web analytics

W związku z wybuchem przemocy i wydarzeniami w Chile  członkowie Prowincji Chilijskiej Zgromadzenia Misji wydali stosowne oświadczenie, które publikujemy poniżej:

My, Członkowie Zgromadzenia Misji, Synowie św. Wincentego a Paulo, wezwani do pracy przy ewangelizacji i służbie ubogim, najbardziej zaniedbanym członkom społeczeństwa, nie możemy pozostać niewzruszeni i milczący w obliczu przemocy, jaką obecnie przeżywa nasz kraj, jako konsekwencję długich lat zwlekania, niesprawiedliwości i nierówności.
Odrzucamy przemoc przemoc, pomimo uzasadnionych przejawów niezadowolenia i dochodzenia prawa do zapewnienia warunków większej sprawiedliwości i równości. Nieracjonalna przemoc, która niszczy wszystko i zagraża życiu i integralności ludności, jest oczywiście nie do przyjęcia. Odrzucamy również uproszczoną odpowiedź, że to, co się dzieje, to jedynie dzieło osób egzaltowanych i przestępców, ignorując podstawowe przyczyny tego wybuchu społecznego.
Ponieważ przemoc to nie tylko demonstracje i niszczenie w tych dniach. Przemoc to także wszystko, na co cierpią ubodzy, również klasa średnia społeczeństwa. Przemoc to wzrost opłat za przejazd metrem, nędzne emerytury, wzrost cen paliw, energii elektrycznej. Przemoc to nierówność w dostępie do edukacji, ochrony zdrowia i innych podstawowych dóbr. Przemoc to koncentracja bogactwa w rękach nielicznych i ich przywileje. Przemoc jest brakiem ochrony przed przestępczością w najludniejszych obszarach. Przemoc to również brutalne tłumienie pokojowych demonstracji oraz poniżające lub lekceważące traktowanie najskromniejszych lub tych, którzy mają inne poglądy. Przemoc to także ustawodawstwo mające na celu utrzymanie nierówności, tak aby pracownicy płacili proporcjonalnie wyższe podatki niż duże korporacje i najbogatsi w społeczeństwie.
Dlatego też solidaryzujemy się z tymi wszystkimi, którzy są zmęczeni ciągłym otrzymywaniem złych wiadomości; z tymi, którzy nadal otrzymują nędzne wynagrodzenia, podczas gdy ceny ciągle rosną; z tymi, którzy czują się wykorzystywani i oszukiwani. Solidaryzujemy się z tymi, którzy stają w obronie swoich praw. Solidaryzujemy się z najbiedniejszymi i coraz bardziej zubożałymi grupami społecznymi oraz przyłączamy się do tych średnich grup społecznych, które coraz bardziej ubożeją.
Błagamy,  wspólnie z tymi, którzy są zaniedbani, o pilną, pełną szacunku i godności odpowiedź na ich uzasadnione żądania. Tylko dialog, pełne szacunku wysłuchanie, poszukiwanie rozwiązań, doprowadzą nas do przezwyciężenia problemów, których dziś doświadczamy, a nie środki siłowe, które jedynie bardziej rozdrażniają nastroje i mogą doprowadzić do tragedii.
Święty Wincenty a Paulo uczył nas, że miłość to nie tylko niesienie natychmiastowej pomocy potrzebującym, ale także uczenie ludzi, by zarabiali na życie i byli świadomi swojej godności. Święty Wincenty nauczył nas, że miłość jest również tym, co czasem jest koniecznym do stawienie czoła istniejącemu systemowi oraz popieranie i praca na rzecz przezwyciężenia niesprawiedliwych struktur społecznych.
Do Pana historii, wyzwoliciela ubogich, księcia pokoju i Boga wszelkiej sprawiedliwości, wołamy o pokój ducha i zmiękczenie serc tych, którzy mają siłę i środki, by zapewnić, że niesprawiedliwości i nierówności mogą być obalone, a z drugiej strony, najbiedniejsi i najbardziej zaniedbani będą mogli wreszcie przyjąć DOBRĄ NOWINĘ.
Zgromadzenie Misji
Prowincja Chilijska
Santiago de Chile, 20 października 2019


Tags: , , , , ,