web analytics

W poniedziałek, 8 listopada 2021 r. Siostry Miłosierdzia, zgromadzone na Konwencie Generalnym, który odbywa się w Domu Macierzystym w Paryżu w dniach od 29 października do 21 listopada, wybrały Siostrę Françoise Petit na Przełożoną Generalną na okres sześciu lat.

Wybrana Przełożona Generalna pełni już swoją funkcję od 1 kwietnia 2020 r., po tym jak 18 marca 2020 r. zmarła poprzednia Przełożona Generalna, s. Kathleen Appler. Siostra Françoise Petit była wówczas Asystentką Generalną Zgromadzenia i zgodnie z Konstytucjami [1], objęła wakujący urząd Przełożonej Generalnej, aż do obecnego Konwentu Generalnego, który wybrał ją dzisiaj nową Przełożoną Generalną.

Konwent Generalny kontynuuje swoją drogę pod łączącym jego prace hasłem: EPHATA! Przejść przez bramę… Iść ku… Spotkać…. W W następnych dniach uczestniczki Konwentu Generalnego będą nadal wspólnie poszukiwać najlepszej odpowiedzi na wielkie wyzwania, jakim jest: poszanowanie praw człowieka i integralny rozwój najuboższych w społeczeństwie, ochrona „wspólnego domu”, mistyka „życia razem”, przekazywanie wiary oraz wartości ludzkich i chrześcijańskich nowym pokoleniom, w wierności Kościołowi i jego charyzmatowi.

Serdecznie gratulujemy Siostrze Françoise Petit jej posługi zarządzaniu, służby i animacji. Jej doświadczenie i dobra praca gwarantują jej wybór. Nie przestajemy się modlić, aby prowadziła Siostry Miłosierdzia na peryferie cywilizacji, gdzie znajdują się ubodzy i bezbronni.

źródło: Celestino Fernández, http://misionerospaules.org (tłum. toma)

Zobacz pierwsze reakcje Sióstr w Domu Generalnym po ogłoszeniu wyników wyborów Przełożonej Generalnej


[1] K.66g – „Jej [Przełozonej Generalnej] urząd wakuje w momencie wygaśnięcia mandatu albo z racji jej śmierci, ciężkiej choroby, stałej niezdolności lub prawnie dokonanego zrzeczenia, przyjętego przez Stolicę Świętą, albo też złożenia z urzędu, zarządzonego również przez Stolicę Świętą.
W przypadku zwolnienia urzędu Przełożonej Generalnej, urząd sprawuje Asystentka Generalna do najbliższego Konwentu Generalnego zwyczajnego”

 

 

 

 

 

 

 


Tags: , , , , , ,