Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2009-2010 - I Tydzień Wielkiego Postu

ORDO-2010.jpg

I TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

LITURGIA GODZIN - Tom II; LEKCJONARZ MSZALNY - Tom II


Niedziela 21.02.2010

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela, tydzień I;
 • Msza św.: niedziela, Credo, Prefacja na włąsciwą niedzielę
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Pwt 26,4-10; Resp: Ps 91,1-2.10-11,12-13.14-15; Czyt II Rz 10,8-13; Ew Łk 4,1-13
 • Uwagi:
 • Przez udział w nabożeństwie Gorzkich Żalów w okresie Wielkiego Postu można jednokrotnie uzyskać w ten sposób odpust zupełny;
 • Św. Piotra Damiani'ego, biskupa, doktora Kościoła - wspomnienie dowolne - z racji niedzieli pomija się
 • Inne celebracje, w tym wotywne zabronione


Poniedziałek 22.02.2010

Święto Katedry św.Piotra, Apostoła

 • Liturgia Godzin: Psałterz - poniedziałek, I tydzień; w godzinach mniejszych antyfona i psalmy z dnia powszedniego; pozostałe teksty własne
 • Msza św. Gloria, Prefacja o Apostołach
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: 1 P 5,1-4; Resp: Ps 23, 1-2a.2b-3.4.5.6; Ew Mt 16,13-19;
 • Uwagi:
 • Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem wotywnych, zabronione
Wtorek 23.02.2010

Św. Polikarpa, biskupa, męczennika - wspomnienie dodatkowe

 • Liturgia Godzin: Psalmy - wtorek, I tydzień; alb oewentualnie wspomnienie św. Polikarpa biskupa, męczennika; Godzina Czytań – II czytanie własne ; Antyfona do pieśni Zachariasza w Jutrzni i pieśni Maryi w Nieszporach własne; Modlitwa własna. Hymn w Godzinie Czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach - teksty wspólne o jednym męczenniku albo o pasterzach z wyjątkiem antyfon własnych.
 • Msza św.: dzień powszedni, prefacja wielkopostna
Szaty liturgiczne: fioletowe
'Czytania: Czyt I: Iz 55,10-11; Resp: Ps 34,4-5.6-7.16-17.18-19; Ew Mt 6,7-15;
 • Uwagi:
 • W diecezji toruńskiej: Wspomnienie dodatkowe bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, prezbitera i męczennika


Środa 24.02.2010

 • Liturgia Godzin: Psałterz: I Tydzień,
 • Msza św.: dzień powszedni, Prefacja Wielkopostna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Jon 3,1-10; Resp: Ps 51,3-4.12-13.18-19; Ew: Łk 11,29-32
 • Uwagi:
 • W diecezji toruńskiej: Wspomnienie dodatkowe św. Polikarpa, biskupa i męczennika

Czwartek 25.02.2010

 • Liturgia Godzin:Psałterz: środa, I tydzień;
 • Msza św.: dzień powszedni, prefacja wielkopostna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Est (Wlg) 14,1.3-5.12-14; Resp: Ps 138,1-2a.2bc-3.7c-8; Ew: Mt 7,7-12;
 • Uwagi:

Piątek 26.02.2010

 • Liturgia Godzin: dzień powszedni, psałterz - Tydzień I
 • Msza św.: dzień powszedni, prefacja wielkopostna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Ez 18,21-28; Resp: Ps 130,1-2.3-4.5-7a.7bc-8; Ew: Mt 5,20-26;
 • Uwagi:

Sobota 27.02.2010

 • Liturgia Godzin: Psałterz - Tydzien I; I Nieszpory: II Niedziela Wielkiego Postu
 • Msza św.: dzień powszedni, prefacja wielkopostna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Pwt 26,16-19; Resp: Ps 119,1-2.4-5.7-8; Ew: Mt 5,43-48
 • Uwagi:

poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień