web analytics

Rodzina Wincentyńska, z okazji Festiwalu Filmowego „Odnaleźć Wincentego 400”, w sobotę 20 października o 18.00w Rzymie, w Audytorium Conciliazione, organizuje we współpracy z Synodem Biskupów wydarzenie „Kiedy Miłosierdzie Wzywa Ciebie”.Jest to okazja do refleksji, poprzez język sztuki, nad Miłosierdziem, nad Bożą miłością przeżywaną w ubogich i ostatnich, która zmieniła życie św. Wincentego a Paulo, i która wciąż każdego dnia wzywa kobiety i mężczyzn z każdego zakątka świata do przeciwdziałania nowym formom ubóstwa. Jim Caviezel, Chrystus z filmu „Pasja” Mela Gibsona, w wywiadzie–świadectwie opowie o swojej duchowej podróży, Piera degli Esposti i Massimo Popolizio przeczytają fragmenty z poematu „Przedsionek tajemnicy drugiej cnoty” Charles’a Péguy’ego, Sarah Maestri i Giovanni Scifoniprzy pomocy tekstów św. Wincentego i adaptowanego żywotu Świętego pomogą nam odkryć jego historię, życie i sposób modlitwy. Ponadto piosenkarz Roni międzynarodowy zespół artystycznyGen Verdebędą towarzyszyć nam ze swoją muzyką: wszyscy razem dadzą świadectwo oddziaływania św. Wincentego a Paulo na początku V wieku życia charyzmatu wincentyńskiego, poprzez opowieść pełną obrazu, muzyki i rozrywki wyreżyserowaną przez Andreę Chiodiegoi przedstawioną przez Ariannę Ciampoli. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich aż do wyczerpania dostępnych miejsc w sali.

Zaproszenia można rezerwować pisząc na adres: 20ottobre@famvin.org.


Tags: , , , , , ,

Pin It on Pinterest

Share This