web analytics

W kolejnej serii skłądającej się z trzech filmów, której publikację dzisiaj rozpoczynamy Ks. Tomaž Mavrič CM zaprasza nas do pogłębienia znaczenia charyzmatu wincentyńskiego, którego czterechset lecie obchodzimy w trakcie 2017 roku.

Przypomnijmy sobie, że w pierwszej serii filmów opublikowanej w styczniu O. Generał zaprosił nas do spojrzenia z wiarą i miłosierdziem na trzy przedmioty należace do św. Wincentego a Paulo: jego kapelusza, jego płaszcza i jego sandałów.

W kolejnym rozważaniu z serii Ks. Tomaž Mavrič CM zaprasza nas do zastanowienia się nad globalizacją miłosierdzia. Uczony w piśmie zapytał Jezusa: kto jest moim bliźnim? (Łk 10,29). Dzisiaj ludzie mogą odpowiedzieć na to pytanie na wiele spsobów. Jedni mogą powiedzieć, że moi bliźni to osoby, które są obywatelami mojego kraju, to znaczy osoby, których paszporty zostały wystwione przez ten sam kraj. Inni powiedzą, że mój bliźni to ci, którzy płacą podatki tak jak ja lub mówią tym samym językiem co ja lub wyznają tą samą religię co ja.

W filmie jest scena, kiedy św. Wincenty szuka, ale czego on szuka? On szuka tych, którzy są największej potrzebie, najlichszych członków społeczeństwa, zapomnianych i porzuconych. Globaliacja miłosierdzia jest wyzwaniem, które obejmuje wszystkich chrześcijan, ponaglając ich do powiększenia kręgów osób. które otrzymują pomoc, niezależnie od kosztów… I to jest miłosierdzie.

Ks. Tomaž Mavrič mówi:

«Kto jest moim bliźnim?» pytał Jezusa uczony w prawie (Łk 10,29). Odpowiedzi, jaki ludzi daliby dzisiaj są liczne: ten kto ma mój paszport, kto płaci podatki, kto mówi w moim języku, któ wyznaje moją religię, … Dla wielu jest to maksimum, jakie można uczynić. W filmie jest pewien obraz, na którym widać jak św. Wincenty szuka. Kogo szuka? Kto jest w potrzebie? Globalizacja miłosierdzia jest wyzwaniem dla chrześcijan, aby poszerzyć krąg osób , którym należy pomóc. Nawet za cenę przegranej. Tego wymaga miłosierdzie.

Linki do filmów we wszystkich językach w kanale YouTube:

Pytania do dyskusji:

Po obejrzeniu filmu we wspólnocie, można skorzystać z tych sugestii w ewentualnej dyskusji:

  1. Co znaczy termin „globalizaja”? Jak można tą koncepcję dostosować do miłosierdzia.
  2. Jezus dotknął Wincentego, kiedy ten odkrył potrzeby ubogich i przeżył nawrócenie. Czy nam zdarzyło się to samo? Czy przy spotkaniu z ubogimi nasze życie zmienia się?
  3. Dalczego dla różnych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej tak ważne jest, aby pracować na niwie miłosierdzia wspólnie i w skoordynowany sposób?
  4. Jakie praktyczne i konkretne działania możemy podjąć, aby poprawić wspólpracę w ramach Rodziny Wincentyńskiej?

wprowadzenie do całej serii rozważań filmowych

2017 to dla nas rok charyzmatu. W przeciwieństwie do innych założycieli św. Wincenty a Paulo nie otrzymał wiadomość z niebios. W dwóch kluczowych w jego życiu momentach Duch Święty zaskoczył Wincentego i sprawił, że ten zadał sobie pytanie odnoszące się do dwóch różnych form ubóstwa: ludzie umierają z głodu i… ludzie są potępieni z tego powodu tego, że nie znają prawd niezbędnych do zbawienia. Tak więc by głód Słowa i głód pożywienia… każde z nich dwojako prowadzi do śmierci, śmierci ciała i śmierci duszy. Po niepowodzeniach, które miały miejsce w pierwszej dekadzie jego posługi kapłańskiej (niepowodzenia, o których pisał w liście adresowanym do swojej matki i mówił o zasłużonej emeryturze, która pozwoliłaby mu spędzić resztę życia u jej boku [por. CCD I, 15-16]) Wincenty zaczął odkrywać nowe znaczenie w swoim życiu, wynik jego działalności charytatywnej na rzecz Ubogich. Folleville i Châtillon stały się skrzyżowaniem dróg, na którym Wincenty spotkał Boga. Po tych wydarzeniach Wincenty poświęcił się misji, która nadał znaczenie i kierunek jego życiu… a jako członkom Rodziny Wincentyńskiej nadaje znaczenie naszemu życiu.

Na początku tego Roku Świętego, Roku Charyzmatu… być może lepiej będzie powiedzieć, na początku tego Roku Jubileuszowego, mając w pamięci sugestię jego z Konfratrów, a mianowicie Ks. Luigiego Mezzadriego, Przełożony Generalny Zgromadzenia Misji, Ks. Tomaž Mavrič zdecydował się na kontynuowanie dialogu z członkami Rodziny Wincentyńskiej za pomocą krótkich filmów, które będą opublikowane w różnych współczesnych kanałach medialnych. Na początek zostały zaprezentowane rozważania na temat kapelusza, płaszcza i sandałów św. Wincentego, które od czasów Rewolucji Francuskiej są przechowywane w Domu Misyjnym w Turynie (Włochy). Obecnie O. Generał kontynuuje rozważania w kolejnej trzy częściowej serii zachęcając nas do zagłębiania się w charyzmacie wincentyńskim:

  • Globalizacja miłosierdzia
  • Powołanie
  • Wychodząc na peryferie

Te przesłania są dostępne w ośmiu językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim, polskim, słowackim, słoweńskim i włoskim. Jednakże, mamy ciche pragnienie, że możliwe będzie udostepnienie ich w kolejnych językach.

Producentem wideo klipów jest Piotr Dziubak na co dzień mieszkający w Rzymie i pracujący w, firmie Little Film Roma, reżyser i producent takich filmów jak „Jan Paweł II: Santo Subito – świadectwa świętości”, „Muzyka i nie tylko w Lanckoronie”, „Das Fenster zur Welt – 50 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil“, „Alle perferie del mondo con Giovanni Paolo II”.

Dzisiaj rozpoczynamy to dzieło używając formy wideoklipów, które zrealizowane z perspektywy i doświadczeń różnych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej pozwolą nam dać światu świadectwo, że charyzmat wincentyński żyje i działa.

Nagrania filmowe pochodzą z z kanału CMglobal.org na YouTube i są dostepne w ośmiu językach.


Tags: , , , , , , ,