Sections

WincentyWiki:Rozważania/Święto Chrztu Pańskiego, Rok B

Święto Chrztu Pańskiego, Rok B (III NIedziela po Narodzeniu Pańskim)

Dzisiejsze czytania: Iz 42,1-4,6-7; Dz 10,34-38; Mk 1,6b-11


ChrzestPanski.jpg
«Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności» (Iz 42,6-7)
«Oddajcie Panu, synowie Boży, oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę. Oddajcie chwałę Jego imieniu, na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.» (Ps 29,1-2)
«Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym» (Mk 1,7)


  • Przeczytaj też "Pan Mnie namaścił" - rozważanie O.Raniero Cantalamesy OFM Cap (kaznodziei Domu Papieskiego) na święto Chrztu Pańskiego.


powrót do biblioteki rozważań