web analytics

vfg2016-en22 stycznia 2016 r. w  Domu Sióstr Miłosierdzia Casa Maria Immacolata w Rzymie odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego Rodziny Wincentyńskiej (ang. skrót VFEC). Po przemówieniu powitalnym Przełożonego Generalnego Ks. Gregory’ego Gay’a  CM właściwe obrady rozpoczął Ks. Joseph Agostino CM, Koordynator Biura Rodziny Wincentyńskiej (ang. skrót VFO) przedstawiając aktualne informacje na temat działania utworzonego niedawno VFO (Vincentian Family Office).

IMG_4570-2-1-1024x684

Po nim przedstawiono kilka innych sprawozdań:

  • Ks. Aidan Rooney CM na temat portalu Famvin.org
  • Yasmine Cajuste o Vincentian Family Haiti Initiative (Inicjatywa Rodziny Wincentyńskiej na rzecz Haiti)
  • Yancarlos Carrasco na temat Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej
  • Ks. Gregory Gay CM na temat MISEVI oraz Stowarzyszenia Cudownego Medalika
  • Ks. Giuseppe Turati na temat Zmiany Systemowej
  • Mark Greevey na temat Komisji Współpracy Rodziny Wincentyńskiej (Vincentian Family Collaboration Commission) oraz
  • Ks. Gregory Gay CM przedstwaiający Współpracę Rodziny Wincentyńskiej przy ONZ.

20160122_154416

Ponadto Yancarlos Carrasco, Przewodniczący WMM przedstawił zagadnienie do dyskusji na temat współpracy – potrzebę znalezienia dla nowego domu w Rodzinie Wincentyńskiej dla tych członków WMM, którzy „wyrośli” już z jej szeregów.

Dyskutowano także o (a) produkcji filmów dokumentalnych na temat naszych Założycieli, świętych i błogosławionych członków Rodziny Wincentyńskiej, (b) uaktualnieniu Liturgii Godzin przez włączenie do niej świąt Rodziny Wincentyńskiej oraz (c) Komitetu Dialogu Międzyreligijnego.

Po zakończeniu posiedzenia VFEC powitano delegatów na Spotkanie Międzynarodowych i Krajowych Liderów Rodziny Wincentyńskiej, które będzie trwało przez kolejne dni

 [zdjęcia: facebook – Vincentian Family Collaboration; tłum. Toma]


Tags: , , , , , , , , , ,