web analytics

Historyczne spotkanie liderów Rodziny Wincentyńskiej rozpoczęte!
Po południu 8 stycznia, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Rodziny Wincentyńskiej otworzył wyjątkowe spotkanie, na które porzyjechali do Rzymu Przełożeni Generalni i Przewodniczący niemal 100 gałęzi Rodziny Wincnetnskiej. W trakcie czterodniowego spotkania (8-12 stycznia) będą zastanowić się nad wzajemną współpracą i nakreślaniem drogi rozwoju charyzmatu. Temat spotkania to „Rodzina Wincentńska idzie przed siebie”.

Dzień rozpoczęło uczestnicztwo w środowej audiencji z Papieżem Franciszkiem w Auli Pawła VI.  Właściwe otwarcie spotkania dokonało się o godz. 15.00 w auli Instytutu Patrystycznego Augustinianum (przy via Paolo VI, 27 w Rzymie). Ponad dwieście osób ze wszystkich części świata wspólnie odmówiło modlitwę dziękując Bogu za ich spotkanie. Po powitaniu przez Ks. Tomaža Mavriča głos zabrał  Ks. Joseph Agostino, koordynator Biura Rodziny Wincentyńskiej.

Po nim, moderatorka spotkania S. Mary McCormick, SC (Siostry Miłosierdzia z Nowego Jorku) zapowiedziała wystąpienie  Ks.. Roberta Maloneya CM, byłego Przełożonego Generalnego, który przedstawił historyczne spojrzenie na powstanie, rozwój i perspektywę przyszłości Rodziny Wincentyńskiej pod tytułem „Śmiałe marzenie”. Ks. Maloney, który jako Przełożony Generalny bardzo przyczynił się do ukształtowania Rodziny Wincentyńskiej w obecnym rozumieniu mówił o przeszłości i teraźniejszości charyzmatu wincentyńskiego, zawsze spoglądając w przyszłość. Przzentację zakończył zaproszeniem do marzenia o tym, co chcielibyśmy, aby się spełniło w najbliższej przyszłości.

Después un tiempo de descanso que nos permitió confraternizar y conocerse, el P. Tomaz Mavric, Presidente del comite ejecutivo de la Familia Vicenciana, nos invitó a mirar la realidad de la Familia y Vicenciana, señalando varios de los campos en los que estamos llamados a colaborar: la formación, la educación y el ministerio de la saludo, entre todos.

Po przerwie, podczas której uczetsnicy mieli okazję bliżej się poznać i nawiązać przyjacielskie kontakty kolejną konferencję zapowiedziany przez Ks. Agostino wygłosił  Ks. Tomaž Mavrič CM, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Rodziny Wincentyńskiej.  W swojej prelekcji kontynuował temat marzenia (snu) o naszej przyszłości, abyśmy tak długo śnili (marzyli), aż marzenia staną się rzeczywistością. – „Rodzina Wincentyńska, jak może wyglądać przyszłość”.  Krok po kroku przedstawił genezę i dzin dzisiejszy Biura Rodziny Wincentyńskiej i działąjących w jego ramach Komisji, które mają za zadanie pomóc całej Rodzinie w kroczeniu drogą charyzmatu i realizacji zadn do korych jesteśmy wezwani. Na zakończenie przewidziano krótki czas na zadawnie pytań i dzielenie się swoimi opiniami, a po nich wsolnie odśwpiewana modlitwa zakończyła pierwszy dzień spotkania.


Tags: , , , , , , ,