierdzia we Wspólnotach, a jej świadectwo przyciągnęło wiele powołań w czasie sprawowania przez nią urzędu.

autor: Siostra María Ángeles Infante Barrera SM, Wicepostulatorka
tłumaczenie polskie: Tomasz Zieliński
tekst oryginalny z serwisu: https://cmglobal.org/


Tags: , , , ,

Pin It on Pinterest

Share This