web analytics

Komitet Religijnych Organizacji Pozarządowych przy ONZ jest koalicją przedstawicieli religijnych, duchowych i etycznych organizacji pozarządowych, którzy są oddani dążeniu do pokoju, zrozumienia i wzajemnego szacunku.

Międzynarodowy Ruch Rodziny Wincentyńskiej łączy nasze głosy z ich głosami w apelu o pokój na Bliskim Wschodzie.  Przyłączamy się do pilnego apelu papieża Franciszka o położenie kresu przemocy, która nigdy nie przyniesie pokoju.

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie eskalacją przemocy między Izraelem a Hamasem. Przerażający atak Hamasu z 7 października doprowadził do zabicia 1400 obywateli Izraela i wzięcia przez Hamas ponad 200 zakładników do niewoli. ONZ podaje, że w wyniku izraelskich bombardowań Strefy Gazy zginęło 5 087 Palestyńczyków, 15 273 zostało rannych, a ponad 600 000 zostało wewnętrznie przesiedlonych. ONZ informuje również, że w bombardowaniach zginęło 35 pracowników ONZ. Doszło do masowych zniszczeń infrastruktury cywilnej, w tym domów, szpitali i przychodni medycznych, szkół i domów modlitwy.

Niech pokój przeniknie do serc tych, którzy utrwalają przemoc, i niech wkrótce dojdzie do zawieszenia broni.

Jak zawsze jesteśmy gotowi do współpracy z ONZ i jej agencjami/departamentami, innymi członkami społeczeństwa obywatelskiego i przedstawicielami rodziny narodów, aby pomóc i wesprzeć zakończenie przemocy, ochronę i zachowanie życia oraz urzeczywistnienie sprawiedliwego pokoju dla wszystkich.

Dostarczenie podstawowej pomocy humanitarnej w postaci środków medycznych i żywności jest dobrym posunięciem, ale potrzeba znacznie więcej, w tym paliwa do napędzania generatorów, które zasilają pompy wodne, szpitale i piekarnie. ONZ szacuje, że zaledwie 4% pomocy przedkryzysowej jest obecnie dostarczane. Szczególnie niepokojące jest odcięcie dostaw energii elektrycznej, wody, paliwa, środków medycznych i żywności dla mieszkańców Strefy Gazy. Bombardowanie Palestyńczyków w Strefie Gazy i odcięcie ich dróg życia, wraz z atakiem Hamasu na Izraelczyków 7 października 2023 r. i wzięciem cywilnych zakładników, stanowią poważne naruszenie prawa międzynarodowego. Jednoznacznie potępiamy oba te akty.

Nasza koalicja zdaje sobie sprawę ze złożoności tego konfliktu i dołącza do wielu głosów wierzących, wzywając rządy, organy międzynarodowe, przywódców religijnych wszystkich wyznań i organizacje społeczeństwa obywatelskiego do natychmiastowego zaprzestania przemocy i rozpoczęcia nowej rundy negocjacji pokojowych.

Przemoc i wojna nie są rozwiązaniem konfliktu. Większość ofiar – prawie 80 procent – stanowią osoby cywilne, w tym rodziny, osoby starsze, kobiety i dzieci, które są szczególnie bezbronne. W Izraelu i Palestynie oraz we wszystkich regionach świata, w których dochodzi do czynnej przemocy i wojny, wzywamy wszystkie zaangażowane strony do szczerego i aktywnego poszukiwania trwałych i sprawiedliwych rozwiązań pozornie trudnych konfliktów oraz do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim narodom.

Uznajemy historyczne i religijne znaczenie tego regionu dla muzułmanów, chrześcijan i Żydów, wyznawców tradycji wiary Abrahama, a także złożoność jego historii. Wzywamy grupy wyznaniowe i ich przywódców do zajęcia zdecydowanego stanowiska na rzecz pokoju i podjęcia konkretnych kroków w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się przemocy.

Obecnie przemoc między państwami i wewnątrz państw powoduje masowe cierpienie, czego skutkiem jest prawie 15 milionów uchodźców i przesiedleńców tylko na samym Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Dziś nasze serca łączą się ze wszystkimi ofiarami, a niewinni, którzy zostali zabici, pozostają w naszych myślach i modlitwach. Konsekwentnie i ze współczuciem solidaryzujemy się z ofiarami i osobami, które przeżyły przemoc.

Przypominamy naszym członkom, partnerom i sympatykom na całym świecie, że przemoc nie jest nieunikniona. Jest wyborem. Można jej zapobiec. Można ją powstrzymać. Każdy z nas może zabrać głos i przerwać jej rozprzestrzenianie się. Musimy również pracować nad zwiększeniem pokoju w naszym własnym życiu i codziennych praktykach.

tekst źródłowy: https://crngo.org/news