web analytics

najnowsze wiadomości na temat COVID-19

TEMPO FORTE – czerwiec 2009

utworzone przez | lip 10, 2009 | Kuria Generalna, Przełożony Generalny, Zgromadzenie Misji | 0 komentarzy

sceau-cmPrzedstawiamy Okólnik Przełożonego Generalnego – sprawozdanie z posiedzenia Tempo Forte Rady Generalnej Zgromadzenia Misji, które odbyło się w Rzymie w dniach 22 – 27 czerwca 2009.  Jak sam rozpoczyna swój List Ojciec Generał – “przedstawiam wam przyjemność lektury i refleksji nad niektórymi z ważniejszych spraw dyskutowanych w trakcie ostatniego posiedzenia Tempo Forte”. Te ważne sprawy to obchody 350 Rocznicy, rekonfiguracja zachodnich prowincji w Stanach Zjednoczonych, sprawy ekonomiczne i finansowania dzieł Zgromadzenia, działalność agend Kurii i misji międzynarodowych.

Przekazujemy Wam do lektury Okólnik Przełożonego Generalnego i życzymy interesującej lektury.  

>> możesz pobrać Temp Forte w wersji PDF (do druku)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Do członków Zgromadzenia Misji

Okólnik TEMPO FORTE (22 – 27 czerwca 2009)

Drodzy Bracia,

Łaska i pokój Naszego Pana Jezusa Chrystusa niech wypełnią wasze serca teraz i na zawsze!

“Musimy zdecydować  o życiu z poczuciem  uniwersalnej odpowiedzialności, utożsamiając siebie z całą społecznością Ziemi jak również z naszymi społecznościami lokalnymi. Jesteśmy jednocześnie obywatelami różnych narodów jednego świata, w którym to co lokalne i to co globalne łączy się.  Każdy jest współodpowiedzialny za obecny i przyszły dobrobyt rodziny ludzkiej i wielkiego świata żywego.  Duch ludzkiej solidarności i pokrewieństwa z wszystkim co żyje wzmocnia się, gdy żyjemy z poszanowaniem tajemnicy bytu, wdzięczności za dar życia i pokory odnoszącej się do ludzkiego miejsca w naturze.” – Karta Ziemi

Chciałbym przedstawić wam przyjemność lektury i refleksji nad niektórymi z ważniejszych spraw dyskutowanych w trakcie ostatniego posiedzenia Tempo Forte”.

1. Pierwsza część zebrania była sesją formacji ciągłej prowadzoną przez Wizytatora Prowincji Erytrei, w trakcie której podzielił się z nami działaniami Prowincji.

2. Następnie, dużą ilość czasu poświęciliśmy rozmowie na temat przygotowań do Konwentu Generalnego. Ostatnio, Komisja Przygotowawcza Konwentu Generalnego 2010 była gościła w Kurii i przerabiała Dyrektorium Konwentu, jak również kalendarz, z którego będziemy korzystać przez trzy tygodnie, któe spędzimy w Paryżu. Zaproponowaliśmy nazwy dla Komisji Postulatów oraz Komisji ds. Komunikacji.  Równocześnie wybraliśmy cztery dzieła Zgromadzenia, które będą obecne w panelu, różne dzieła poświęcone Posłudze ubogim, Misjom ludowym, Formacji duchowieństwa i Formacji Świeckich.  Prezentacja paneli poprzedzona zostanie video klipami na temat każdego z kreatywnych dzieł Zgromadzenia. Wybraliśmy także konfratrów, po jednym reprezentującym każdy oficjalny język Zgromadzenia, którzy w trakcie Konwentu będą Syntezatorami oraz mianowaliśmy koordynatora Komisji ds. Społecznych Działań Rekreacyjnych oraz przygotowaliśmy listę tłumaczy zarówno symultanicznych jak i drukowanych w czasie Konwentu. Nazwiska wszystkich konfratrów zostaną udostępnione później po otrzymaniu od nich przez nas pozytywnych odpowiedzi.

3. Przedstawiono nam aktualne sprawozdanie na temat 350 Rocznicy naszych świętych Założycieli. Wśród różnych spraw dotyczących 350 Rocznicy, zatwierdziliśmy dotację gotówkową – $25000 rocznie przez pięć lat jako wkład w pilotażowy projekt który Rodzina Wincentyńska będzie prowadzić na Haiti – mikrofinanse.

Sekretarz Generalny, który jest członkiem Komisji Sekretariatu podzielił sie z nami informacjami dotyczącymi foldera przygotowywanego na obchody Rocznicy, prezentującego wszystkich członków Rodziny Wincentyńskiej na świecie, ilustrowanegeo współczesnymi wizerunkami św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac. Claudio podzielił się także z nami informacjami na temat dotąd wykonanych prac przy stronie Rocznicy w portalu Rodziny Wincentyńskiej. Zachęcamy każdą z gałęzi Rodziny do upewnienia się, że zawierają one link do portalu Rodziny Wincentyńskiej we właściwym języku (jednym z trzech oficjalnych).

4. Przyjrzeliśmy się także sprawozdaniu na temat rekonfiguracji trzech prowincji w Stanach Zjednoczonych, które zawiera wiadomość, że począwszy od 1 lipca, Perry Henry (Prowincja Południowa) i jego zespół przejmą koordynację pozostałych do wykonania działania transformacyjnych prowadzących do 25 stycznia [data połączenia] i nowej Prowincji Zachodniej. Obecnie Przełożony Generalny mianował Asystenta Wizytatora i czterech członków Rady Prowincji – Dicka Bensona (Prowincja Zachodnia), Toma Stehlika (Prowincja Południowa), Pata McDevitta (Prowincja Środkowozachodnia) i Jima Cormacka (Prowincja Środkowozachodnia).

5. Od obecnego ks. Julio Suescuna, Dyrektora Vincentiana, otrzymaliśmy sprawozdanie, w którym podzielił się z nami na temat rozwoju Vincentiana od początku istnienia do dziś. Rada poprosiła ks. Julio aby zamieścił ten historyczny dokument w jednym z następnych wydań Vincentiana ze względu na swoją wartość historyczną i merytoryczną.

Odnośnie Vincentiana podjęte zostały nastepujące decyzje i zatwierdzenia – Vincentiana nadal będzie źródłem stymulacji i refleksji nad charyzmatem Wincentyńskim. Dyrektorowi pozostawimy przygotowanie specjalnych wydań odnoszących się do specjalnych tematów, które dotyczą całego Zgromadzenia Misji lub każdej z Konferncji Wizytatorów. Częstotliwość publikowania Vincentiana zostanie zmieniona z sześciu do czterech tomów rocznie. Vincentiana nadal będzie publikowany w trzech językach oficjalnych,lecz, po raz kolejny, zachęcamy konfratrów do pomocy przy tłumaczeniu różnych tekstów na języki oficjalne. Jedną z najtrudniejszych materii jest tłumaczenie na francuski. Jeżeli są gdzieś jacyś francuskojęzyczni konfratrzy, którzy mogliby tłumaczyć z angielskiego, hiszpańskiego lub innego języka, w którym napisane są oryginalne dokumenty, prosi się ich o zaoferowanie sowich usług redakcji Vincentiana. Nadal będziemy publikować Vincentiana w internecie oraz w formie drukowanej.

6. Otrzymaliśmy raport od ks. Alfredo Barcera’y, który oficjalnie zajmuje się wszystkimi sprawami dotyczącymi organizacji “Sprawiedliwość, Pokój i Jedność Stworzenia” utworzonej przez Unię Przełożonych Generalnych. Dla waszej wiadomości, w 2008 r. Zgromadzenie Misji przystąpiło do Deklaracji Praw Dzieci przygotowanej przez Międzynarodowe Biuro Katolickie ds. Dzieci.
Wiadomość zawarta w Deklaracji została wysłana do Rady Praw Człowieka i opublikowana na oficjalnej stronie Wysokiego Komisarza ONZ.  2008 r. odpowiedzieliśmy także na ankietę dotyczącą ekologii, której celem było utworzenie banku informacji na temat jak wspólnoty zakonne promują jedność stworzenia w swoich krajach.

W 2009 r. z aprobatą Przełożonego Generalnego, jako Zgromadzenie podpisaliśmy Deklarację Organizacji o Inspiracji Chrześcijańskiej i Innych Wyznań nawołującą do podjęcia światowego bezpieczeństwa żywnościowego oraz wyzwań zmian klimatycznych. Również w 2008 r., po konsultacji z członkami Rady Generalnej, Przełożony Generalny zaaprobował przystąpienie Zgromadzenia do Ogólnoświatowego Wezwania do Nowej Mobilizacji na Rzecz Dzieci upamiętniającego XX rocznicę Układu Narodów Zjednoczonych dotyczącego praw dzieci.

Ostatnim działaniem, było zatwierdzenie, w imieniu Przełożonego Generalnego, wysłania zbioru dokumentów dla przewodniczącego COVIAM dotyczących instrumentum laboris Synodu dla Afryki. Chciałbym przy tej okazji podziękować ks. Alfredo za wypełnienie  obowiązków połączenia się ze światem sprawiedliwości i pokoju w wymiarze nieformalnym ale, który jest naprawdę pożyteczny i pomocny Przełożonemu Generalnemu, jego Radzie i całemu Zgromadzeniu.

7. Przedyskutowaliśmy szereg spraw finansowych. Dokonaliśmy Zaopatrzenia Misji na 2009 r. Ze względu kryzys finansowy, który doświadczył świat w tym roku, w tym także dotknął nas, nie byliśmy w stanie dostarczyć naszym rozwijającym się prowincjom tyle  pieniędzy  co w roku ubiegłym. Do podziału było o 25% mniej dostępnych środków. Mimo to udało się wesprzeć wszystkie rozwijające się prowincje, oczywiście nie kwotami, których prawdopodobnie potrzebowali, ale na tyle znaczącymi by wspomóc je w rosnących kosztach formacji ciągłej, formacji podstawowej i opieki nas starszymi konfratrami oraz odpowiedzieć na potrzeby misjonarzy.

Także w odniesieniu do ekonomii przejrzeliśmy Statut 101, który dotyczy zobowiązań finansowych prowincji na rzecz Kurii. Mamy nadzieję, że w trakcie Konwentu Generalnego będziemy mogli przedyskutować ten podatek per capita jako pomoc Przełożonemu Generalnemu.

8. Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem na temat Biura Solidarnośći Wincentyńskiej (VSO) od ks. Milesa Heinena, Dyrektora Vincentian Solidarity Office. Od czasu ostatniego posiedzenia Tempo Forte w marcu, Biuro Solidarności otrzymało dziewięć nowych projektów oraz granty na dwa mikro projekty. Przełożony Generalny i Rada zaaprobowali zatrudnienie nowego członka personelu biura VSO, który rozpocznie pracę we wrześniu tego roku.

9. W obecności ks. Manny’ego Ginete, Delegata ds Rodziny Wincentyńskiej, przejrzeliśmy jego sprawozdanie dla Przełożonego Generalnego i Rady. Manny uzupełnił naszą wiedzę na temat jego wyprawy na Zjazd Rodziny Wincentyńskiej w Plymouth, Michigan,USA, który zajmował się zmianą systemową, chociaż, mówiąc dokładnie, nie był to jeden ze zjazdów kontynentalnych na temat zmiany systemowej. Głównym punktem zainteresowania było jak uporać się z różnym potrzebami  ubogich w miastach, szczególnie w świetle kryzysu ekonomicznego. Wiele poruszanych tematów dotyczyło natury socjologicznej i ekonomicznej, ale wszystkie z podstawowego założenia odnosiły się do tego jak Rodzina Wincentyńska ma odpowiedzieć na szokującą różnorodność potrzeb ze strony ubogich oraz jak systemowe podejście może pomóc głębiej się zaangażować w pomoc.

Kolejnym wydarzeniem, z którego zdawał sprawę ks. Ginete był zjazd kontynentalny liderów i doradców Wincentyńskich na temat zmiany systemowej, który miał miejsce w Brasilii, Brazylia, w dniach 10-14 czerwca. Ks. Ginete doniósł, że ogólnie rzecz biorąc, zjazd na temat zmiany systemowej był wspaniały od etapu przygotowania, prowadzenia i aktywności uczestników. Uwydatnił witalność i dynamizm całej brazylijskiej Rodziny Wincentyńskiej oraz trwałe zaangażowanie różnych gałęzi Rodziny w charyzmat i misję. W sumie było 114 uczestników reprezentujących 11 różnych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej.

Najbliższe zajęcia ks. Ginete w lipcu to wizyta w Kamerunie na seminarium AIC oraz kolejny zjazd kontynentalny liderów Rodziny Wincentyńskiej w Afryce oraz reprezentacja Przełożonego Generalnego na posiedzeniu Konferencji Wizytatorów Afryki, które odbędzie się po zjeździe kontynentalnym.

Wielkie podziękowania dla tych członków Komisji Promocji Zmiany Systemowej, którzy brali udział w wymienionych zjazdach kontynentalnych.

10. Inna sprawa dotycząca Rodziny Wincentyńskiej. Przełożony Generalny i jego Rada oficjalnie mianowali ks. Hugh O’Donnella przedstawicielem Zgromadzenia Misji w Radzie Nadzorczej DePaul International. Do tej pory funkcję tę sprawował były Wice-Wizytator Wice-Prowincji Śśw. Cyryla i Metodego, ks. Paul Roche. Przy tej okazji pragnę podziękować ks. Hugh O’Donnellowi za wzięcie na siebie obowiązków a ks. Paulowi Roche za wiele lat hojnej posługi, którą włożył w pomoc i wsparcie tej nowej gałęzi Rodziny Wincentyńskiej w głębszym życiu charyzmatem posługi ubogim.

11. W sprawozdaniu od ekipy CIF otrzymaliśmy grafik na 2010 rok. Odbędzie się sesja dla Braci – od 9 kwietnia do 4 czerwca. W najbliższym czasie będą dostępne szczegółowe informacje na temat tych warsztatów. Regularna sesja CIF odbezie się od 3 września do 27 listopada. W 2011, w dniach 29 kwietnia – 28 maja, odbędzie się Sesja Dziedzictwa a od 2 września do 26 listopada regularna sesja CIF.

Ekipa CIF ma nadzieję, że w ciągu 2011 zorganizuje kolejną sesją poświęconą Przewodzeniu, najprawdopodobniej w czerwcu lub lipcu. Sesja skupi się na członkach personelu seminariów.

12. Kolejna sprawa to okresowe sprawozdanie od Przedstawiciela NGO przy ONZ dla Przełożonego Generalnego. W swoim raporcie  ks. Foley dzieli się z nami działaniami dwóch komitetów NGO [non-government organization – organizacje pozarządowe], których aktualnie pracuje: Ekumenicznej Grupie Roboczej i Komitecie ds Migracji. Jednocześnie podzielił się z nami spostrzeżeniami na temat sposobów jakimi ONZ zajmuje się globalnym kryzysem finansowym. Przedyskutowaliśmy także sugestie jakie złożył odnośnie lepszej współpracy pomiędzy organizacjami NGO Rodziny Wincentyńskiej, szczególnie Sióstr Miłosierdzia.

5 czerwca Organizacja Narodów Zjednoczonych obchodziła Światowy Dzień Środowiska Naturalnego. Tegoroczne hasło to: “Wasza planeta potrzebuje was: zjednoczcie się by zwalczyć zmiany klimatyczne”. Hasło odzwierciedla naleganie na narody aby zawarły nowe porozumienie w trakcie zjazdu na temat zmian klimatycznych, który odbędzie się w grudniu w Kopenhadze. Komisja Sprawiedliwości, Pokoju i Jedności Unii Przełożonych Generalnych w Rzymie opracowała nabożeństwo modlitewne
oraz listy sugerujące działania w trakcie i obok spotkania w Kopenhadze. Niepokojącym jest, że światowy rozwój, zorce ekonomiczne i konsumpcyjne prowadzą do krytycznego uszczuplenia surowców naturalnych.

Nota Bene: książka, “Ziarna Nadziei”, którą promuje Komisja Promocji Zmiany Systemowej, aktualnie jest dostępna nie tylko po angielsku i hiszpańsku, ale także po francusku dzięki pomocy i wspaniałomyślności Sióstr Miłosierdzia. Jeżeli jesteście zainteresowani nabyciem egzemplarzy po francusku proszę o kontakt albo z rue du Bac albo z Komisją Zmiany Systemowej.

13. Rada zapoznała się ze sprawozdaniem ks. John’a Freund’a, webmastera Rodziny Wincentyńskiej. Jego sprawozdanie skupia się na witrynie cmglobal.org Zgromadzenia Misji, oznajmiając, że podstawowe informacje i dokumenty na temat Zgromadzenia zostały umieszczone we wszystkich trzech serwisach. Rada Generalna poprosiła ks. Freund’a aby nadal w internecie publikować Vincentiana. Rada Generalna poprosiła ks. Suescuna i br. Adama aby dla potrzeb witryny internetowej byli na miejscu w Paryżu w czasie Konwentu Generalnego i w stałym kontakcie z ks. Freundem w Stanach, mając nadzieję na możliwość szerokiego wypromowania Konwentu nawet przed jego rozpoczęciem w czerwcu 2010.

14. Rada przejrzała Minuty i sprawozdania różnych Konferencji Wizytatorów. Przewodniczący Konferencji Wizytatorów i Prowincji w poniedziałek, 29 czerwca, uczestniczyli w spotkaniu z Przełożonym Generalnym i jego Radą. Każdy z Przewodniczących mówił o swoich słabych i silnych punktach oraz głównych zainteresowaniach w kwestiach rekonfiguracji prowincji i różnych projektach współpracy. Zrewidowano każde z indywidualnych zobowiązań, które Konferencje podjęły w trakcie Konwentu Generalnego 2004. Miała miejsce wymiana zdań na temat propozycji Komisji Statutów odnośnie Konferencji Wizytatorów oraz dyskusja dotycząca różnych urzędów Kurii, które służą Zgromadzeniu Misji.

15. Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniami z Misji Międzynarodowych. Ks. José Maria Nieto przedstawił aktualne informacje na temat swojej wizyty w Boliwii, od 2 do 12 maja. Jako Zgromadzenie, deklarujemy pozostanie w Boliwii w czasie modyfikacji i reorganizacji misji w El Alto z powodu ograniczenia ilości personelu. Zdecydowano, że jeden z ochotników Listu Apelu Misyjnego rozpocznie swoją misję w El Alto we wrześniu 2009. To Aidan Rooney, konfrater z Prowincji Wschodniej USA.

16. Sprawozdanie z misji w Papui Nowej Gwinei. Ks.Rolly Santos, superior misji, został jednogłośnie zaaprobowany jako Sekretarz Generalny Konferencji Biskupów Papui Nowej Gwinei i Wysp Salomona. Ks. Justin Eke z Nigerii, członek misji, pracuje w Seminarium i wykłada w instytucie teologicznym. Ks. Włodzimierz, ostatnio przybyły członek zespołu pracuje na terytorium misyjnym Woitape, a ks. Homero jest proboszczem parafii w Bomana. Po raz kolejny pisząc zachęcali konfratrów do uczestnictwa w tej misji międzynarodowej.

17. Z międzynarodowej misji na Wyspach Salomona otrzymaliśmy liczną korespondencję od superiora misji, ks. Grega Walsha. Najbardziej znaczącym były minuty z głównego spotkania które odbyli, a na którym dyskutowano na temat ich wizji Zgromadzenia Misji na Wyspach Salomona, włączając przyszłość kandydatów zgłaszających się do Zgromadzenia Misji. Najważniejsze są stabilizacja misji i wypełnienie pierwotnego celu – duszpasterstwa parafialnego. Oni także proszą o więcej ochotników do pomocy personelowi seminarium oraz innym dziełom duszpasterskim, które prowadzi misja. Obecnie na Wyspach Salomona pracuje sześciu konfratrów ks. Victor Bieler, ks. Ivica Gregurec, ks. Flaviano Caintic, ks. Joeli Nabogi, ks. Emanuel Prasetyono i ks. Greg Walsh. Mają nadzieję, że w połowie roku powrócą z Indonezji ks. Augustinus Marsup oraz ks. Antonius Abimantrono. W kolejnym semestrze obecni bea także ks. Drago Ocvirk z Prowincji Słowenii i jeden konfrater z Filipin.

18. Przejrzeliśmy podanie jednego ochotnika, a Przełożony Generalny napisze do niego odnośnie różnych aspektów jakie trzeba rozważyć przy przygotowaniach do misji ad gentes.

19. Zakończyliśmy posiedzenie przeglądając ogólnie nasze terminarze w okresie od teraz do czerwca 2010. Odnośnie wizytacji kanonicznych – pozostały: Austria, której dokona Przełożony Generalny i Sekretarz Generalny we wrześniu 2009; Chile, które odwiedzi ks. José Maria Nieto w październiku i listopadzie 2009, a ks. Józef Kapuściak Prowincję Turyńską w październiku i listopadzie 2009. Ks. Gerard Du będzie towarzyszył Przełożonemu Generalnemu w jego wizycie w Wietnamie w październiku a lutym 2010 odbędzie wizytację kanoniczną Prowincji Niemiec.

Następne posiedzenie Tempo Forte odbędzie się od 5 do 9 października 2009.

Wasz brat w św. Wincentym

G. Gregory Gay, C.M.

Przełożony Generalny

0 komentarzy

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Rodzina Wincentyńska na rzecz bezdomności:

VinFlix
VFO

Kategorie

archiwum

Polecane wideo

Obserwuj nas na Twitterze

Pin It on Pinterest

Share This