web analytics

S. Catherine Prendergast przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Organizacji Narodów Zjednoczonych, na międzynarodowej stronie internetowej Sióstr Miłosierdzia dzieli się informacjami o wizycie Przełożonego Generalnego, Ks. Tomaža Mavriča CM w ich biurze w ONZ w Nowym Jorku:

161127-un-06-1200

Dnia 11 listopada br. ks. Tomaž Mavrič spotkał się w siedzibie Biura NGO Zgromadzenia Misji w Nowym Jorku z Rodziną Wincentyńską zaangażowaną przy ONZ, by poruszyć temat współpracy i rozpoczynającego się wkrótce jubileuszowego roku 400. Rocznicy Charyzmatu Wincentyńskiego.

„To spotkanie było dla mnie okazją do głębokiego doświadczenia wspólnych przekonań odnośnie niektórych priorytetów zawartych w Agendzie ONZ 2030, takich, jak wyeliminowanie ubóstwa czy ochrona praw człowieka i środowiska” – czytamy w komentarzu na Facebookowym profilu Przełożonego Generalnego. „Zjadłem obiad z przedstawicielami Rodziny Wincentyńskiej w ONZ. W naszej rozmowie zachęciłem ich, by nie ustawali we wspólnym występowaniu na rzecz Ubogich w imieniu nas wszystkich”. Ks. Mavrič wyznał, że z bardzo pozytywnie odbiera istniejącą współpracę.

161127-un-04

Stoją od lewej: S. Catherine Prendergast, S. Margaret O’Dwyer, S. Julie Cutter. Siedzą: Ks. Robert Maloney, Ks. Tomaž Mavrič

Członkowie Rodziny Wincentyńskiej posługujący przy ONZ spotykają się regularnie co miesiąc, a obecnie przygotowują lutowe spotkanie, którego tematem będą strategie eliminacji ubóstwa.

Innym przykładem współpracy jest udział w wydarzeniach organizowanych przez Federację Sióstr Miłosierdzia Ameryki Północnej [The Sisters of Charity Federation of North America]. Ostatnio uczestniczyli także we Mszy św. na zakończenie dorocznego spotkania Pań Miłosierdzia [Ladies of Charity USA to używa w USA nazwa AIC] oraz zaangażowali się w warsztaty na temat sytuacji ludzi ubogich, przeprowadzone przez Stowarzyszenie św. Wincentego a Paulo: ks. Guillermo Campuzano CM odprawił Mszę św. i zaprezentował Siostrom Miłosierdzia i studentom z St. John’s University w Nowym Jorku aktualne priorytety ONZ.

„Czterysta lat temu św. Wincenty nawiązywał kontakty z królami i wszystkimi warstwami społecznymi, aby móc odpowiedzieć na potrzeby ludzi żyjących w ubóstwie” – stwierdził ks. Mavrič. Zauważył, jak ważną dla Rodziny Wincentyńskiej jest dzisiaj współpraca w zabieraniu głosu w imieniu Ubogich. „Na przykład – powiedział – jeśli ktoś zada mi pytanie ‘Ilu was jest’ i odpowiem ‘3000’, to będzie to inaczej brzmiało, niż gdybym odpowiedział ‘3 miliony’. Z większą liczbą głosów możemy się spodziewać, że rozmówca powie: ‘W takim razie chciałbym wrócić jeszcze do tej rozmowy’.

„Ks. Mavrič ma dar refleksyjnego słuchania”, powiedział ks. Guillermo Campuzano, organizator całego spotkania. „Pragnie wsłuchiwać się we współczesne wyzwania stojące przed naszym społeczeństwem, ale i słuchać opinii obywateli na temat naszej działalności w tym zakresie. Przybył, by odwiedzić reprezentantów Rodziny Wincentyńskiej przy ONZ, ale również po to, by ich posłuchać, by zaczerpnąć światła, które może być bardzo cenne w nadchodzących sześciu latach [jego mandatu Przełożonego Generalnego], zwłaszcza w rozpoczynającym się wkrótce roku Jubileuszu 400. Rocznicy Charyzmatu Wincentyńskiego”.

W spotkaniu udział wzięli: ks. Guillermo Campuzano CM i ks. Joe Foley CM; Ed Keane i Pattie Hughes ze Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo; S. Catherine Prendergast SM i S. Margaret O’Dwyer SM; S. Julie Cutter z Federacji Sióstr Miłosierdzia; Joseph Cornelius Donnelly z Caritas Internationalis oraz S. Carol Ritter RSM.

„Bardzo cenię sobie zainteresowanie ks. Tomaža Mavriča posługą Rodziny Wincentyńskiej przy ONZ widzianą z perspektywy międzynarodowej”, powiedziała S. Julie Cutter.

Z kolei Pattie Hughes przyznała: “Jest zadziwiający. Tak ciepły, serdeczny i otwarty. Po prostu ludzki. Prawdziwie wincentyński!”.


Tags: , , , ,