web analytics

7 grudnia 2010 r. Ojciec św. Benedykt XVI powołał na pięcoletnią kadencję (2010 – 2015) Michała Thio Yatiw Benga, Przewodniczącego Rady Generalnej Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo (SSVP) do Papieskiej Rady „COR UNUM” w charakterze członka, czytamy w akcie nominacji podpisanym przez Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej kardynała Tarsicio Bertone.

ZOBACZ AKT NOMINACJI

W specjalnym komunikacie Sekretariat Generalny SSVP informuje ponadto, że do aktu nominacji dołaczony został list od sekretarza Papieskiej Rady COR UNUM, biskupa Giampietro Dal Toso, z życzeniami owocnej współpracy z Dykasterią Stolicy Apostolskiej od niego samego i od kardynała Przewodniczącego oraz życzeniami na Boże Narodzenie.


Tags: , , , , ,