Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2009-2010 - VI Tydzień Zwykły

ORDO-2010.jpg

VI Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom III; LEKCJONARZ MSZALNY - Tom II


Niedziela 14.02.2010

Szósta Niedziela Zwykła w ciągu roku

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela, tydzień II;
 • Msza św.: nedziela, Gloria, Credo, Prefacja na niedziele w ciągu roku
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Jr 17,5-8; Resp: Ps 1,1-2.3 4 i 6; Czyt II 1 Kor 15,12.16-20; Ew Łk 6,17.20-26
 • Uwagi:
 • wspomnienie obowiązkowe Świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy , z racji niedzieli pomija się
 • Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem wotywnych, zabronione


Poniedziałek 15.02.2010

bł. Michała Sopoćki, kapłana - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz - poniedziałek, II tydzień;
 • Msza św. ad libitum
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Jk 1,1-11; Resp: Ps 119,67-68.71-72.75-76; Ew Mk 8,11-13;
 • Uwagi:
Wtorek 16.02.2009

 • Liturgia Godzin: Psalmy - wtorek, II tydzień
 • Msza św.: ad libitum
Szaty liturgiczne: zielone
'Czytania: Czyt I: Jk 1,12-18; Resp: Ps 94,12-13a.14-15.18-19; Ew Mk 8,14-21;
 • Uwagi:


OKRES WIELKIEGO POSTU

LITURGIA GODZIN - Tom II
UWAGI
 • Msze św. w różnych potrzebach dozwolone, jeżeli waga i względy duszpasterskie za tym przemawiają
 • Msze św. wotywne i codzienne za zmarłych (gregoriańskie) zabronione
 • W okresie Wieilkiego Postu w Liturgii Godzin znikają radosne aklamacje Alleluja oraz hymn Te Deum
 • Hymny "Te Deum" i "Gloria in excelsis" odmawia się w uroczystości, święta
 • W oficjum zwykłym antyfona do Invitatorium, hymny w Godzinie Czytań, Jutrzni i Nieszporach oraz w godzinach mniejszych sumują się
 • Dekorowanie ołtarzy kwiatami - niedozwolone
 • muzyka organów i innych instrumentów dozwolona lecz wyłącznie la podtrzymania śpiewu. Nie dotyczy niedzieli "Laetare" (IV Wielkiego Postu) oraz uroczystości i świąt w tym czasie
 • Przy udzielaniu sakramentu małżenstwa Proboszcz poucza nowożeńców o szczególnym charakterze i wymaganiach tego okresu w roku


Środa 17.02.2010

Popielec - Środa Popielcowa

 • Liturgia Godzin: Psałterz: IV Tydzień,
 • Msza św.: dzień powszedni, Prefacja Wielkopostna IV
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Jl 2,12-18; Resp: Ps 51,3-4.5-6a.2-13.14+17; Czyt II: 2Kor 5,20-6,3 Ew: Mt 6,1-6.16-18
 • Uwagi:
 • Zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego w dniu dzisiejszym obowiązuje wstrzemięźliwość (nie spożywa się pokarmów mięsnych) i post ścisły (tylko jeden posiłek do syta, dwa mniejsze). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście - osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia.
 • Nie istnieje natomiast obowiązek uczestniczenia w dzisiejszej Mszy świętej.
 • W czasie Mszy dokonuje się obrzędu poświęcenia i posypania głowy popiołem (po Ewangelii i homilii, przed Modlitwą Wiernych). Jest on przygotowywany z gałązek palm lub innych drzew poświęconych w poprzednim roku podczas Niedzieli Palmowej. Akt ten symbolizuje ułomność i przemijalność człowieka, jest znakiem żałoby i pokuty.
 • Pomija się Akt Pokuty.
 • Inne msze św. z wyjątkiem wotywnych zabronione
 • Świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP - wspomnienie dowolne pomija się

Czwartek 18.02.2010

Czwartek po Popielcu -- Św. Franciszka Regis Cleta, kapłana, męczennika - wspomnienie obowiązkowe dozwolone

 • Liturgia Godzin:Psałterz: środa, IV tydzień; wspomnienie obowiązkowe, teksty wspólne o jednym męczenniku lub o pasterzach
MODLITWA: Boże, Ty powołałeś świętego Franciszka do głószenia Ewangelii, a jego apostolską gorliwość uwińczyłeś śmiercią męczeńską; spraw, prosimy, aby wszyscy, którzy wyznają Twoje imię, zostali umocnieni łaską Ducha Świętego i nie obawiali się poświęcić życia dla szerzeniaTwego królestwa. Przz naszego Pana.
 • Msza św.: wspomnienie
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: Rdz 8,6-13.20-22; Resp: Ps 116B(115),12-13.14-15.18-19; Ew: Mk 8,22-26;
 • Uwagi: We wspólnotach Zgromadzenia Misji i Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia można uzyskać odpust zupełnyPiątek 19.02.2010

Piątek po Popielcu

 • Liturgia Godzin: dzień powszedni, psałterz - Tydzień IV
 • Msza św.: dzień powszedni, prefacja wielkopostna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Iz 58,1-9; Resp: Ps 51,3-4.5-6.18-19; Ew: Mt 9,14-15;
 • Uwagi:

Sobota 20.02.2010

Sobota po Popielcu

 • Liturgia Godzin: Psałterz - Tydzien IV; I Nieszpory: I Niedziela Wielkiego Postu
 • Msza św.: dzień powszedni, prefacja wielkopostna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Iz 58,9b-14; Resp: Ps 86,1-2.3-4.5-6; Ew: Łk 5,27-32
 • Uwagi:
 • Wspomnienie dodatkowe błogosławionych Hiacynty i Franciszka Marto, dzieci z Fatimypoprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień