web analytics

W świetle pandemii wywołanej przez koronawirusa, która dotknęła każdy kraj na świecie, międzynarodowa Rodzina Wincentyńska jednoczy się z tych osób, które zostały zaangażowane do minimalizowania rozprzestrzeniania się wirusa i ostatecznie do jego wyeliminowania.

Komitet Wykonawczy Rodziny Wincentyńskiej zwraca się do wszystkich członków naszej rodziny duchowej z prośbą o aktywną współpracę przy zapobieganiu dalszego rozprzestrzeniania się wirusa. Jako dobrzy obywatele dołóżmy nasze ziarenko piasku i niezwłocznie postępujmy zgodnie z wytycznymi i wskazówkami osób posługujących na pierwszej linii, aby łagodzić i troszczyć się o tych, którzy zostali dotknięci wirusem.

W odniesieniu do posług i świadczeń, które oferujemy na całym świecie osobom potrzebującym, zadbajmy o to, aby nie zaniedbywano potrzeb osób ubogich, zwłaszcza tych najbardziej podstawowych potrzeb dotyczących wyżywienia i opieki zdrowotnej. Pracujmy w sposób, który nie zagraża naszemu zdrowiu i nie powoduje dalszego rozprzestrzeniania się wirusa, lecz działajmy zgodnie z najlepszymi praktykami i wytycznymi, które są prezentowane przez krajowych i międzynarodowych ekspertów.

Zaufajmy wstawiennictwu Matki Bożej od Cudownego Medalika, św. Wincentego a Paulo i wszystkich świętych i błogosławionych z Rodziny Wincentyńskiej, i módlmy się, aby ten wirus został pokonany oraz aby w krótkim czasie sytuacja na świecie poprawiła się.

Zachęcamy wszystkich członków Rodziny Wincentyńskiej do codziennego modlitwy, indywidualnie, jako rodzina lub grupa (jeśli sytuacja na to pozwala), następującymi słowami:

Łaskawy Boże, obrońco bezbronnych,
spójrz ze współczuciem na swój lud,
który cierpi z powodu niebezpieczeństw tej globalnej pandemii.

Bądź dla nas współczujący,
okaż nam swoje nieskończone miłosierdzie
i prowadź ręce tych,
którzy próbują pokonać tę sytuację!

Napełnij nas duchem ofiarności,
abyśmy wiedzieli, jak pomagać najsłabszym:
starszym, bezdomnym i najuboższym…
tym, którzy ponoszą skutki tego kryzysu.
Podejdźmy do tych osób
i pomagajmy im w tych trudnych czasach!

Chroń lekarzy i pielęgniarki,
wszystkich pracowników służby zdrowia,
którzy są na pierwszej linii tej pandemii!
Oświeć ich umysły,
aby mogli znaleźć remedium.

Prosimy o to wszystko
za wstawiennictwem Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
Naszego Pana, obrońcy tych, którzy są w potrzebie. Amen

Odmówmy wspólnie Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo

 

Pobierz Oświadczenie Rodziny Wincentyńskiej
odnośnie pandemii wywołanej przez COVID-19:

Folder (Box) Collection (Scribd)
English (PDF) English (Scribd)
Español (PDF) Español (Scribd)
Français (PDF) Français (Scribd)
Polski (PDF) Polski (Scribd)
Português (PDF) Português (Scribd)
Italiano (PDF) Italiano (Scribd)
Nederlands (PDF) Nederlands (Scribd)
Deutsch (PDF) Deutsch(Scribd)
Bahasa indonesia (PDF) Bahasa indonesia (Scribd)
Tiếng việt (PDF) Tiếng việt (Scribd)
український (PDF) український (Scribd)
Filipino (PDF) Filipino (Scribd)
中文 (PDF) 中文 (Scribd)

Tags: , , , ,