web analytics

benedykt-xviWatykan. (ZENIT, 27 lutego 2009). W przemówieniu papieża Benedykta XVI do członków belgijskich, holenderskich i luksemburskich stwarzyszeń charytatywnych „Pro Petri Sede” i „Etrennes Pontificales” pielgrzymujących co dwa lata do grobów świętych Apostołów zwrócił on uwagę na ważny aspekt miłosierdzia i dobroczynności: „…Rok św. Pawła stwarza okazję, poprzez medytację słowa Apostoła Narodów, aby być szczególnie uświadomić sobie, że Kościół jest Ciałem, w którym porusza się prawdziwe życie Jezusa – a mianowicie fakt, że każdy członek Kościoła-Ciała jest prawdziwie złączony z innymi i nie może ignorować ich potrzeb. Posilani tym samym Chlebem Eucharystycznym, ochrzczeni nie mogą pozostawać obojętni, gdy na stołach ludzi brakuje chleba…Przyjęliście wezwanie do otwarcia swoich serc na potrzeby wydziedziczonych, tak aby członkowie Ciała Chrystusa dotknięci ubóstwem zostali podniesieni z upadku a przez to stali się aktywniejsi i samodzielniejsi w dawaniu świadectwa Dobrej Nowiny.
Powierzając owoc waszej kwesty Następcy św. Piotra, umożliwiacie mu praktykować konkretne i aktywne miłosierdzie, które jest znakiem troski o wszystkie Kościoły, wszystkich ochrzczonych i wszystkich ludzi. Szczerze dziękuje wam w imieniu tych wszystkich osób, które przez waszą hojność otrzymają wsparcie w walce ze złem zagrażającym ich godności. Zwalczając ubóstwo dajemy pokojowi większe szanse, aby mógł wejść i zakorzenić się w ludzkich sercach…”


Tags: , , , ,