Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2009-2010 - VIII Tydzień Zwykły

ORDO-2010.jpg

PIĘĆDZIESIĄTNICA

LITURGIA GODZIN - Tom II ; LEKCJONARZ MSZALNY - Tom II

Niedziela 22.05.2009

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela tydzień I; uroczystość Zesłania Ducha Świętego, teksty własne
Szaty liturgiczne: czerwone
 • Msza św.: Gloria, Sekwencja, Credo, Prefacja o Zesłaniu Ducha Świętego
Czytania: Czyt I: Dz 2,1–11; Resp: Ps 104,1ab+24ac.29bc–30.31+34; Czyt II: 1 Kor 12,3b–7.12–13; Ew: J 20,19–23;
 • Uwagi:
 • Wspomnienie obowiązkowe Św. Joanny Antydy Thouret, dziewicy pomija się z racji niedzieli.
 • Do formuły rozesłania dodaje się dzisiaj podwójne Alleluja - jak w Oktawie Wielkanocy.
 • Przed główną Mszą św. można urządzić procesję, w czasie której śpiewa się hymn Veni Creator Spiritus. Hymn ten można też śpiewać na innych Mszach jako pieśń na wejście bez wersetu i oracji. Dziś za pobożne i publiczne odmówienie lub odśpiewanie tego hymnu do Ducha Świętego można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 • Po Nieszporach należy usunąć paschał do kaplicy chrzcielnej i ustawić obok chrzcielnicy, aby podczas obrzędów chrztu od jego płomienia zapalać świece ochrzczonych.
 • Figurę rezurekcyjną odnosi się do zakrystii, a z krzyża ołtarzowego i procesyjnego zdejmuje się czerwoną stułę.
 • Po Komplecie Uroczystości Zesłania Ducha Świętego kończy się okres Wielkanocy.
 • Od jutra zamiast Regina caeli podejmuje się odmawianie modlitwy Anioł Pański.
 • W następną niedzielę - uroczystość Najświętszej Trójcy - kończy się okres spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej.
 • inne nabożeństwa, w tym wotywne, zabronione
OKRES W CIĄGU ROKU (PO WIELKANOCY)

VIII Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom III; LEKCJONARZ MSZALNY - Tom III


Poniedziałek 24.05.2010

Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień I; Teksty wspólne o Najświętszej Maryi Pannie z wyjątkiem własnych. W Modlitwie w ciągu dnia psalmy z poniedziałku IV tygodnia.
 • Msza św. Gloria, prefacja o Najświętszej Maryi Pannie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Rdz 3,9-15.20; Resp: Ps 87,1-3.5-6; Czyt II: Dz 1,12-14; Ew J 2,1-11 lub J 19,25-27 lub Łk 1,26-38;
 • Uwagi:
 • W archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej oraz w diecezjach drohiczyńskiej i ełckiej: uroczystość Najświętrszej Maryi Panny, Matki Kościoła, głównej Patronki archidiecezji i diecezji
Wtorek 25.05.2010

św. Bedy Czcigodnego, kapłana i doktora Kościoła - wspomnienie dowolne
św. Grzegorza VII, papieża - wspomnienie dowolne
św. Marii Magdaleny d'Pazzi, dziewicy

 • Liturgia Godzin: Psałterz: poniedziałek tydzień IV; albo: Wspomnienie św. Bedy Czcigodnego, kapłana i doktora Kościoła - II czytanie w Godzinie czytań własne oraz w Godzinie czytań w Jutrzni i Nieszporach modlitwa własna. Hymn w Godzinie czytań oraz w Jutrzni i Nieszporach hymn i wszystko po psalmach z tekstów wspólnych o doktorach Kościoła albo o zakonnikach; Albo: Wspomnienie św. Grzegorza VII, papieża - II czytanie w Godzinie czytań własne oraz modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach własne. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o pasterzach; Albo: Wspomnienie św. Marii Magdaleny de Pazzi, dziewicy - II czytanie w Godzinie czytań oraz modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach własne. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o dziewicach albo o zakonnikach.
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie,
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: 1 P 1,10-16; Resp: Ps 98,1.2-3ab.3c-4; Ew Mk 10,28-31;
 • Uwagi:Środa 26.05.2010

św. Filipa Nereusza, kapłana - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: wtorek tydzień IV; albo: wspomienie św. Filipa Nereusza, kapłana" - II czytanie w Godzinie czytań oraz modlitwa w Godzinie czytań i Jutrzni własne. Hymn w Godzinie czytań oraz w Jutrzni hymn i wszystko po psalmach można z tekstów wspólnych o pasterzach (kapłanach) albo o zakonnikach.
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie
Szaty liturgiczne: zielone lub białe
Czytania: Czyt I: 1 P 1,18-25; Resp: Ps 147B,12-13.14-15.19-20; Ew: Mk 10,32-45;
 • Uwagi:
 • Dzień Matki - Z jego racji w modlitwie powszechnej wypada uwzględnić okolicznościowe wezwanie w intencji wszystkich matek i kobiet spodziewających się potomstwa.
Czwartek 27.05.2010

św. Augustyna z Canterbury, biskupa - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: środa tydzień III; albo: Albo: Wspomnienie św. Augustyna z Canterbury, biskupa- II czytanie w Godzinie Czytań i modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach własne. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o pasterzach (biskupach).
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie,
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: 1 P 2,2-5.9-12; Resp: Ps 100,1-2.3.4-5; Ew: Mk 10,46-52;
 • Uwagi:Piątek 28.05.2010

 • Liturgia Godzin: Psałterz: tydzień IV piątek;
 • Msza św. dzień powszedni
Szaty liturgiczne:zielone
Czytania: Czyt I: Dz 25,13-21; Resp: Ps 103,1-2.11-12.19-20ab; Ew: J 21,15-19
 • Uwagi:
 • 29 rocznicy śmierci Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego.Sobota 29.05.2010

św. Teresy Ledóchowskiej, dziewicy - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: Psałterz: piątek tydzień IV; z wyjatkiem: II czytania w Godzinie czytań z pism św. Urszuli – oraz antyfony do pieśni Zachariasza w Jutrzni i antyfony do pieśni Maryi w Nieszporach oraz modlitwy o Świętej - własnych. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach (z wyjątkiem własnych antyfon) z tekstów wspólnych o dziewicach. Nieszpory - I Nieszpory uroczytości Trójcy Przenajświętszej
 • Msza św. wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania poranna: Czyt I: Jud 17.20b-25; Resp: Ps 63,2.3-4.5-6; Ew: Mk 11,27-33;
 • Uwagi:
 • w Archidiecezji poznańskiej: św. Teresy Ledóchowskiej, dziewicy, patronki archidiecezji - wspomnienie obowiązkowe.poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień