web analytics

Ksiądz Tomaž Mavrič, Przełożony Generalny Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, mianował Księdza José Antonio GONZÁLEZ PRIETO, Dyrektorem Generalnym Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia na okres sześciu lat, zastępując Księdza Bernarda SCHOEPFERA, któremu kończy się kadencja.

Ksiądz José Antonio urodził się w Bucaramanga  w Kolumbii 1967  i w tamże, 29 stycznia 1989, wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy. 25 czerwca 1995 otrzymał święcenia kapłańskie. Ukończył studia licencjackie  filozoficzne w Instytucie Katolickim w Paryżu i teologiczne w Papieskim Uniwersytecie w Salamance.
W swoich pracach, udostępnianych za pośrednictwem sieci społecznościowych, starał się uczynić spojrzenie wiary jako uprzywilejowany sposób odkrywania głębi życia i sensu, który je określa i ożywia.

Przez lata był ekonomem i przełożonym wspólnoty lokalnej, radnym prowincjalnym, asystentem prowincjalnym i rektorem wyższego seminarium. Obecnie jest dyrektorem studentów w Madrycie (miedzyprowincjalny dom formacji wstepnej). Mówi płynnie po francusku, jak również w swoim ojczystym języku – hiszpańskim. Ksiądz José Antonio wspaniałomyślnie zaakceptował swoją nową posługę.

Niech pomoc Ducha Świętego wraz ze wstawiennictwem św. Wincentego i św. Ludwiki towarzyszy mu w tej nowej misji. Polecamy go naszym modlitwom.

na podstawie: https://www.filles-de-la-charite.org/


Tags: , ,