web analytics

W kolejnej serii składającej się z trzech filmów, której publikację kontynuujemy Ks. Tomaž Mavrič CM zaprasza nas do pogłębienia znaczenia charyzmatu wincentyńskiego, którego czterechset lecie obchodzimy w trakcie 2017 roku.

W poprzednich tygodniach opublikowaliśmy filmy: „GLOBALIZACJA MIŁOSIERDZIA” oraz TWOJE POWOŁANIE. Dzisiaj przedstawiamy trzeci, ostatni film tej części cyklu.

Przypomnijmy sobie, że w pierwszej serii filmów opublikowanej w styczniu O. Generał zaprosił nas do spojrzenia z wiarą i miłosierdziem na trzy przedmioty należace do św. Wincentego a Paulo: jego kapelusza, jego płaszcza i jego sandałów.

Jak to mówi ks. Luigi Mezzadri CM, inspirator całej serii rozważań, w tej tym filmiku o. Generał zaprasza nas do wyjścia na peryferie:
„Słuchając słów Ks. Tomaža i podziwiając piękne obrazy pokazane w filmie doszedłem do niewiarygodnego spostrzeżenia. Słowa Ks. Tomaža sprawiły, że słowa Ewangelii:«Na peryferiach będziemy mieli Życie i będziemy je mieli w obfitości» (J 10,10) rozbrzmiały echem w moim sercu, gdy wyraził swoje zaproszenie do wyjścia na peryferie, ponieważ tam spotkamy i poznamy jakże wielu braci i sióstr. To jest cud naszego charyzmatu charyzmatu i naszego powołania.”

Ks. Tomaž Mavrič mówi:

Jako Rodzina Wincentyńska jesteśmy wezwani do pójścia na peryfierie, ale nie pojedynczo, może nawet nie jako jedna czy dwie gałęzie. Rodzina, rośnie i rośnie. Ważne jest, że idziemy razem jako Rodzina, że wspólnie planujemy, że działamy razem. Że, co rozpoczyna ten cały proces, modlimy się razem.

Papież Franciszek powiedział: idźcie, idźcie na peryferie. I to jest to co Wincenty zaczął czynić. On wychodzi. Chciałby dotrzeć do każdego z nas, każdego pojedynczego członka Rodziny Wincnetyńskiej, każdej pojedynczej osoby i dotknąć ich. Dotknąć nas tak, jak on został dotknięty 400 lat temu.

Linki do filmów we wszystkich językach w kanale YouTube:

Pytania do dyskusji:

Po obejrzeniu filmu we wspólnocie, można skorzystać z tych sugestii w ewentualnej dyskusji:

  1. Wielokrotnie zarówno papież Franciszek jak i nasi Założyciele zapraszają nas do wyjścia do ubogich, do wyjścia na peryferie. W jaki sposób to czynimy w ramach naszej gałęzi, ruchu czy placówki wincentyńskiej?
  2. Jak moglibysmy ulepszyć naszą posługe i spotkania z ubogimi, naszymi Panami i Mistrzami?
  3. Jak wygląda nasza współpraca z różnymi gałęziami Rodziny Wincentyńskiej, ruchami lub placówkami w naszej okolicy? Czy możemy ją polepszyć?

wprowadzenie do całej serii rozważań filmowych

2017 to dla nas rok charyzmatu. W przeciwieństwie do innych założycieli św. Wincenty a Paulo nie otrzymał wiadomość z niebios. W dwóch kluczowych w jego życiu momentach Duch Święty zaskoczył Wincentego i sprawił, że ten zadał sobie pytanie odnoszące się do dwóch różnych form ubóstwa: ludzie umierają z głodu i… ludzie są potępieni z tego powodu tego, że nie znają prawd niezbędnych do zbawienia. Tak więc by głód Słowa i głód pożywienia… każde z nich dwojako prowadzi do śmierci, śmierci ciała i śmierci duszy. Po niepowodzeniach, które miały miejsce w pierwszej dekadzie jego posługi kapłańskiej (niepowodzenia, o których pisał w liście adresowanym do swojej matki i mówił o zasłużonej emeryturze, która pozwoliłaby mu spędzić resztę życia u jej boku [por. CCD I, 15-16]) Wincenty zaczął odkrywać nowe znaczenie w swoim życiu, wynik jego działalności charytatywnej na rzecz Ubogich. Folleville i Châtillon stały się skrzyżowaniem dróg, na którym Wincenty spotkał Boga. Po tych wydarzeniach Wincenty poświęcił się misji, która nadał znaczenie i kierunek jego życiu… a jako członkom Rodziny Wincentyńskiej nadaje znaczenie naszemu życiu.

Na początku tego Roku Świętego, Roku Charyzmatu… być może lepiej będzie powiedzieć, na początku tego Roku Jubileuszowego, mając w pamięci sugestię jego z Konfratrów, a mianowicie Ks. Luigiego Mezzadriego, Przełożony Generalny Zgromadzenia Misji, Ks. Tomaž Mavrič zdecydował się na kontynuowanie dialogu z członkami Rodziny Wincentyńskiej za pomocą krótkich filmów, które będą opublikowane w różnych współczesnych kanałach medialnych. Na początek zostały zaprezentowane rozważania na temat kapelusza, płaszcza i sandałów św. Wincentego, które od czasów Rewolucji Francuskiej są przechowywane w Domu Misyjnym w Turynie (Włochy). Obecnie O. Generał kontynuuje rozważania w kolejnej trzy częściowej serii zachęcając nas do zagłębiania się w charyzmacie wincentyńskim:

  • Globalizacja miłosierdzia
  • Powołanie
  • Wychodząc na peryferie

Te przesłania są dostępne w ośmiu językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim, polskim, słowackim, słoweńskim i włoskim. Jednakże, mamy ciche pragnienie, że możliwe będzie udostepnienie ich w kolejnych językach.

Producentem wideo klipów jest Piotr Dziubak na co dzień mieszkający w Rzymie i pracujący w, firmie Little Film Roma, reżyser i producent takich filmów jak „Jan Paweł II: Santo Subito – świadectwa świętości”, „Muzyka i nie tylko w Lanckoronie”, „Das Fenster zur Welt – 50 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil“, „Alle perferie del mondo con Giovanni Paolo II”.

Dzisiaj rozpoczynamy to dzieło używając formy wideoklipów, które zrealizowane z perspektywy i doświadczeń różnych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej pozwolą nam dać światu świadectwo, że charyzmat wincentyński żyje i działa.

Nagrania filmowe pochodzą z z kanału CMglobal.org na YouTube i są dostepne w ośmiu językach.


Tags: , , , , , , ,