web analytics

Kiedy wszyscy czekaliśmy, że nasze życie zacznie się „normalizować”, straszna wojna rozpoczęła się na Ukrainie, zwiększająca liczbę ludzi, którzy są ofiarami niesprawiedliwości na świecie, a w konsekwencji mnożąc ich ból i bezsilność.

Wiemy, że odpowiadającym temu efektowi jest zwykle fala solidarności, która w przypadku Ukrainy jest powszechna. My, Siostry Miłosierdzia, otrzymałyśmy wiadomość od naszej Przełożonej Generalnej o obecności Zgromadzenia w tym kraju i decyzji wspólnot o pozostaniu i kontynuowaniu świadczonych posług w miarę możliwości oraz jako odpowiedź na potrzeby wynikające z tego ogromnego kryzysu. Z innych wspólnot i służąc w różnych misjach, przyłączamy się również do apelu Papieża skierowanego do wierzących i niewierzących do wspólnej modlitwy o pokój.

Ludzie pytali nas jak mogliby współpracować. W tym celu różne Prowincje otworzyły konta bankowe specjalnie dla darowizn, które pomogą zaspokoić podstawowe i pilne potrzeby.

  • Szkoły prowadzą akcje uświadamiające i zbierają żywność, ciepłą odzież, lekarstwa, śpiwory…
  • Dnia 22 marca do Lanjarón przybyła pierwsza grupa czterech rodzin i piętnastu młodych uczniów. Były tam dwie Siostry Miłosierdzia wraz z parafialną grupą Caritas, aby ich przywitać i pomóc we wszystkim, co niezbędne do zapewnienia gościnności. Wcześniej przygotowano dom, aby nadawał się do tej misji.
  • W Avili zaproponowano dom na przyjęcie uchodźców. Aby jednak świadczyć usługi wysokiej jakości, konieczna była praca w sieci. W ten sposób Siostry Miłosierdzia, Biskupstwo, Rada Miejska, ACCEM, Czerwony Krzyż i Caritas połączyły siły, aby stworzyć zespół psychologów, pracowników socjalnych oraz osób odpowiedzialnych za logistykę… W Kadyksie, Murguía, Tui, Rota , Barcelonie, Alicante i innych miastach w Hiszpanii, Siostry Miłosierdzia otwierają swoje drzwi, aby móc przyjąć więcej uchodźców.
  • Niedługo jedna z Sióstr dołączy do ekipy Caritas z diecezji Merida-Badajoz, aby udać się na polską granicę, skąd przywiezie grupę 25 osób.
  • Grupa młodych ludzi z Gijón i ich kolega z Ukrainy wyruszyli na granicę słowacko-ukraińską, aby zabrać 4 osoby dorosłe i 2 dzieci. Przed wyruszeniem w drogę skontaktowali się z Siostrami w Gijón, ponieważ chcieli przekazać towary humanitarne, które wieźli w furgonetce. Wizytatorka, za pośrednictwem Rady Generalnej, skontaktowała ich z Siostrami na granicy. Służyli jako kanał solidarności.
  • Pięć podmiotów – Cepaim, Czerwony Krzyż, Apip-Acam i Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo – współpracujące w Aragonii z rządem Hiszpanii w ramach programu ochrony międzynarodowej, jako pierwsi przyjęli uchodźców. Do tej pory przyjęto 578 Ukraińców.

Zgromadzenie dokłada wszelkich starań, aby we współpracy z innymi osobami i instytucjami, odpowiadać na aktualne wezwania naszych cierpiących braci i sióstr. Jak mawiał św. Wincenty „MIŁOŚĆ JEST TWÓRCZA AŻ DO NIESKOŃCZONOŚCI”. A wszystko to staje się modlitwą powierzoną Ojcu, który tak bardzo kocha ten świat.

Źródło: https://www.filles-de-la-charite.org/


Tags: , , , , ,