vincent louise quotes on mercy PL.027

Łaski, które Bóg rozlewa na waste dzieła są skutkiem jego czystego miłosierdzia, a nie naszych nieszczęsnych modlitw.