vincent louise quotes on mercy PL.025

…miejmy też wielką ufność w Jego nieskończone miłosierdzie, które spowoduje, że pominie nasze słabości.