web analytics

„Miłość jest twórcza aż do nieskończoności!” To zdanie wypowiedziane przez św. Wincentego, odnoszące się do pomysłowości Jezusa, który pozostaje z nami w Eucharystii, może dobrze oddawać to, co oznacza projekt ” Drogi ku przyszłości”. Ten projekt powstał w wyniku wsłuchania się w rzeczywistość zubożałych dzieci i rodzin naszej instytucji i jej otoczenia. Przejść przez bramę, wyjść na spotkanie! Z kreatywnością, zaangażowaniem, w pocie czoła, trudzie rąk, z czułością i operatywnością, wprowadzamy w życie posługę Jezusa Chrystusa obecnego w osobach Ubogich, którym służymy w mieście Assis/São Paulo.

Projekt ” Drogi ku przyszłości” ma na celu służyć uczniom, ich rodzinom i całej społeczności Domu Dziecka, Dom Antonio José dos Santos Vincentian Child Education Center znajdującego się w Assis, w głębi São Paulo. W celu promowania ich rozwoju projekt realizuje swoje działania na rzecz dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 13 lat, których kontekst społeczno-kulturowy i ekonomiczny jest wyjątkowo wrażliwy.

Poprzez różne działania staramy się uniknąć nasilania się społecznych zagrożeń, a nawet osiągnąć spadek wskaźników przemocy i nierówności, które zostały już zidentyfikowane w gminie Assis. Poprzez sport, gotowanie i ogrodnictwo staramy się poprawić jakość życia dzieci. W ten sposób stymulujemy je do wychodzenia z marginalizacji, wzmacniając więzi rodzinne i społeczne.

W sporcie docelowi uczestnicy podzieleni są na dwie grupy: chłopców i dziewczęta. Grają w koszykówkę i codziennie odbywają się treningi, które przygotowują ich do zawodów w mieście lub w innych gminach. Wśród innych korzyści sport obejmuje rozwój fizyczny, psychologiczny i emocjonalny.

Ogrodnictwo ma na celu uświadomienie rodzinom znaczenia zdrowego odżywiania, ochrony i pielęgnacji żywności. Zachęca się je do sadzenia i spożywania produktów o wysokiej wartości odżywczej. Warzywa i drzewa owocowe są sadzone przez same dzieci ze wskazówkami od kompetentnych osób.

Gotowanie ma na celu pokazanie, jak ważne jest docenienie jedzenia poprzez zwiększenie świadomości wykorzystania zmysłów zapachu, smaku i dotyku oraz zapoznanie dzieci z różnymi sztukami kulinarnymi. Dzieci spożywają potrawy, które same przygotowały.

Jako Siostry Miłosierdzia, staramy się być zawsze obecne wśród dzieci, aby zachęcić je do pełnego uczestnictwa. Staramy się zapewnić dobre samopoczucie, lepszą jakość życia i pogłębioną edukację dla każdego z nich, jak również dla ich rodzin. Wszyscy jesteśmy beneficjentami tego projektu:  Siostry, rodzice i członkowie ich rodzin oraz ogólnie, społeczeństwo, ponieważ jesteśmy pewne, że te dzieci będą wzrastać z innym spojrzeniem na życie poprzez uprawianie sportu i docenianie żywności, ponieważ same będą mogły sadzić, uprawiać, przygotowywać i dzielić się z innymi, otwierając w ten sposób nowe drogi na przyszłość!

Siostry z placówki Domu Dziecka, Dom Antônio José dos Santos, Asyż, São Paulo
Sourc
e: https://www.filles-de-la-charite.org/