web analytics

List Księdza Tomaža Mavriča CM do Rodziny Wincentyńskiej na uroczystość św. Wincentego a Paulo, 2019

utworzone przez | sie 14, 2019 | Famvin Homeless Alliance, listy, okólniki, Przełożony Generalny, Rodzina Wincentyńska, Wincenty a Paulo | 0 komentarzy

Tak jak w latach poprzednich, Ksiądz Tomaž Mavrič CM, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Rodziny Wincentyńskiej, 24. nastęoca św. Wincentego a Paulo, kieruje do członków Rodziny Wincentyńskiej na całym świecie specjalny Okólnik na uroczystość św. Wincentego a Paulo, którego Kościół Powszechny wspomina 27 września.

W tym roku, Ojciec Generał zaprasza nas do refelksji nad projektem skierowanym na pomoc bezdomnym, który został zaprezentowany w październiku 2017 r.  podczas Sympozjum Rodziny Wincentyńskiej w Rzymie z okazji 400. Rocznicy Charyzmatu Wincentyńskiego:

Rzym, 12 sierpnia 2019
Rocznica urodzin św. Ludwiki de Marillac

Do wszystkich członków Rodziny Wincentyńskiej

Drodzy Bracia i Siostry,

Niech łaska i pokój Jezusa zawsze będą z nami!

W 2017 r. obchodziliśmy 400. Rocznicę narodzin charyzmatu wincentyńskiego. Dziękowaliśmy Jezusowi za jego ciągłą żywotność, za wiele kobiet i mężczyzn z różnych środowisk, którzy przez te cztery stulecia służyli z poświęceniem oraz za tych, którzy każdego dnia nadal bezwarunkowo służą Chrystusowi w osobie Ubogich z tak wielkim zaangażowaniem, pasją i miłością.

Ze względu na swoje pochodzenie od Boga, charyzmat wincentyński zawsze wskazuje drogę, jaką powinniśmy podążać, by odpowiedzieć na potrzeby ludzi opuszczonych, żyjących na marginesie społeczeństwa i zaniedbanych pod względem duchowym, materialnym, fizycznym   i emocjonalnym, których liczba ciągle wzrasta. Jako owoc Roku Jubileuszowego, my – członkowie różnych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej na całym świecie – pragnęliśmy uruchomić inicjatywę, która pomogłaby pogłębić naszą współpracę i wzmocnić skuteczność w odpowiadaniu na „wołanie Ubogich”.

W tym celu, podczas Sympozjum Rodziny Wincentyńskiej w październiku 2017, na Placu Św. Piotra, w obecności Papieża Franciszka, zainaugurowaliśmy „Sojusz Rodziny Wincentyńskiej na rzecz Bezdomnych” (FHA – Famvin Homeless Alliance). Sojusz jest ogólnoświatową inicjatywą skupiającą się na różnych formach bezdomności. Pomaga członkom Rodziny Wincentyńskiej stawiać czoło jednemu z najbardziej palących problemów naszych czasów, abyśmy w naszych wspólnotach mogli „przyjąć przybysza”.

Dla wielu gałęzi Rodziny Wincentyńskiej posługa bezdomnym nie jest czymś nowym. Od dawna, z powodzeniem angażują się one w odpowiadanie na te ogromne potrzeby, by na całym świecie położyć kres bezdomności.

Inicjatywa ta ma na celu zjednoczenie 150 gałęzi Rodziny Wincentyńskiej w walce      z bezdomnością. FHA jest koordynowany przez zarząd międzynarodowy; międzynarodowa komisja towarzyszy FHA we wszystkich krajach świata. Konkretne cele polegają na uczeniu się od siebie nawzajem, na wzajemnej pomocy i wspólnym działaniu, by udzielić bezpośredniej pomocy bezdomnym, jak również na współpracy w obronie ich praw, stając się w ten sposób potężniejszą i skuteczniejszą siłą. Abyśmy mogli te cele osiągnąć, międzynarodowa komisja FHA oferuje wiele narzędzi do walki z tym zjawiskiem dotykającym 1,2 miliarda ludzi na całym świecie.

Gdy mówimy o bezdomnych, mamy na myśli trzy grupy ludzi:

  • osoby żyjące na ulicy,
  • uchodźców, którzy musieli opuścić własne domy,
  • osoby żyjące w warunkach mieszkaniowych szkodliwych dla zdrowia. Żadna z tych osób nie ma prawdziwego domu, a więc jest bezdomna.

Jestem bardzo wdzięczny za dotychczasowe postępy. W szczególności chciałbym wspomnieć trzy inicjatywy: 1) dynamiczną i przynoszącą owoce Wincentyńską Międzynarodową Konferencję o Bezdomności (Rzym, listopad 2018); 2) wpływ Rodziny Wincentyńskiej, dzięki której bezdomność stała się po raz pierwszy tematem priorytetowym ważnego spotkania Organizacji Narodów Zjednoczonych (Komisja ds. Rozwoju Społecznego, sesja – styczeń 2020); oraz 3) wzrastający wspólny udział w Kampanii FHA: „13 domów” .

Tegoroczna uroczystość św. Wincentego a Paulo, na początku piątego wieku charyzmatu wincentyńskiego, staje się więc wspaniałą okazją do pogłębienia zaangażowania w FHA i do współpracy między naszymi gałęziami, czy też do wzięcia udziału i współdziałania w tej inicjatywie. Celem jest zaangażowanie wszystkich gałęzi Rodziny Wincentyńskiej: zgromadzeń, stowarzyszeń świeckich i organizacji ze 158 krajów, w których Rodzina Wincentyńska jest obecna.

Wiele gałęzi Rodziny Wincentyńskiej działa już bardzo aktywnie w FHA. Wiele spośród nich ma jeszcze dużo do zrobienia pod tym względem.

A pośrednictwem tego listu – w związku z przygotowaniami do obchodów uroczystości św. Wincentego a Paulo we wszystkich krajach, w których Rodzina Wincentyńska jest obecna – chciałbym zachęcić zarządy krajowe Rodziny Wincentyńskiej do zjednoczenia swoich członków.  W krajach, w których takie zarządy jeszcze nie istnieją, zachęcam jednego z liderów do zwołania spotkania wszystkich przedstawicieli z różnych gałęzi.    W obu przypadkach chodzi o bardzo konkretny cel: wspólne zaangażowanie w projekt FHA.

Gałęzie Rodziny Wincentyńskiej mogą uczestniczyć w FHA w różny sposób:

  1. Przekazując informacje do FHA na temat Waszych projektów walki z bezdomnością. To pozwoli FHA na utworzenie mapy przedstawiającej nasze wspólne globalne oddziaływanie, wykazując wielką moc posługi bezdomnym, której podejmuje się Rodzina Wincentyńska.
  2. Dzieląc się szerzej Waszym doświadczeniem z całą Rodziną Wincentyńską. poszukuje projektów, które mogłyby przyciągnąć młodego lidera do szybkiej wymiany wiedzy, aby zdobyć doświadczenie. poszukuje projektów, które mogłyby przyciągnąć młodego lidera do szybkiej wymiany wiedzy, aby zdobyć doświadczenie..
  3. Uczestnicząc w badaniach, dyskusjach i okazjach do szkoleń, które mogą pomóc nam lepiej zrozumieć realia wielu niszczycielskich kryzysów uchodźczych, o których zbyt często się zapomina.

Oprócz trzech wymienionych wyżej punktów, w związku z nadchodzącą uroczystością św. Wincentego, chciałbym zachęcić wszystkie kraje, w których Kampania „13 domów” jeszcze się nie rozpoczęła, do podjęcia konkretnych kroków w celu jej uruchomienia.   Jest ona jednym z projektów FHA, który bezpośrednio dotyka życia bezdomnych.

Nazwa projektu: „13 domów” pochodzi od inicjatywy św. Wincentego a Paulo będącej odpowiedzią na biedę pustoszącą ówczesny Paryż. Wraz z Siostrami Miłosierdzia, Zgromadzeniem Misji i Paniami Miłosierdzia (AIC), wybudował 13 domów dla dzieci, które ich nie miały.

Celem Kampanii „13 domów” jest włączenie gałęzi Rodziny Wincentyńskiej w danym kraju do wspólnego wybudowanie domów dla tych, którzy ich nie posiadają. Liczba domów albo kreatywne sposoby znalezienia zakwaterowania dla bezdomnych będą różne w zależności od kraju.      W niektórych krajach, Rodzina Wincentyńska może zbudować dwa lub dziesięć domów, w innych – ponad trzynaście. W każdym razie, wszyscy możemy włączyć się w Kampanię „13 domów”. Komisja FHA jest w gotowości i chętna do pomocy przy realizacji Waszego projektu dzięki własnemu zespołowi ekspertów, który pomoże Wam w planowaniu i zaprojektowaniu projektu  i jeżeli taka będzie potrzeba, w znalezieniu koniecznych środków na drodze twinningu (współpracy bliźniaczej), partnerstwa, przez Fundusz Solidarności czy tworzenie podań o granty.

Zachęcam wszystkich liderów różnych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej na poziomach międzynarodowym, krajowych i lokalnych, aby wspólnie (na szczeblu międzynarodowym) lub oddzielnie (na szczeblu krajowym lub lokalnym) – nawiązali kontakt z należącą komitetu koordynacyjnego Panią Yasmine Cajuste (fha.info@famvin.org), w celu wymiany lub uzyskania informacji. Możecie również odwiedzić stronę internetową FHA: vfhomelessalliance.org.

Oto link do wideo zachęcającego do udziału w „Kampanii 13 domów”: https://youtu.be/42xwaMfCjO4.

Mam nadzieję, że doroczne obchody uroczystości św. Wincentego a Paulo pomogą nam, członkom Rodziny Wincentyńskiej, podejmować coraz skuteczniejsze działania w służbie Ubogim. Gdy angażujemy się w pomoc potrzebującym, inni zaradzają naszym potrzebom. Staje się to świętą wymianą, ziemią świętą.

Niech św. Wincenty a Paulo, „Mistyk Miłosierdzia”, pomaga nam coraz bardziej wzrastać     w naszej relacji z Bogiem i Ubogimi, abyśmy oświeceni przez Ducha Świętego, coraz bardziej pragnęli stawać się mistykami Miłosierdzia.

Wasz brat w św. Wincentym,

Tomaž Mavrič CM
Przewodniczący Komitetu Wykonawczego  Rodziny Wincentyńskiej.

 

Dokument jest dostępny do pobrania lub lektury online w różnych językach i formatach:

Box Scribd
Folder http://famv.in/L-SV2019 http://famv.in/S-SV2019
DEUTSCH http://famv.in/L-SV2019-DE http://famv.in/S-SV2019-DE
ENGLISH http://famv.in/L-SV2019-EN http://famv.in/S-SV2019-EN
ESPAÑOL http://famv.in/L-SV2019-ES http://famv.in/S-SV2019-ES
FRANÇAIS http://famv.in/L-SV2019-FR http://famv.in/S-SV2019-FR
ITALIANO http://famv.in/L-SV2019-IT http://famv.in/S-SV2019-IT
NEDERLANDS http://famv.in/L-SV2019-NL http://famv.in/S-SV2019-NL
POLSKI http://famv.in/L-SV2019-PL http://famv.in/S-SV2019-PL
PORTUGUÊS http://famv.in/L-SV2019-PT http://famv.in/S-SV2019-PT
SLOVAČINA http://famv.in/L-SV2019-SK http://famv.in/S-SV2019-SK

0 komentarzy

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Rodzina Wincentyńska na rzecz bezdomności:

VinFlix
VFO

Kategorie

archiwum

Polecane wideo

Obserwuj nas na Twitterze