Sympozjum Wincentyńskie jest tuż, tuż. Za rogiem. Już ponad osiem tysięcy osób zarejestrowało się!  Wincentianie z różnych krajów, kultur, języków i gałęzi doświadczą bogactwa Dziedzictwa Wincentyńskiego i wzmocnią swoją wiarę w Boga Jezusa oraz swoje poświęcenie dla tych, którzy żyją w biedzie.

Czy należysz do tych, którzy przybędą na Sympozjum Wincentyńskie? Jeżeli tak, to sprawdź program. Ostatnio został zaktualizowany. Wprowadzono w nim zmiany dotyczące czasu i miejsca niektórych wydarzeń tak, aby wszyscy uczestnicy mogli wziąć w nich udział  i stworzyć im lepsza atmosferę.

Przyjrzyjcie się uważnie nowych godzinom i lokalizacjom, w których będą się odbywac wydarzenia. Jeżeli macie poprzednie wersje program to dla ułatwienia dobrze będzie jak je zniszczycie. Więcej szczegółów podamy, kiedy pojawią się.


Tags: , ,