web analytics

TEMPO FORTE to specjalne, regularne 4-5 dniowe posiedzenie Rady Generalnej Zgromadzenia Misji pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego, odbywające się cztery razy w roku (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). W jego trakcie omawiane i dyskutowane są najważniejsze sprawy i wydarzenia, w tym sprawozdania od różnych agend Zgromadzenia. Po każdej sesji, Przełożony Generalny adresuje do wszystkich Konfratrów Okólnik w którym przedstawia przebieg posiedzenia i najważniejsze podejmowane na nim kwestie. Ostatnie posiedzenie TEMPO FORTE odbyło się w dniach 7 – 11 marca 2011.

➽ Pobierz PDF:[download id=”4″]


 

28 marca 2011

Do członków Zgromadzenia Misji

Okólnik Tempo Forte (7 – 11 marca 2011)

Moi drodzy bracia ze Zgromadzenia Misji

Niech łaska i pokój Naszego Pana Jezusa Chrystusa
wypełnią Wasze serca teraz i zawsze

1. Nasze posiedzenie Tempo Forte rozpoczęliśmy od przedyskutowania kilku spraw, którymi bedziemy się zajmować przez następne kilka lat:

 • zebranie nowych wizytatorów zaplanowane na 2012 które, jak mamy nadzieję zreorganizujemy i nadamy mu nowy wygląd. Koordynatorami w roku 2012 zostali wybrani Claudio Santangelo i Stanislav Zonták;
 • bieżąca dyskusja na temat zreorganizowania wizytacji kanonicznych prowincji podczas sześciu lat obecnej administracji;
 • Uaktualnienie naszego katalogu online. Ten proces zajmie trochę czasu, ale mamy nadzieję, że dokonamy tego w ciągu tego roku;
 • Przełożony Generalny przedstawił aktualne sprawozdanie na temat Konfratra, księdza Jean Pierrre Mangulu z prowicji Kongo, który został wysłany do Haiti aby pomagać Rodzinie Wincentyńskiej przy tworzeniu projektów dla naszej strony internetowej Zafén. Proces odbudowy w Haiti jest powolny, lecz nasze starania jako Rodziny Wincentyńskiej zarówno międzynarodowo jak i lokalnie postepują;
 • Aktualne sprawozdanie na temat Ratio, które mamy nadzięję opracowac odnośnie parafii. Wciąż oczekujemy o odpowiedzi z prowincji na ankietę rozesłaną przez przez księdza Eli Chavesa i księdza Stanislava Zontáka odnośnie naszej rzeczywistosci parafialnej.

2. Sprawy Kurii

 • Mianowaliśmy nowego Dyrektora Biura Komunikacji – księdza Johna Mahera z prowincji Filadelfii. Jego curriculum vitae zostało przygotowane i przekazane Wizytatorom i Zgromadzeniu. Będzie on nie tylko dyrektorem Vincentiana i Nuntia ale również odpowiedzialny za przebudowę cmglobal.org. Pragnę podziękować księdzu Julio Suescunowi za wszystko czego dokonał by pomóc ulepszyć komunikację w Rodzinie Wincentyńskie na całym świecie. Na początku kwietnia wraca on to swojej macierzystej prowincji Saragossy.
 • Sprawozdanie Wikariusza Generalnego na temat Statutów. W tym momencie Statuty sa redagowane po włosku jako języku oryginalnym. Planowane jest spotkanie zespołu po którym tekst zostanie przetłumaczony na inne języki.
 • Działania SIEV. Wśród nich, propozycja od jednego z członków SIEV, Eugene Currana, sesji formacji ciągłej na temat historii i duchowości Wincentyńskiej dla naszych młodych badaczy. Miejmy nadzieję, że będzie to w 2012. Projekt zostanie zaproponowany w postaci dwóch różnych sesji, po jednej w każdym semestrze.
 • Formacja: na podstawie mandatu udzielonego przez Konwent Generalny utworzyliśmy komisję ds. opracowania nowego Ratio Formationis. Członkami tej komisji zostali: Orlando Escobar, koordynator, prowincja Kolumbii; Jerry Luttenberger, prowincja wschodnia USA; Joy Thuruthel, prowincja południowa Indii; Negasi Ghirmazion, prowincja Justyna de Jacobis; Robert Petrovsek, prowincja Słowenii i Jan Martinček, wiceprowincja Cyryla i Metodego. Pierwsze posiedzenie komisji odbędzie się 4 czerwca. Uczestniczyć w nim będzie Asystent Generalny odpowiedzialny za formację wstepną i ciągłą, Stanislav Zonták.
 • Poszczególni członkowie Kurii Generalnej uczestnicza w formacji ciągłej świadczonej przez Klaretynów w ramach pomocy oferowanej członkom Rad Generalnych przez Unię Przełożonych Generalnych na temat poznania swoich ról. W dniach 12-13 marca ksiądz Javier Alvarez uczestniczył w warsztatach na temat postępowania z Konfratrami w trudnej sytuacji.
 • Sprawozdanie Claudio Santangelo, koordynatora Komisji ds. Islamu. Warsztaty na temat postepowania w stosunkach pomiędzy chrześcijanami i muzułmanami zostały zaplanowane na sierpień 2011 w Indonezji, otwarte dla wszystkich członków Rodziny Wincentyńskiej. Zachęcam wszystkich Wizytatorów aby rozważyli możliwość uczestnictwa konfratrów w tej bardzo ważnej sesji, o znaczeniu nie tylko dla prowincji położonych na terenach zdominowanych przez muzułmanów lecz także dla tych prowincji, w których nastepuje wzrost populacji muzułmańskiej, czego doświadcza wiele regionów Europy Zachodniej.
 • Mianowaliśmy nowego administratora Kurii Generalnej, który zastapi księdza Mario Grossi’ego. Jest nim Giuseppe Carulli z prowincji Neapolu. Korzystam z okazji, aby w ten wyjatkowy sposób podziękować księdzu Mario Grossi’emu za jego wielce szczodrobliwą posługę. Będzie z nami w Kurii do końca czerwca po czym powróci do swojej macierzystej prowincji Turynu.

3. Sprawozdanie zespołu Biura Solidarności Wincentyńskiej. Dyrektor Miles Heinen i jego współpracownicy p. Scott Fina i p. Teresa Niedda byli obecni z nami aby się przedstawić i zaprezentować poszczególne projekty w które każdy z nich jest zaangażowany. Oni pomagają w zbieraniu pieniędzy dla naszego projektu Zafén. Z głeboką troską podejmują się także rozwoju naszego Funduszu Patrymonialnego oraz kontynuują działania z różnymi agendami, gdy pojawiają prośby od prowincji dotyczące różnych projektów.

4. Ostatnie sprawozdanie finansowe przygotowane przez Ekonoma Generalnego, księdza Johna Gouldricka. Razem z nim obecny był nowy Ekonom Generalny, ksiądz Joseph Geders. Zrobiliśmy pre-preliminaż Funduszu Dystrybucji Misji oraz rewizję budżetu na operacje Zgormadzenia Misji. Aprobowano budżety poszczególnych misji międzynarodowych oraz budżet dla miejscowej wspólnoty. Korzystam z tej okazji aby podziękować księdzu Johnowi Gouldrickowi za jego posługę Ekonoma Generalnego przez ostatnie cztery lata. Powraca on do swojej prowincji macierzystej – wschodniej USA.

5. Sprawozdanie księdza Eli’ego Chavesa, Asystenta Generalnego odpowiedzialnego za Rodzinę Wincentyńską. Przedstawił plan działania nowego zespołu Biura Rodziny Wincentyńskiej – księdza Juventino Castillero, siostry Any Aparacedy i księdza Elie’go Chavesa dos Santos. Jednym z podstawowych punktów nowego planu Biura Rodziny Wincentyńskiej jest zaangażowanie wszystkich członków Rady Generalnej w promocję relacji pomiędzy Zgromadzeniem Misji i innymi gałęziami Rodziny Wincentyńskiej.

Nowa ekipa Biura Rodziny Wincentyńskiej zainteresowana jest wspólną pracą z odpowiedzialnymi za portal famvin.org. Będą wspierać promocję projektu dla liderów Wincentyńskich, który został podjety przez Przełożonego Generalnego wspólnie z ludźmi z poszczególnych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej.

6. Ksiądz John Freund z portalu internetowego, rozpoczął prace nad planem działania zbieżnym z Liniami Działania, dokumentem Konwentu Generalnego. W najbliższym czasie powstanie kolejny komunikat Przełożonego Generalnego na temat tego jak ten projekt może zostać zrealizowany na różne sposoby i dla różnych celów takich jak formacja początkowa i ciągła oraz ulepszenie komunikacji na wszystkich poziomach.

7. Ksiądz Joseph Foley, przedstawiciel przy ONZ w swoim sprawozdaniu wyszczególnił trzy przedsięwzięcia: Komisję Rozwoju Społecznego, Światowy Tydzień Harmonii Międzyreligijnej oraz prace Komitetu NGO ds. Górnictwa. Krótka charakterystyka każdego z nich:

 • Stały przedstawiciel przy Komisji Rozwoju Społecznego położył nacisk na to jaki nowy model rozowju społecznego należy stworzyć – skoncentrowany na człowieku. Celem jest osiągnięcie sprawiedliwości społecznej poprzez integrację społeczną, równość i aktywne uczestnictwo narodów.
 • Pierwszy tydzień lutego każdego roku znany jest jako Światowy Tydzień Harmonii. Jego celem jest zachecić rządy do promowania tej harmonii pomiędzy narodami bez wzgledu na ich wiarę. Jedną z dyskutowanych spraw było znaczenie wpływu ekstremistów i wzmocnienie autentycznego i umiarkowanego głosu tradycji religijnych. 87% ludności świata należy do jakiejś formy wspólnoty religijnej. Religia to druga co wielkości infrastruktura na świecie.
 • Grupa NGO zajmująca się górnictwem. Komisja ds. Umiarkowanego Rozwoju jasno pokazała, że chociaż surowce wyprodukowane przez górnictwo sa często niezbędne we współczesnym życiu, a ludzie w społecznościach górniczych potrzebują pracy, to praktyki wydobywcze pokazują niewiele szacunku dla ludzi i dla środowiska. W większości miejsc na świecie konflikty pomiędzy korporacjami i społecznościami lokalnymi, zwłaszcza społecznościami mieszkającymi na swoich rdzennych terenach, zwykle roztrzygane są za pomoca przemocy i korupcji. Komisja stara się wskazać środowiskowe, ekonomiczne, zdrowotne i społeczne skutki górnictwa.

Ksiądz Foley pyta czy są jacyś Konfratrzy zaangażowani w prace nad rozwojem, dialog międzyreligijny, kooperację czy sektor wydobywczy. Ucieszyłoby go, gdyby o nich się dowiedział w celu bliższej z nimi współpracy.

8. Sprawozdanie księdza Marcelo Manimtima i księdza José Carlosa Fonsattiego, dyrektorów CIF:

 • Celem podjęcia próby obniżenia kosztów a jednoczesnie zintensyfikowania prac sesji formacji ciągłej, ekipa CIF skróciła sesje trzymiesięczne do dwóch miesięcy, które zostaną preprowadzone jako eksperyment.
 • Oprócz dwumiesięcznych sesji, w tym roku zostanie przeprowadzona miesięczna sesja dziedzictwa przeznaczona dla starszych Konfratrów w czasie której nacisk nie jest kładziony na wiedzę zdobywaną w czasie konferencji lecz na dzielenie się doświadczeniem, którym bogato i głęboko starsi Konfratrzy dysponują.
 • W tym roku będzie miał miejsce specjalny program – Sesja Przywództwa Służebnego (Servant Leadership Session) przeznaczona dla lokalnych superiorów lub przyszłych superiorów.
 • W kolejnych latach zamierzają zorganizować inne sesje na tematy takie jak formacja, misje ludowe, specjalna sesja dla Europy Wschodniej i inne wydarzenia, w szczególności na temat Rodziny Wincentyńskiej. W tym miejscu wyrażam swoja prośbę do wszystkich Konfratrów czytających ten List. Jeżeli są jakieś zagadnienia o szczególnym znaczeniu, którymi CIF mógłby się zająć, a które nie są podejmowane przez Konferencje Wizytatorów i/lub Prowincje albo inne sesje formacji ciągłej, to proszę, nie wahajcie się aby skontaktować się z dyrektorami CIF lub bezpośrednio z Kurią adresując swoje komentarze do księdza Stanislava Zontáka, który jest naszym łącznikiem z ekipą CIF w Paryżu.
 • Kilka miesięcy temu Przełożony Generalny rozesłał list z prośbą o fundusze stypendialne. Mamy nadzieje, że Prowincje postrzegają formację ciągłą jako istotną część tego kim jesteśmy, jak to zostało wyraźnie określone w dokumencie końcowym Konwentu Generalnego. Dlatego prosimy aby nadał były one hojne pomagając wesprzeć Konfratrów pochodzących z krajów rozwijających się, dla których podróż i opłacenie noclegów oraz wyżywienia na Zachodzie są bardzo kosztowne.

9. Informacje uzyskane na temat Konferencji Wizytatorów i/lub Prowincji.

 • Konwencja CEVIM odbędzie się w Celje w Słowenii a dniach 2-6 maja. Niektóre z zagadnień posiedzenia to formacja ciągła, odnowienie Ratio Formationis, rekonfiguracja i dokument końcowy Konwentu Generalnego. Ze strony Kurii Generalnej uczestniczyć będą ksiądz Stanislav Zonták i ksiądz Javier Álvarez.
 • CLAPVI. Przedstawiono sprawozdanie po sesji na temat szkoły Duchowości Wincentynskiej, która odbyła się w Kurytybie w dniach 16 stycznia – 11 lutego. Uczestniczyło w niej 11 Konfratrów z różnych prowincji w Ameryce Łacińskiej.
 • COVIAM. Dyskusja skupiała się głównie na nowej misji, którą COVIAM rozpocznie w Niedzielę Palmową w Czadzie w składzie dwóch konfratrów, po jednym z prowincji Nigerii i prowincji paryskiej – region Kamerun.
 • Sprawozdanie APVC zawierało terminarz corocznego spotkania, które odbyło się w dniach 14-18 marca. W tym spotkaniu uczestniczył Asystent Generalny ksiądz Varghese Thottamkara. Reprezentowane były nie tylko prowincje regionu Azji i Pacyfiku, ale także sueprior regionalny Wietnamu oraz przedstawiciele z Wysp Salomona i Papui Nowej Gwinei. Zebranie odbyło się w Manili, na Filipinach.

10. W odniesieniu do naszych misji międzynarodowych:

 • Z radością informujemy, że 1 marca do misji w El Alto w Boliwii, przybył kolejny misjonarz, ksiądz Emilio Torres dołączając do pozostałych trzech jej członków misji – Cyrila DeNanteuil, Diego Pla and Aidana Rooneya, superiora misji.
 • Otrzymaliśmy informacje, że ksiądz Jorge Manrique dołączy do zespołu w Cochabamaba w Boliwii do którego należą ksiądz David Paniagua i superior, ksiądz Joel Vasquez.
 • Z Wysp Salomona otrzymaliśmy regularne sprawozdanie od superiora misji, ksiedza Grega Walsha. Do członków wspólnoty – Victora Bielera, Flaviano Caintica, Ivica Gregurecy and Augustinusa Marsupa dołączył ksiądz Raul Castro z prowincji Argentyny i ksiądz Tewolde Teclemicael z prowincji Justyna de Jacobis. W tym samym czasie przebywa z nimi ksiądz Simon Kaipuram z prowincji północnej Indii wykładając przez dwa i pół miesiaca Pismo Święte. Konfrater z prowincji Nigerii, ksiądz Joachin Nwaorgu, będzie następnym nowoprzybyłym do misji razem z księdzem Agusem Setyono z prowincji Indonezji, który aktualnie uczy się angielskiego w Australii. Przy tej okazji dziekuję księdzu Drago z prowincji Słowenii, który jest obecny na Wyspach Salomona regularnie z wykładami i jednocześnie zbierając fundusze na wsparcie tej misji.
 • Papua Nowa Gwinea. Otrzymaliśmy sprawozdanie od księdza Homero Marina, superiora misji, pracującego wspólnie z księdzem Justinem Eke i Włodzimierzem Małotą. Dwóch kolejnych konfratrów, ksiądz Emmanuel LaPaz z Filipin i ksiadz Georges Maylaa z prowincji Orientu czeka na wizy. Ostatecznie dołaczy do nich kolejny konfrater, ksiądz Jude Lemeh z prowincji Nigerii
 • Jako eksperyment, Przełożony Generalny wspólnie z Radą otworzyli międzynarodową misję w Tunisie w Tunezji. We wrześniu, tę misję zainicjuje dwóch konfratrów. Są to ksiądz Firmin Mola, kongijczyk z prowincji Tuluzy obecnie pracujący w Algierze i brat Henry Escurel z prowincji Filipin. W chwili obecnej misja jest kierowana przez księdza Jordi’ego Llambricha z prowincji Tuluzy, którzy nowym konfratrom pomoże przystosowac sie do ich nowego doświadczenia apostolskiego kraju, który stanowi ważną część naszego Wincentyńskiego dziedzictwa. Katedra w Tunisie nosi imię św. Wincentgo a Paulo. Podczas mojej wizyty w katedrze zobaczyłem, ze na sklepieniu kopuły znajduje sie malowidło ze św. Wincentym w niebie, z Misjonarzami po lewicy i Siostrami Miłosierdzia po prawicy posługujących centralnie umieszczonym niewolnikom z Tunisu.

11. Inne wiadomości misyjne:

 • Najnowszym ochotnikiem jest konfrater Madagaskaru, ksiądz Sedy Rabarijaona, który dołączy do prowincji Portoryko aby pomagać w posłudze ludności Haiti.
 • Rozważyliśmy list biskupa Tomasza Pety z Astany w Kazachstanie z prośbą o misjonarzy
 • Przestudiowaliśmy także prośby dwóch konfratrów, którzy pragną zostać ochotnikami na misjach.

12. Zweryfikowaliśmy nasze terminarze od teraz do następnego Tempo Forte. W tym miejscu w skrócie wspomnę o zobowiązaniach Przełożonego Generalnego:

 • w marcu (29 i 30) — spotkanie z Krajową Konferencją Wizytatorów (NCV) w Stanach Zjednoczonych;
 • w kwietniu (8 – 15) — wizyta w dwóch misjach międzynarodowych w Boliwii: El Alto i Cochabamba;
 • Wielki Tydzień — miasto na południowym zachodzie stanu Missouri w Stanach Zjednoczonych wśród społeczności latynoameryańskiej;
 • 28 kwietnia – 15 maja — wizyta w Wiceprowincji Cyryla i Metodego, na Ukrainie, Białorusi i na Syberii;
 • 19 – 21 maja — sesja formacji ciągłej z Siostrami Miłosierdzia w Paryżu;
 • 23 – 30 maja — nowa misja COVIAM w Czadzie I wspólnota Sióstr Miłosierdzia oraz konfratrzy ze Środkowej Afryki;
 • 6 – 10 czerwca — posiedzenie Tempo Forte;
 • 18 – 20 czerwcabeatyfikacja Siostry Marguerite Rutan w Dax we Francji.

Ten okólnik kończę prosząć abyśmy mogli wszyscy solidaryzowac się z różnymi sytuacjami niepokojów, przemocy i zniszczenia spowodowanych przez ludzi lub przyczyny naturalne: w pólnocnej Afryce, szcególnie w Egipcie i Libii oraz licznymi ofiarami trzesienia ziemi/tsunami/awarii nuklearnej w Japonii. Jako członkowie Zgromadzenia Misji staramy się odpowiedzieć na potrzeby tych najbardziej zagrożonych.

Korzystam z okazji aby życzyć wszystkim Wam owocnego Wielkiego Postu i życiodajnego okresu Wielkanocy.

Wasz brat w św. Wincentym,

[-] G. Gregory Gay CM
Przełożony Generalny


Tags: , , , , , , , , , , , , , ,