vincent louise quotes on mercy PL.015
Proszę Naszego Pana, aby obdarzył go łaską rozpoznania swoich błędów i dokonania w nich poprawek.