web analytics

Tegoroczna Oktawa Bożego Ciała w kościele seminaryjnym na Stradomiu w Krakowie zakończyła się barzdzo uroczystym wydarzeniem – Mszą św. dziękczynną za 25, 50, 55 i 60 lat kapłaństwa kilkunastu Księży, którzy otrzymali święcenia w Prowincji Polski Zgromadzenia Misji w 1953, 1958, 1963 i 1988 r. Nie wszyscy mogli  dzisiaj stanąć wspólnie przy ołtarzu. Uniemożliwiły im to obowiązki duszpasterskie lub fakt pracy poza granicami Polski.

Jubileusze Stradom2013 1 GPP

Jubileusz 60-lecia kapłaństwa obchodził ks. Bronisław Tomczyk.

55-lecie świętował: ks. Edward Formicki. Pozostali jubilaci: ks. Alojzy Henel, ks. Józef Jachimczak, ks. Władysław Jankowicz,  bp. Paweł Socha, ks. Mieczysław Surlas nie mogli być obecni.

50-lecie przypadło w udziele: ks. Władysławowi Bombie i ks. Stanisławowi Staniszewskiemu (Prowincja Nowej Anglii).

Najliczniejsza grupę stanowili srebrni jubilaci:  z Prowincji Polski: ks. Jerzy Górny, ks. Wojciech Kozłowski, ks. Przemysław Nowakowski, ks. Marek Ristau, Ks. Adam Staszak, ks. Jacek Wachowiak oraz z Prowincji Nowej Anglii: ks. Rafał Kopystyński, ks. Eugeniusz Kotliński i ks. Tadeusz Maciejewski. Nie mogli być obecni: ks. Andrzej Augustyński,  ks. Adam Kaganek i ks. Andrzej Klima.

Jubilatów powitał przy ołtarzu Superior Domu Stradomskiego, ks. Paweł Holc. Okolicznościową homilie wygłosił ks. Kryspin Banko, Wizytator Prowincji Polski a koncelebrze przewodniczył ks. Władysław Bomba. Na zakończenie w imieniu jubilatów głos zabrał ks. Rafał Kopystyński, Wizytator Prowincji Nowej Anglii.

Wszystkim Jubilatom życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa w pełnieniu ich kapłańskiej i Wincentyńskiej misji.

Jubileusze 2013 Stradom 1 F 360x


Tags: , , , , , ,