web analytics

Poniżej publikujemy teksty liturgiczne na uroczystość Najświętszej Maryi Panny Objawiającej Cudowny Medalik. Teksty w sześciu językach zostały przygotowane i opublikowane na stronie internetowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Cudownego Medalikaamminter.org/pl

27 listopada 1830 r. Matka Boża ponownie ukazała się Katarzynie Labouré w kaplicy. Tym razem stało się to o godz. 17.30, podczas medytacji. Najpierw Katarzyna zobaczyła jakby dwa żywe obrazy, jeden przechodzący w drugi, na których Najświętsza Panna stała na połowie kuli ziemskiej, a Jej stopy miażdżyły głowę węża. Na tym pierwszym obrazie Dziewica trzymała w ręku małą złotą kulę zwieńczoną krzyżem, którą unosiła ku niebu. Katarzyna usłyszała wtedy: „Ta kula ziemska reprezentuje cały świat i każdego człowieka”.

Na drugim obrazie z otwartych rąk Maryi Panny, ozdobionych pierścieniami z klejnotami, tryskały piękne promienie światła. W tym samym momencie św. Katarzyna usłyszała głos mówiący: „Te promienie są symbolem łask, które wylewam na tych, którzy mnie o nie proszą”. Następnie wokół objawienia utworzył się owal i Katarzyna ujrzała wezwanie wypisane złotymi literami w kształcie półokręgu: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Następnie usłyszała słowa: „Każ wybić medalik z tym wizerunkiem. Ci, którzy będą go nosić z ufnością, otrzymają obfite łaski”. Wreszcie obraz odwrócił się i Katarzyna ujrzała rewers medalika: literę „M” zwieńczoną małym krzyżykiem; dwa serca poniżej krzyża, jedno ukoronowane cierniem, drugie przebite mieczem; dwanaście gwiazd graniczących z medalikiem.

ANTYFONA NA WEJŚCIE (Ap 12,1)

Wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce I księżyc pod Jej stopami. A na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU

KOLEKTA

Wszechmogący wieczny Boże, pośrednictwo Niepokalanej Dziewicy Maryi zjednoczonej z Twoim Jednorodzonym Synem, pozwala nam uczestniczyć w Twojej dobroci; † prosimy Cię: spraw, abyśmy mogli korzystać z Jej macierzyńskiej opieki * i radować się udziałem w tajemnicy Odkupienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE Ap 12:1, 3-6a, 10ab

Wielki znak ukazał się na niebie

Czytanie z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła

Wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty,
ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła Syna – mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną.
Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga.
I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca.»

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY Ps. 45 (44), 11-12. 14-15. 16-17

Refren: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha,
zapomnij o twym narodzie, o domu twego ojca! *
Król pragnie twego piękna, *
on jest twym panem; oddaj mu pokłon!

Refren: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.

Córa królewska wchodzi pełna chwały, *
odziana w złotogłów.
W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla, *
za nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny.

Refren: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko

Z weselem ją wiodą i w uniesieniu, *
wkraczają do królewskiego pałacu.
Synowie twoi zajmą miejsce twoich ojców, *
ustanowisz ich książętami na całej ziemi.

Refren: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Łk 1, 45

Aklamacja: Alleluia, alleluia, alleluia.
Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, która uwierzyłaś,
że spełnią się słowa powiedziane Tobie od Pana
Aklamacja: Alleluia, alleluia, alleluia.

CZYTANIE EWANGELII J 2: 1-11

Wesele w Kanie Galilejskiej

+ Słowa Ewangelii według świętego Jana

W Kanie Galilejskiej dbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina».

Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.

Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!» I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu» Ci zaś zanieśli.

A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory».

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Oto słowo Pańskie

MODLITWA NAD DARAMI

Oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy † składamy Ci Panie, ofiarę uwielbienia i pokornie Cię prosimy: * naucz nas prawdziwej wdzięczności za Twoją dobroć, której codziennie doświadczamy. Przez Chrystua † Pana naszego.

PREFACJA
(Mszał Rzymski: Prefacja O Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne,
abyśmy zawsze i wszędzie, Tobie składali dziękczynienie.
Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Ty zachowałeś Najświętszą Maryję Pannę od zmazy
grzechu pierworodnego i obdarzyłeś pełnią łaski,
aby Ją przygotować na godną Matkę Twojego Syna.
Ona jest wizerunkiem Kościoła, niepokalanej
i jaśniejącej pięknością Oblubienicy Chrystusa.
Maryja, najczystsza Dziewica, wydała na świat Syna,
który jako Baranek bez skazy zgładził nasze grzechy.
Wybrana ze wszystkich wyprasza łaskę Twojemu ludowi
i jest dla niego wzorem świętości. Dlatego zjednoczeni
z chórami Aniołów, wysławiamy Ciebie, z radością wołając:
Święty, Święty, Święty…

ANTYFONA NA KOMUNIĘ (Łk 1,48-49)

Błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest Jego Imię.

MODLITWA PO KOMUNII

Pokrzepieni Sakramentami naszego Odkupienia, prosimy Cię Panie, † umocnij nas w wyznawaniu prawdziwej wiary * i daj nam udział w radości Niepokalanej Matki i Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Możesz pobrać cały tekst w formacie PDF po polsku lub w innym języku:

żródło: https://amminter.org/ 

Odwiedź stronę Międzynarodowego Stowarzyszenia Cudownego Medalika

 

 

 

 

 


Tags: , ,