web analytics

Saints of Vincentian FamilyNa drodze do kanonizacji – Ks. Shijo Kanjirathamkunnel CM – Postulator Generalny Zgromadzenia Misji w Rzymie przedstawia poniższe sprawozdanie na temat statusu 21 „procesów”, które postępują na drodze do ewentualnej kanonizacji.

Procesy beatyfikacyjne w Rodzinie Wincetyńskiej

W Nowym Testamencie słowo „święty” dosłownie znaczy „święty, nieskalany” i odnosi się do wszystkich, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa i postępują według jego nauczania (por. Ef 1,1 i 2 Kor 1,1). Jednakże od samego początku chrześcijaństwa w miarę jak się rozprzestrzeniało wszerz i w dal, tego terminu używano w odniesieniu do chrześcijan, którzy żyli w nadzwyczajny sposób praktykując cnoty teologiczne i kardynalne tak jak inni, którzy starali się żyć wartościami ewangelicznymi. Ostatecznie, słowo „święty” zostało ograniczone w zastosowaniu do tych ludzi, którzy po swojej śmierci są czczeni w następstwie oficjalnego ogłoszenia przez Biskupa Rzymu i po wypełnieniu zapisanej procedury w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Beatyfikacja jest Aktem Pontyfikalnym przez który Biskup Rzymu pozawala na ograniczony kult Błogosławionego. Kanonizacja to Nieomylny Akt Pontyfikalny za pośrednictwem którego Biskup Rzymu nakazuje powszechny kult świętego. Jednakże, aby dodać święto świętego do powszechnego kalendarza Kościoła potrzebna jest odrębna decyzja.

Potrzebujemy świętych, którzy ukazali przykład Chrystusa i Ewangelii przez szczególną drogę świętości i szczególne świadectwo. Potrzebujemy naszych własnych świętych, którzy w swoim heroicznym, pełnym cnót życiu lub męczeństwie żyli charyzmatem wincentyńskim jako przykłady do naśladowania. Bóg pobłogosławił Rodzinę Wincentyńską licznymi świętymi i błogosławionymi, którzy żyjąc wartościami Ewangelii kroczyli śladami św. Wincentego a Paulo. Prezentuję tutaj krótkie aktualne informacje o beatyfikacjach w Rodzinie Wincentyńskiej w trakcie.

Zachęcam was do propagowania nabożeństwa do naszych Świętych i wstawiennictwa za pośrednictwem Błogosławionych i Sług Bożych we właściwych nam obszarach działania i do informowania mnie o jakimkolwiek przypuszczalnym cudzie dokonanym za tym wstawiennictwem. Wizytatorów i Wizytatorki proszę o wiadomość i kontakt z Postulatorem Generalnym jeżeli w którejś z naszych prowincji kanonicznych jest jakiś członek/członkini, znani ze swojego nadzwyczajnego, heroicznego i cnotliwego życia lub męczeństwa, z opinii świętości szerzonej wśród ludzi przynajmniej w miejscu, gdzie posługiwali, aby można było rozpocząć proces. Sprawa kanonizacji może być rozpoczęta po pięciu latach od śmierci kandydata do kanonizacji, chociaż Ojciec Święty, według swojego osądu, z przyczyn duszpasterskich, może ten okres zmienić. Jeżeli następuje to po trzydziestu latach to należy należy uzasadnić zwłokę.

Gnidovec11. Czcigodny Sługa Boży Janez Frančišek Gnidovec CM (1873-1939)
Urodził się 29 września 1873 r. w Wielkim Lipowcu, niedaleko Lublany w Słowenii. zmarł w Lublanie 3 lutego 1939 r. Positio super Virtutibus przedstawiono Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w 2000 r. Cud przypisany za wstawiennictwem Gnidovca zaprezentowano w 2007 r. Dwóch ekspertów medycznych oficjalnie mianowanych przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych wydało negatywne opinie na temat niewytłumaczalności przedstawionego uzdrowienia. Potrzebujemy dodatkowych dowodów. (więcej na oficjalnej stronie)

Micalizzi12. Czcigodny Sługa Boży Ksiądz Salvatore Micalizzi CM (1856-1937)
Urodził się 5 listopada 1856 r. w Neapolu i tutaj zmarł 14 października 1937 r. Proces diecezjalny zakończył się w 1964 r. 16 grudnia 2006 r. Papież Benedykt XVI ogłosił dekret o ogłoszeniu heroiczności cnót. W 2000r. przedstawiono Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych cud przypisany wstawiennictwu ks. Salvatore Micalizziego. W sprawie cudu 27 października 2010 powołano trzecią konsultację medyczną. Uzdrowienie zaprezentowano z nową analizą i wyjaśnieniami oraz zeznaniem prof. Andrei Tessitore z Uniwersytetu w Neapolu, ponieważ przedstawione jako cud uzdrowienie zostało ocenione jako nadzwyczajne, wyjątkowe, nagłe i nieodwracalne ale nie całkowite i absolutnie niewytłumaczalne. (Więcej o Słudze Bożym TUTAJ)

Manzella13. Sługa Boży Ksiądz Giovanni Battista Manzella CM (1855 -1937)
Urodził się 21 stycznia 1855 w Soncino we Włoszech. Zmarł 28 października 1937 r. otoczony ogromną opinia świętości, która trwa nawet dzisiaj. Kiedy Papież Jan Paweł II odwiedził Sardynię nazwał Księdza Giovanniego Battistę Apostołem Sardynii. Proces dziecezjalny dotyczący „cnót i opinii świętości” zakończył się i akta przekazano Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w 1964 r. Proces został wstrzymany ze względu na zastrzeżenia dotyczące przedstawionych dokumentów. Staramy się rozwiązać problemy.

Vicoso14. Sługa Boży Biskup Antônio Ferreira Viçoso CM (1787-1875)
Urodził się 13 maja 1787 r. Leirze w Portugalii. Zmarł w Marianie w Brazylii 7 lipca 1875 r. Positio super Virtutibus [1. Positio Super Martyrio lub Positio super Virtutibus: Jest to studium nad życiem i cnotami sługi Bożego, na które składają się istotne informacje, historia przypadku, źródła i kryteria studium, krótko opisana biografia, szczegóły opinii swiętości, cnót i siły wstawienniczej. Celem studium jest moralna pewność w odniesieniu doprzypuszczalnego męczeństwa, którego doświadczył sługa Boży lub przypuszczalnej heroiczności cnót praktykowanej przez sługę Bożego, które zbadają konsultorzy dykasterii] przedstawiono Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w 2002 r. 5 marca 2013 r. Konsultorzy teolodzy wydali pozytywną opinię

5. Sługa Boży Ksiądz José María Fernández Sánchez CM i 38 towarzyszy
Urodził się 19 stycznia 1875 r. w Oviedo w Hiszpanii. Poniósł śmierć męczeńską w czasie hiszpańskiej wojny domowej 23 października 1936 r. razem z trzydziestoma ośmioma towarzyszami. Akta procesu diecezjalnego dostarczono do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w 2006 r. (Więcej o Sługach Bożych TUTAJ)

6. Sługa Boży Ksiądz Vicente Queralt Lloret CM i 20 towarzyszy
Urodził się 17 listopada 1894 w Barcelonie. Poniósł śmierć męczeńską w Barcelonie 30 litopada 1936 r. w czasie hiszpańskiej wojny domowej wraz dwudziestoma innymi męczennikami. Akta procesu diecezjalnego przedstawiono 2006 r. Positio super Martyrio przedstawiono w 2009 r. Wśród dwudziestu towarzyszy znaleźli się konfratrzy ze Zgromadzenia Misji, Siostry Miłosierdzia i świeccy wincentyńscy współpracownicy. (Więcej o tych Sługach Bożych TUTAJ lub TUTAJ)

Vidaurreta17. Sługa Boża S. Justa Domínguez de Vidaurreta e Idoy SM (1875-1958)
Urodziła się 2 listopada 1875 r. w Azpeitia w Hiszpanii. Zmarła 18 grudnia 1958 r. w Madrycie. Positio super Virtutibus przedstawiono Kongrgegacji Spraw Kanonizacyjnych w 2001 r. W chwili obecnej trwa oczekiwanie na głosowanie Konsultorów teologów [2. Konsultorzy teolodzy i Konsultorzy historycy: Dwie grupy Konsultorów z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych studiują Positio, a mianowicie, Konsultorzy teologowie i Konsultorzy historycy, którzy na koniec głosują. Wynik zostaje przekazany Kongregacji ds. Kardynałow i Biskupów. Jeżeli wynik głosowania jest pozytywny to do Ojca Świętego zostaje przesłana rekomendacja Dekretu o heroiczności cnót. Decyzja Ojca Świętego jest ostateczna. Odkąd heroiczność cnót zostanie uznana przez Papieża, Sługa Boży będzie nazywany Czcigodnym.]. Cud przypisywany za wstawiennictwem S.Justy przedstawiono w 2003 r. zespół medyczny wydał pozytywną opinię z punktu widzenia przyszłych konsultacji medycznych (siedmiu doktorów), które będą miały miejsce po ogłoszeniu Dekretu o Heroiczności Cnót.

Fernandez18. Sługa Boży Santiago Masarnau Fernández (1805-1882)
Urodził się 10 grudnia 1805 r. w Madrycie i tam zmarł 14 grudnia 1882 r. Był założycielem Konferencji św. Wincentego a Paulo w Hiszpanii. Proces diecezjalny zakończył się w 2000 r. Positio przedstawiono w 2006 r. a Konsultorzy historycy [3. Konsultorzy historycy otrzymują do badania Positio jeżeli sprawa wymaga wyjątkowego wsparcia, aby ocenić wiarygodność faktów (np. kiedy sprawa jest inicjowana po wielu latach od śmierci sługi Bożego lub kiedy w procesie diecezjalnym było mało świadków lub jednorodni).] przegłosowali je pozytywnie w 2007 r. Aktualnie oczekuje się głosowania Konsultorów teologów.

Codina19. Sługa Boży Biskup Bonaventura Codina Augerolas CM (1785-1857).
Urodził się 13 lipca 1785 r. w Hostarlic w prowincji Gerony w Hiszpanii. Zmarł 18 listopada 1857 r. w Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich. Proces diecezjalny rozpoczął się w 1995 r. i jego wyniki przedstawiono Kongregacji ds. Świętych w 2001 r. Od zatwierdzenia procesu diecezjalnego 1 lutego 2002 r. trwa pisanie Positio.

Chaves110. Sługa Boży Biskup Emilio Lissón Chaves CM (1872-1961)
Urodził się 24 maja 1874 r. w Arequipa w Peru. Zmarł w Walencji w Hiszpanii 24 grudnia 1961r. Proces diecezjalny w opinii cnór i świętości rozpoczął się 20 września 2003 r. i jego akta przekazano Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w 2008 r. Od zatwierdzenia 2 lipca 2010 r. trwa praca nad Positio.

Borgarino111. Sługa Boża S. Gabriella Borgarino SM (1880-1949)
Urodziła się 2 września 1880 r. w Boves we Włoszech. Zmarła 1 stycznia 1949 r. w Luzernie w Szwajcarii. Proces diecezjalny został przedstawiony Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w 2004 r. a dekret o jego zatwierdzeniu ogłoszono w 2005 r. Cud przypisywany Słudze Bożej przedstawiono 5 grudnia 2012 r. i oczekuje na zatwierdzenie. (zobacz materiały na temat S. Gabrieli: FdlC 1, FdlC 2 lub YouTube)

Cantalupo112. Sługa Boża S. Anna Cantalupo SM (1888-1983)
Urodziła się 3 września 1888 r. w Neapolu. Zmarła 17 marca 1983 r. w Katanii, Włochy. Proces diecezjalny [4. Proces diecezjalny: Jest to proces prowadzony przez właściwego biskupa celem zgromadzenia dowodów pro et contra beatyfikacji czy kanonizacji sługi Bożego, który zmarł w opinii świętości. Diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego dzieli się na dwa oddzielne obszary śledcze: w kierunku heroiczności cnót lub męczeństwa oraz w kierunku „znaków” lub cudów przypisywanych wstawiennictwu kandydata. dotyczący „Cnór i opinii świętości”] otworzono w 1997 r. i zakończono w 2008 r. Kongregacja ds. Świętych zatwierdziła go 18 września 2009 r.

Benicia113. Sługa Boża S. Francesca Benicia de Oliveira SM (1896-1966)
Urodziła się 23 sierpnia 1896 r. w Redencão w stanie Pará (Brazylia). Zmarła 6 lipca 1966 r. w Baturité w stanie Ceará (Brazylia). Proces diecezjalny rozpoczął się w 1995 r. a akta zostały przekazane Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w 2001 r. Zostały zaaprobowane 16 marca 2012 r.

Charrin114. Sługa Boża S. Cecilia Charrin SM (1890-1973)
Urodziła się w Saint Etienne-des-Oulliers, w departamencie Rodan (Rhône) we Francji 17 lutego 1890 r. zmarła 13 lipca 1973 r. w Gwatemali. Proces diecezjalny rozpoczął się w 2006 r. a we wrześniu 2013 został przekazany do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Weryfikowanie dostarczonych dokumentów rozpocznie się 3 marca 2014 r.

Schraven115. Sługa Boży Bp Frans Schraven CM i towarzysze (Męczennicy w Chinach) [5. Wśród towarzyszy Bp Schravena jest Sługa Boży Br. Władysław Prinz CM z Prowincji Polski]
Urodził się w 13 października 1873 r. w Lottum, Limburg, Holandia. Zmarł 9 października 1937 r. Proces diecezjalny został zakończony w Holandii i 10 lutego 2014 został przekazany Kongregacji ds. Świętych. (Więcej o Słudze Bożym: strona oficjalna i Famvin)

Somulowska116. Sługa Boża S. Stanisława Barbara Samulowska SM (1865-1950)
Urodziła się w Worytach k. Gietrzwałdu (Warmia) w 1865r. Zmarła w Ciudad de Guatemala w Gwatemali 6 grudnia 1950 r. Proces diecezjalny otwarto 2 lutego 2005 r. w Gietrzwałdzie i tamże uroczyście go zamknięto 8 września 2006 r. a dokumentacja została przekazana do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych (Więcej o S. Stanisławie i objawieniach w Gietrzwałdzie – TUTAJ)

Florko117. Sługa Boży Ksiądz Józef Florko CM i 10 towarzyszy polskich męczenników [6. Towarzysze w męczeństwie ks. Florko to: Ks. Hieronim Gintrowski CM, Ks. Michał Jachimczak CM, Ks. Jan Jędrychowski CM, Ks. Norbert Kompalla CM, Ks. Adam Małuszyński CM, Ks. Józef Słupina CM, Ks. Piotr Szarek CM, Ks. Jan Wagner CM, Ks. Leon Więckiewicz CM, Ks. Stanisław Wiórek CM. Wszyscy z Prowincji Polski.]
Urodził się 8 maja 1915 w Winnikach k. Lwowa. zamęczony przez nazistowskich prześladowców w obozie koncentracyjnym KL Bergen-Belsen (Dolna Saksonia) 25 lutego 1945. Proces diecezjalny rozpoczął się 17 września 2003 r. w Krakowie.

Pozostałe procesy w początkowej fazie:

18. Czesław Lewandowski CM 1864-1934 (Polska 2005)
19. Jan Havlič CM 1927-1965 (Słowacja 2010)
20. Jules Garrigoues i towarzysze (męczennicy w Chinach)
21. Chevrier Ou i 10 towarzyszek SM (męczenniczki w Chinach)


Słownik pojęć i informacje dodatkowe:


Tags: , , , , , , , , , , , , ,