Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2009-2010 - IV Tydzień Wielkiego Postu

ORDO-2010.jpg

IV TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

LITURGIA GODZIN - Tom II; LEKCJONARZ MSZALNY - Tom II


Niedziela 14.03.2010

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu -- LAETARE

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela, tydzień IV; Nieszpory: II Nieszpory IV Niedzieli Wielkiego Postu
 • Msza św.: niedziela, Credo, Prefacja na właściwą niedzielę
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Joz 5,9a.10-12; Resp: Ps 34,2-3.4-5.6-7; Czyt II 2 Kor 5,17-21; Ew Łk 15,1-3.11-32
 • Uwagi:
 • w dzisiejszą niedzielę dopuszcza się udekorowanie ołarzy kwiatami i muzykę w trakcie liturgii inną niż tylko jako akompaniament do śpeiwu wiernych
 • Przez udział w nabożeństwie Gorzkich Żalów w okresie Wielkiego Postu można jednokrotnie uzyskać w ten sposób odpust zupełny;
 • w dzisiejszą niedzielę odbywa się drugi sprawdzian dla katechumenów, którzy przygotowują się do przyjęcia Chrztu św. w Wigilię Paschalną oraz dla przygotowujących się do obrzędu inicjacji chrześcijańskiej dla dorosłych.
 • Inne celebracje, w tym wotywne zabronione


Poniedziałek 15.03.2010

Uroczystość Uroczystość Św. Ludwiki de Marillac, zakonnicy, współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia

 • Liturgia Godzin: Psałterz - niedziela I tydzień; teksty wspólne o świętych kobietach z wyjątkiem własnych.
MODLITWA: Boże, ty jesteś miłością i przez swojego Syna dałeś Kościołowi nowe przykazanie miłości; prosimy Cię pozwól nam naśladować przykład świętej Ludwiki i przez świadczenie miłósierdzia na ziemi, zasłużyć na obiecaną nagrodę w wieczności. Przez naszego Pana.
 • Msza św. Gloria, Credo, Prefacja o świętych
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Iz 58,1a.5-11; Resp: Ps 33,2-3.17-18.19+23; Czyt II: Jk 2,14-19.26; Ew Mt 25,31-46;
 • Uwagi:
 • Inne celebracje, w tym msze św. załobne, z wyjątkiem wotywnych zabronione
 • możliwość uzuskania odpustu zupełnego na zwykłych warunkach przez nawiedzenie kościołów, kaplic i oratoriów Zgromadzenia Misji i Sióstr Miłosierdzia
 • W archidiecezjach krakowskiej i warszawskiej oraz w diecezji warszawsko-praskiej - wspomnienie dodatkowe św. Klemensa Marii Hofbauera, prezbitera
Wtorek 16.03.2010

 • Liturgia Godzin: Psalmy - wtorek, IV tydzień;
 • Msza św.: dzień powszedni, prefacja wielkopostna
Szaty liturgiczne: fioletowe
'Czytania: Czyt I: Ez 47,1-9.12; Resp: Ps 46,2-3.5-6.8-9; Ew J 5,1-3a.5-16;
 • Uwagi:
Środa 17.03..2010

św. Patryka, biskupa - wspomnienie dodatkowe

 • Liturgia Godzin: dzień powszedni, psałterz - tydzień IV; W Jutrzni i Nieszporach można wspomnieć św. Patryka, biskupa; po modlitwie ze środy, i modlitwa o Świętym
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja wielkopostna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Iz 49,8-15; Resp: Ps 145,8-9.13cd-14.17-18; Ew: J 5,17-30
 • Uwagi:Czwartek 18.03.2010

św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła - wspomnienie dodatkowe

 • Liturgia Godzin: czwartek, psałterz - tydzień IV; W Jutrzni można wspomnieć św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła, po modlitwie z czwartku antyfona i modlitwa o Świętym; I Nieszpory: Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP; Kompleta: Niedziela I
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja wielkopostna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Wj 32,7-14; Resp: Ps 106,19-20.21-22.23; Ew: J 5,31-47;
 • Uwagi:Piątek 19.03.2010

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

 • Liturgia Godzin: teksty własne - 19 marca, św. Józefa, Oblubieńca; w Komplecie: psalmy z niedzieli I tygodnia
 • Msza św. Gloria, Credo, Prefacja własna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Resp: Ps 19,2-3.4-5.27 i 29; Czyt II: Rz 4,13.16-18.22; Ew: Mt 1,16.18-21.24a lub Łk 2,41-51a
 • Uwagi:
 • W archidiecezji łódzkiej i diecezji włocławskiej: Św. Józefa, Oblubieńca NMP - głównego patrona archidiecezji i diecezji
 • W diecezji kaliskiej i legnickiej: Św. Józefa, Oblubieńca NMP, Opiekuna Zbawiciela - głównego patrona diecezji
 • Mocą dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 4 marca 2003 wierni w Polsce nie są zobowiązani dzisiaj do udziału we Mszy św. i do powstrzymywania się od prac niekoniecznych.
 • ze względu na uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP dzisiaj nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnychSobota 20.02.2010

 • Liturgia Godzin: Psałterz - sobota, III - tydzien ; I Nieszpory: V Niedziela Wielkiego Postu
 • Msza św.: dzień powszedni, prefacja wielkopostna
Szaty liturgiczne: fioletowe
Czytania: Czyt I: Jr 11,18-20; Resp: Ps 7,2-3.9bc-10.11-12; Ew: J 7,40-53
 • Uwagi:

poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień